23 квiтня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
26.10.2018

Екологічна післядипломна освіта: результати використання бюджетних коштів є, контролю за ними немає

 

Рахункова палата провела позаплановий захід державного зовнішнього фінансового контролю – аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління (далі – Академія) на здійснення її діяльності.

В Академії протягом 2017 – 1 півріччя 2018 років підвищило кваліфікацію 4679 осіб, підготовлено 16 аспірантів, здійснюється підготовка 51 магістра. Окрім того, закладом виконуються і природоохоронні заходи, що мають освітнє та загальнодержавне значення. На забезпечення цієї діяльності протягом вказаного періоду за відповідними бюджетними програмами використано близько 51 млн грн, у тому числі майже 24 млн грн. – за загальним фондом та 27 млн грн. – за спеціальним фондом державного бюджету.

Однак аудитом встановлено недоліки при плануванні та використанні майже 30 відсотків коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення діяльності закладу (а це понад 15 млн гривень). Це свідчить про неналежний внутрішній контроль як Академії, так і Міністерства екології та природних ресурсів України, у сфері управління якого перебуває заклад.

Також аудитом виявлено неузгодженість ліцензованих напрямів підготовки аспірантів з напрямами за державним замовленням; недоліки при формуванні документів первинного бухгалтерського обліку; нездійснення претензійно-позовної роботи; допущення ризиків втрати коштів спеціального фонду державного бюджету та додаткових видатків бюджету у вигляді штрафних санкцій. Крім того, встановлено недоліки при плануванні кількісних результативних показників з підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології та природних ресурсів.

Аудитори звернули увагу і на недостатнє обґрунтування формування штатного розпису Академії – лише за рахунок загального фонду державного бюджету. При цьому кошторисом передбачалися асигнування на виплату заробітної плати штатним працівникам як за рахунок загального, так і спеціального фондів державного бюджету.

Внаслідок ухвалення неефективних та несвоєчасних управлінських рішень як Мінекології, так і Академії, останньою не було забезпечено:

ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на запровадження геоінформаційної системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

розробку автоматизованої інформаційної системи (веб-порталу) дистанційного навчання з питань екологічної освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів;

розробку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики для підвищення кваліфікації працівників природоохоронних органів та комплексної екологічної підготовки державних службовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища.

Аудитом також встановлено випадки недотримання вимог чинного законодавства при закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету.

Рахункова палата, з урахуванням необхідності поліпшення екологічної освітньої діяльності, рекомендувала Мінекології та Академії вжити дієвих заходів щодо посилення внутрішнього контролю при плануванні та використанні коштів державного бюджету, які спрямовуються на забезпечення діяльності закладу, усунення виявлених в ході аудиту порушень та недоліків.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України