16 лютого 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
02.07.2018

Дипакадемія не спромоглася стати головним закладом
у системі підготовки спеціалістів-міжнародників

 

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ і зробила висновок, що Дипакадемія (утворена Указом Президента України від 30.05.1995 № 397/95 «Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин» зі статусом вищого закладу освіти IV рівня акредитації) так і не стала головним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для роботи у сфері міжнародних зносин.

Причина - МЗС повною мірою не забезпечило реалізації заходів єдиної кадрової політики в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби.

Зокрема, не було встановлено достовірної потреби дипломатичної служби та інших органів влади у фахівцях сфери міжнародних відносин, про що свідчить неможливість їх подальшого безумовного працевлаштування як у системі МЗС, так і в органах, якими вони були направлені на навчання за державним замовленням.

Аудит засвідчив, що протягом 2016-2017 років за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України Дипломатичну академію України, яка була вищим закладом IV рівня акредитації, реорганізовано у навчально-науковий заклад післядипломної освіти (на виконання ініційованої зазначеними міністерствами постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 920).

Під час реорганізації МЗС не врахувало чинного на той час Закону України від 20.09.2001 № 2728-ІІІ «Про дипломатичну службу», у статті 26 якого встановлено, що при Міністерстві закордонних справ України діє Дипломатична академія України, статус, завдання та функції якої визначаються законодавством та її статутом, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Незважаючи на конституційні повноваження Президента України в частині керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, норми чинного Закону України «Про дипломатичну службу» і указу № 397/95 (прийнятий з метою забезпечення національних інтересів України на міжнародній арені та створення у зв'язку з цим єдиної державної системи підготовки кадрів у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики України), МЗС і Дипакадемія не інформували Президента України про реорганізацію профільного вищого навчального закладу і перетворення його у заклад з підвищення кваліфікації працівників. Також ними не було підготовлено та подано на розгляд Президента України пропозиції щодо внесення необхідних змін до указу № 397/95.

Перевірка показала, що у 2016-2017 роках Дипломатичною академією України не забезпечено ефективного використання коштів державного бюджету на здійснення її діяльності, оскільки нормативно-правове регулювання реалізації встановлених Законом України «Про дипломатичну службу» завдань з підготовки та підвищення кваліфікації працівників мало окремі прогалини.

Так, всупереч Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» і бюджетній програмі 1401100 Дипакадемією були створені умови для очної форми навчання слухачів, які попередньо вже мали ступінь повної вищої освіти, але при цьому 48 слухачів Дипакадемії повторно та безоплатно отримали ступінь магістра вищої освіти, на забезпечення якого незаконно витрачено 7 116,4 тис. грн бюджетних коштів.

Рішення Рахункової палати та звіт про результати аудиту надіслано Міністерству закордонних справ України і Державному навчально-науковому закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» для розгляду та відповідного реагування.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України