26 травня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
12.09.2018

У ситуації з бідністю в Україні відбулися позитивні зрушення, водночас рівень бідності за немонетарним критерієм у 2017 році збільшився до 27% - Рахункова палата

У 2017 році, відповідно до показників оцінки бідності за абсолютним критерієм та показників, які характеризують доходи населення, загалом відбулися позитивні зрушення у ситуації з бідністю в Україні. Проте показники бідності за відносними критеріями демонструють тенденції до зростання. Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аналізу виконання заходів з реалізації Стратегії подолання бідності, який був розглянутий і затверджений на колегії.

Розпорядженням № 161 Кабінет міністрів схвалив Стратегію подолання бідності. Метою Стратегії є поетапне зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання.

"Стратегія подолання бідності, затверджена Кабінетом міністрів, має термін дії з 2016 по 2020 роки. І намічено низку ключових індикаторів, виконання яких мало б забезпечити достатній рівень життя і подолання того рівня бідності, який існує. Динаміка показників свідчить, що найвищий рівень бідності ми мали з 2014 по 2016 роки, зараз деякі показники мають тенденцію до покращення. В абсолютних показниках рівень бідності відносно зменшився в 2017 році. Але відносні показники бідності, які стосуються витрат людей і які вимірюються за шкалою ЄС, мають, на жаль, не таку позитивну тенденцію", - зазначив відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Василь Невідомий.

Він відзначив, що відмінність діючої Стратегії від попередніх програмних документів з цього питання полягає у розширенні розуміння бідності до немонетарних аспектів та соціального відчуження. З 2015 року здійснюється оцінка рівня бідності за немонетарним критерієм за 4‑ма з 9‑ти депривацій згідно з методологією ЄС. Держстатом, як і раніше, проводиться оцінка за 4‑ма з 18 ти ознак позбавлень.

Василь Невідомий зауважив, класичний підхід - монетарний, коли межу бідності проводять в грошах. Якщо в людини немає таких поточних доходів, вона бідна. Нові підходи, які Європа давно застосовує, не монетарні. Все вимірюється не грошима, а певним набором благ. Країни ЄС визначили 9 позицій благ. Якщо з них відсутні 3 - то це люди депривовані. Якщо 4 - це крайня депривація. Для порівняння рівень матеріальної депривації для 28 країн ЄС за підсумками 2016 року становив 16%, а глибокої матеріальної депривації - 8%. В Україні ці показники у 2017 році становили 42% та 27% відповідно.

Як у країнах ЄС, так і в Україні, населення найбільше потерпало від неможливості дозволити собі неочікувані необхідні витрати за рахунок власних ресурсів. Однак значення цього показника в Україні було в 1,6 рази вище (60% проти 36% у країнах ЄС). За іншими ознаками депривація населення в Україні була в 2‑7 разів більша, ніж у країнах ЄС.

Найбільше потерпали від економічної напруги особи, які входять до складу багатодітних господарств, населення у віці 60 років і старше, сільське населення.

Аналіз Рахункової палати засвідчив, що у 2017 році 9% населення потерпало від усіх трьох форм бідності - за відносним критерієм за витратами, за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму та ознаками депривації.

Частка депривованих осіб за 4 ма з 18‑ти ознак позбавлень у 2017 році була найбільшою за останні 10 років майже в усіх групах домогосподарств.

Переважна більшість українців не могли дозволити собі здійснювати непередбачувані витрати, більше половини не мали можливості відпочивати разом з родиною принаймні упродовж одного тижня на рік. Третьою за поширеністю (але, можливо, головною за значенням) проблемою населення України визначає недоступність якісних послуг охорони здоров'я. Так, 31,7% населення не мали коштів для купівлі призначених ліків та медичного приладдя, а 30% - для оплати послуг лікаря та лікування в стаціонарі без проведення хірургічної операції.

Аудитори відзначають, що частка витрат на харчування в бюджеті середньостатистичної сім'ї є вкрай чутливим індикатором купівельної спроможності та рівня життя в цілому. Якщо у 2015 році частка витрат середньостатистичного господарства на харчування становила 53,1%, у 2016 - 49,8%, то у 2017 році знизилась до рівня 47,9%. Частка домогосподарств, які витрачають на харчування більше 60% сукупних витрат, помітно зменшилась - з 43,1% у 2015 році до 31,8 % у 2016 році та до 26,1% у 2017 році.

Аналіз виконання Плану заходів на 2016‑2017 роки з реалізації Стратегії встановив, що фактично станом на 1 січня 2018 року із 159 заходів в повному обсязі виконано лише 59 (у 2,2 рази менше, ніж зазначено Мінсоцполітики в інформаціях Кабінету міністрів); 77 заходів виконані частково, не досягнуто індикатора виконання та/або відсутня повна інформація про виконання заходу, 17 заходів не виконано, по 6‑х заходах інформація співвиконавцями не надана.

Аналіз свідчить, що окремі заходи Плану заходів на 2016‑2017 роки є несуттєвими, формальними або відносяться до функціональних обов'язків державних органів - співвиконавців Стратегії. Затверджені індикатори виконання заходів мають низку недоліків, зокрема, окремі з них визначені не для конкретного заходу, а загалом для завдання, що унеможливлює надання об'єктивної оцінки їх виконання. Деякі з індикаторів не відображають суті заходу та/або унеможливлюють здійснення оцінки його виконання; не відображають рівень виконання завдання або не передбачають позитивної динаміки його виконання.

Аудитори відзначають, не менш гостро, ніж проблема бідності, для України постає проблема соціального відчуження. Загалом вона проявляється як через обмежений доступ окремих категорій, насамперед соціально вразливих, до життєво важливих благ та послуг, так і через низький рівень доступності послуг соціальної сфери для широких верств населення.

"Рівень бідності визначається не тільки грошима, а й створенням належних умов для людей щодо доступності до благ - медицини, освіти, тепла. І держава мала б створити належні умови", - зазначив Василь Невідомий.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України