26 травня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2006 рік
25.01.2006

Розглянуто Колегією Рахункової палати

23.11.2005

Кошти виділено - результату немає

Понад 50 відс. коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, використано з порушенням чинного законодавства, неефективно та на оплату сумнівних витрат,

- такий висновок зробила Колегія Рахункової палати, розглянувши звіт "Про результати перевірки та аналізу використання коштів державного бюджету на виконання заходів Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій".

Результати аудиту свідчать, що вже на стадії затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, створено умови для повної безконтрольності над виконанням її заходів. Як наслідок, за всіма джерелами фінансування виконано лише на 40,5 відс. затвердженого Програмою обсягу.

Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури до його повноважень не віднесено питання пошуку, обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання поховань жертв війни та політичних репресій. Держбуд, як головний розпорядник бюджетних коштів, фактично усунутий від контролю за виконанням заходів Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, тоді як безпосереднім розпорядником цих коштів є державне підприємство "Центр", яке не входить до сфери управління Держбуду і має статус одержувача бюджетних коштів. Держбуд фактично виконує лише транзитну функцію щодо перерахування бюджетних коштів до ДП "Центр".

Держбуд, як головний розпорядник бюджетних коштів, не виконував вимог Бюджетного кодексу України щодо контролю за їх витрачанням, щорічно на власний розсуд делегував функції державного замовника на виконання заходів Комплексної програми ДП "Центр". ДП "Центр", в порушення вимог Генерального договору, укладеного з СДП "Меморіали України", не здійснював контролю за обсягом, вартістю та терміном виконання робіт у відповідності до діючих норм та правил. Підхід до приймання ДП "Центр" виконаних робіт був формальним. Оплата робіт проводилася без підтверджуючих документів на фактичні витрати, що у багатьох випадках не дало можливості встановити реальну суму неефективно використаних цільових бюджетних коштів. Існуючим механізмом використання коштів Державного бюджету України на виконання Комплексної програми передбачено, що СДП "Меморіали України" отримує кошти за виконані роботи від одержувача бюджетних коштів - ДП "Центр", а не головного розпорядника (Держбуд), до сфери управління якого він входить.

Колегія Рахункової палати вважає, що така схема використання бюджетних коштів порушує принцип прозорості бюджетної системи (ст.7 Бюджетного кодексу України), створює умови для безконтрольності їх використання та передумови для корупційних діянь і фінансових зловживань при виконанні заходів Комплексної програми.

Всього, з порушенням чинного законодавства, неефективно та без підтвердження фактичних витрат використано бюджетних коштів на загальну суму 6,073 млн. грн., або 53,1 відс. отриманого фінансування.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України