20 червня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
10.08.2018

Аудитори Рахункової палати надали рекомендації для усунення недоліків як МОЗ, так і «Інституту серця»

 

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги Державною установою "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Відповідно до закону, Рахункова палата здійснює контроль за надходженням коштів Держбюджету та їх використанням.

 

 

За результатами проведення контрольного заходу аудитори Рахункової палати встановили недоліки як у роботі МОЗ як головного розпорядника бюджетних коштів, так і «Інституту серця» як розпорядника коштів нижчого рівня. Аудитори надали рекомендації для усунення недоліків як МОЗ, так і «Інституту серця».

8 серпня на засіданні Рахункової палати був розглянутий відповідний звіт. У засіданні взяли участь заступники міністра охорони здоров'я Роман Ілик і Ольга Стефанишина та генеральний директор державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я» Борис Тодуров.

Під час розгляду звіту, відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Василь Невідомий зауважив, що ціна питання, яке підлягало аудиту, – більше 400 млн грн. Він зазначив, що загальний обсяг отриманих Інститутом у 2016-2017 роках фінансових ресурсів загального і спеціального фонду державного бюджету у сумі 402 млн грн забезпечував визначену ним потребу на рівні 38 % і 30 % відповідно. Затверджений обсяг таких коштів – 344 млн грн – на 2018 рік покриває потребу на 42 %.

У 2016-2017 роках і І кварталі 2018 року отримані відповідно до затвердженого кошторису кошти загального фонду державного бюджету Інститутом використані майже у повному обсязі. Із цих коштів на поточне утримання спрямовано 90 % і 10 % – на оновлення наявного медичного обладнання. Разом з тим, рівень забезпечення потреби у видатках на придбання медикаментів і медичних виробів знизився з 46 % у 2016 році до 26 % у 2018 році.

Василь Невідомий зауважив, що з року в рік витрати на придбання медикаментів і медичних виробів при отриманні спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги перекладаються на громадян. Не виключенням був і «Інститут серця».

Через обмеженість бюджетного фінансового забезпечення Інститут практикував залучення благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, як у грошовій, так і у натуральній формі. Такі внески фактично стали одним із джерел доходів спеціального фонду і складали 64 % його загального обсягу.

Крім того, в Рахунковій палаті відзначили, що Міністерством фінансів України спільно з МОЗ затверджено на 2016-2018 роки паспорти бюджетної програми "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України", які не передбачали основних результативних показників для оцінки ефективності надання спеціалізованої і високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги хворим. Це унеможливило здійснення належної оцінки ефективності їх використання у 2016-2017 роках з точки зору продуктивності, результативності і економності.

Аудитори також відзначають, що МОЗ не здійснювався належний внутрішній контроль за використанням матеріальних цінностей, закуплених коштом державного бюджету. У результаті лікарські засоби і медичні вироби вартістю 7,8 млн грн, які перерозподілені Інституту у 2016-2017 роках на підставі наказів Міністерства, відображені у бухгалтерському обліку МОЗ з порушенням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік".

Також, зазначають у Рахунковій палаті, МОЗ не забезпечило належного внутрішнього контролю за звітуванням про використані медичні вироби для стентування коронарних судин, придбаних коштом державного бюджету згідно із вимогами відповідного Порядку. Як наслідок, Інститутом подано до МОЗ інформацію про використання у 2017 році лише окремих найменувань таких виробів.

Крім того, аудит рекомендував «Інституту серця» вирішити технічні проблеми, пов'язані з повноцінним функціонуванням офіційного сайту, адже на сьогодні не забезпечується розміщення на ньому інформації щодо потреб, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті.

Також аудитори відзначають, що визначені МОЗ у відповідному Порядку вимоги щодо використання медичних виробів для стентування коронарних судин виключно для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST звужують коло громадян, яким медична допомога може бути надана з їх використанням безоплатно. У результаті, вимоги цього порядку не узгоджуються з метою бюджетної програми, яка полягає у збереженні та зміцненні здоров'я, профілактиці захворювань, зниженні захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищенні якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпеченні соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

До початку розгляду звіту на засіданні Рахункової палати жодних зауважень від МОЗ та «Інституту серця» до проекту звіту Рахункової палати, з яким об'єкти перевірки були попередньо ознайомлені, не надходило. Висловлені на засіданні пропозиції з боку МОЗ щодо додаткової перевірки підвідомчого «Інституту серця» є предметом внутрішнього контролю самого міністерства.

Повний текст звіту та рішення Рахункової палати будуть опубліковані на сайті Рахункової палати найближчим часом.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України