26 травня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
28.09.2018

Механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання потребує вдосконалення - Рахункова палата

 

У 2017 році та I півріччі 2018 року на надання щомісячної адресної допомоги 181,2 та 169,6 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) використано 2,7 млрд грн і 1,4 млрд грн за рахунок загального фонду державного бюджету. Проте, незважаючи на повне і своєчасне надходження коштів державного бюджету на цю мету, Мінсоцполітики як головний розпорядник бюджетних коштів не забезпечило у повному обсязі належного і дієвого контролю на всіх етапах - від планування видатків до їх здійснення. Як наслідок - не досягнуто ефективного управління бюджетними коштами. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, який був розглянутий і затверджений на засіданні Рахункової палати.

У Звіті відзначається, що в Україні станом на 1 липня 2018 року на обліку перебувало близько 1,5 млн ВПО, для підтримки окремих категорій яких Урядом з жовтня 2014 року запроваджено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання. За цей період на її виплату із державного бюджету витрачено понад 10 млрд гривень.

Відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Василь Невідомий зазначив, що використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги переселенцям відбувалося за відсутності єдиної інтегрованої інформаційної системи щодо соціального захисту ВПО, і, як наслідок, актуальних даних щодо їх чисельності і чисельності одержувачів грошової допомоги, що призвело до необŽрунтованого планування видатків. Неодноразові спроби Мінсоцполітики створити за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги таку базу даних про внутрішньо переміщених осіб на дату аудиту не завершені. Дані щотижневої відомчої звітності уповноважених органів щодо обліку ВПО і стану призначення їм щомісячної адресної допомоги, запровадженої з жовтня 2014 року, Міністерством, як і раніше залишаються недостовірними (щодо обліку - завищеними, а щодо стану призначення грошової допомоги - некоректними). І за аналогічними показниками не корелюються між собою.

Неефективна і несистемна діяльність уповноважених органів на місцях із призначення (перерахунку) грошової допомоги, виявлення переплати грошової допомоги, забезпечення своєчасності і повноти її повернення, яка в низці випадків не відповідала вимогам чинного законодавства призвела в окремих випадках до неекономного використання і навіть втрат бюджетних коштів. Так, суми переплати щомісячної адресної допомоги за звітними даними постійно зростають (від 13,2 млн грн станом на 1 січня 2017 р. до 16,7 млн грн станом на 1 липня 2018 р.), основна їх частка є простроченою і існують ризики її неповернення. Разом з тим, ця сума не є остаточною. У звіті Рахункової палати йдеться, що встановлення фактів втрат державного бюджету внаслідок невжиття заходів із повернення переплат можливе лише за результатами аудитів.

Аудитори констатували, що належного управління зазначеними ризиками або їх мінімізації головним розпорядником бюджетних коштів не здійснювалось, внаслідок чого бюджетні асигнування, виділені на цю мету у 2017 р. у обсязі 465,5 млн грн, залишились невикористаними, а тому 449,2 млн грн з них перерозподілені Мінсоцполітики на інші бюджетні програми, 15,6 млн грн взагалі не розподілено за призначенням і 0,7 млн грн повернуто у кінці року до державного бюджету. Станом на 1 липня 2018 р. залишалися нерозподіленими на всіх рівнях 145,1 млн грн.

«Аудитори також виявили випадки порушення соціальних прав громадян у вигляді відтермінування призначення їм щомісячної адресної допомоги до двох або більше місяців або її необŽрунтованої недоплати», - зазначив Василь Невідомий.

У Звіті відзначається, що Мінсоцполітики виконало не всі рекомендації Рахункової палати за результатами попереднього аудиту. Як наслідок, впродовж чотирьох років існують правові прогалини і неузгодженості у нормативно-правовій базі, що врегульовує питання обліку ВПО і надання їм щомісячної адресної допомоги, не мінімізовані та не усунені ризики неекономного використання бюджетних коштів та організаційні недоліки, які негативно впливають на повноту і своєчасність забезпечення ВПО гарантованої їм державою соціальною підтримкою. Законом України № 1706 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» впродовж чотирьох років не унормовано право ВПО на щомісячну адресну допомогу як складову прав і свобод, наданих їм згідно з цим законом, незалежно від їх місця проживання.

«Найбільш проблемне питання - облік переміщених осіб», - відзначив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Він зауважив, що справжні ВПО мають отримувати належний захист та допомогу від держави. Разом з тим, слід виключити зловживання у цій сфері. ВПО мають право отримувати вчасно та у достатньому розмірі допомогу від держави на покриття витрат на проживання. «Якщо Мінсоцполітики виконає рекомендації Рахункової палати, переселенці отримають законну, повну і своєчасну її виплату, а держава - ефективне використання бюджетних коштів», - наголосив Валерій Пацкан.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України