16 лютого 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
26.06.2018

Протягом 2015-2017 років органами державної влади не було забезпечено системи контролю за дотриманням податкового законодавства закладами вищої освіти

 

Рахункова палата розглянула звіт про аудит ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість (ПДВ) за операціями з постачання навчальними закладами послуг із здобуття вищої освіти.

Аудитори дійшли висновку, що протягом 2015-2017 років органи державної влади не забезпечили створення дієвої системи контролю за дотриманням законодавства закладами вищої освіти (ЗВО), які отримували державну підтримку, зокрема, у вигляді податкових пільг з ПДВ.

Перевіркою було встановлено, що нормативно-правові акти, які регулюють питання застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг із здобуття вищої освіти, а також державного контролю за діяльність навчальних закладів вищої освіти, були неузгодженими та недосконалими. Проте внесення змін до цих актів Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки України своєчасно не ініціювали.

Неналежне формування та реалізація державної політики у сфері вищої освіти МОН, а також недостатня узгодженість його діяльності з Мінекономрозвитку і Мінфіном спричинили ситуацію, коли за рахунок бюджетного фінансування і надання податкових пільг з ПДВ здійснювалася підготовка значної кількості спеціалістів, не затребуваних економікою країни, що призвело до зростання безробіття.

Так, за даними Мінсоцполітики, ринок праці в Україні характеризується перенасиченням фахівцями в галузях соціальних наук і права та недостатністю спеціалістів переробної промисловості, транспорту і державного управління, кваліфікованих спеціалістів з обслуговування машин і устаткування тощо. Як наслідок, протягом 2015-2017 років, біля 43 відс. безробітних, які перебували на обліку у службі зайнятості, мали вищу освіту.

Згідно з інформацією ДФС за рахунок застосування закладами вищої освіти вказаної податкової пільги, недонадходження ПДВ до державного бюджету за 2015-2017 роки становили близько 6,7 млрд гривень.

За оцінкою Рахункової палати, проведеною на підставі даних щодо обсягів коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, а також даних звітності закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, про надходження до спеціального фонду коштів від надання освітніх послуг (у 2015-2017 роках у цих ЗВО навчалося за контрактом за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб близько 80 відс. загальної кількості студентів) засвідчив, що тільки за цими джерелами оплати освітніх послуг сума податкових пільг з ПДВ становила близько 12,7 млрд  грн, що майже удвічі більше, ніж відображено в даних ДФС.

Аудит засвідчив, що потребує посилення контроль за дотриманням вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Встановлено, що в 2015-2016 роках МОН не здійснено жодної перевірки ЗВО з питань дотримання ними ліцензійних умов, а також з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням ЗВО законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності. Протягом 2017 року МОН проведено дві позапланові перевірки, під час яких дотримання ліцензійних умов не перевірялось. Як наслідок, через відсутність належного контролю з боку МОН, окремі ЗВО та їх відокремлені структурні підрозділи проводили свою діяльність не маючи відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, та/або не відповідали іншим встановленим вимогам ліцензійних умов.

На практиці, в порушення вимог законодавства, контроль за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності МОН були делеговані Державній інспекції навчальних закладів України (ДІНЗ). Протягом дослідженого періоду ДІНЗ проведено 171 перевірку ЗВО, під час яких практично у всіх перевірених ЗВО були встановлені порушення ліцензійних умов.

З метою вивчення стану прийняття МОН рішень за результатами перевірок, проведених ДІНЗ, в ході яких були встановлені факти порушення ліцензійних умов, в частині матеріального забезпечення навчального процесу, Рахункова палата неодноразово направляла МОН запити на отримання 12 ліцензійних справ, проте в порушення вимог статей 32 і 33 Закону України "Про Рахункову палату" із запитуваних ліцензійних справ МОН без пояснень надано лише одну справу. Крім того, МОН не надана інформація про показники середньої вартості навчання за державним замовленням у 2015-2017 роках у ЗВО, що належать до його сфери управління.

Також в МОН не надана узагальнена інформація за 2015-2017 роки щодо кількості діючих, виданих, переоформлених, анульованих та недійсних ліцензій на провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а отже МОН не забезпечено виконання на належному рівні повноважень органу ліцензування.

Водночас аудитом встановлено, що ДФС не забезпечено належного контролю за повнотою обліку платників податків, які користувалися пільгами з ПДВ при здійсненні операцій з постачання послуг із здобуття вищої освіти, а також за правильністю декларування ними сум звільнених від оподаткування ПДВ операцій та визначення сум таких пільг. Так, Рахунковою палатою за результатами аналізу показників податкових декларацій з ПДВ і звітів про отримані податкові пільги, подані платниками ПДВ за 2015-2017 роки, встановлено 185 випадків, коли закладами вищої освіти в податкових деклараціях з ПДВ зазначалися обсяги звільнених від оподаткування ПДВ операцій з надання послуг із здобуття вищої освіти на загальну суму 1,7 млрд грн, а у звітах про отримані податкові пільги з ПДВ ними не відображалися суми отриманої такої податкової пільги. Також встановлено 46 випадків, коли ЗВО у звітах про отримані податкові пільги відображали їх на загальну суму 94,1 млн грн, а в податкових деклараціях з ПДВ не зазначалися обсяги звільнених від оподаткування ПДВ операцій з надання послуг із здобуття вищої освіти.

Крім того, аудитом встановлено, що територіальними органами ДФС не забезпечено належного контролю за ЗВО щодо дотримання вимог Податкового кодексу України стосовно обов'язкової реєстрації платниками ПДВ. За результатами проведеного аналізу встановлено, що за 2015 рік 90 ЗВО, якими отримано дохід більше 1 млн грн протягом вказаного періоду, не реєструвалися і не перебували на обліку в територіальних органах ДФС як платники ПДВ. Водночас здійснити аналіз дотримання ЗВО вимог законодавства щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ у 2016-2017 роках неможливо, оскільки форма Звіту про використання доходів неприбуткової організації, затверджена наказом Мінфіну 17.06.2016 № 553, не містить показників, які б дозволяли визначити обсяг тих операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, які враховуються при обрахунку сум доходів для обов'язковості реєстрації платника ПДВ.

Аудитом встановлено, що внаслідок бездіяльності посадових осіб органів ДФС протягом 2017 року до платників податків не застосовувались штрафні санкції, передбачені Податковим кодексом України за неподання або несвоєчасне подання звітів про отримані податкові пільги. Лише у січні 2018 року, тобто майже через рік після впровадження відповідної норми Податкового кодексу України, Державною фіскальною службою надано роз'яснення із зазначених питань на адресу головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків.

Аудитом встановлено, що на сьогодні відсутній належний контроль за обґрунтованістю розрахованої ЗВО державної форми власності вартості освітніх послуг у сфері вищої освіти, як за державним замовленням за кошти бюджету, так і за контрактом (договором) за кошти юридичних і фізичних осіб. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 346, має системні недоліки, які зумовлені обмеженістю її застосування та відсутністю розроблених МОН, Мінекономрозвитку і Мінфіном на її виконання порядків проведення розрахунків.

Проведені Рахунковою палатою розрахунки показали, що у дослідженому періоді середня вартість навчання одного студента (аспіранта, докторанта) на рік за кошти державного бюджету в рамках державного замовлення була майже у 3 рази вища середньої вартості навчання одного студента за кошти юридичних і фізичних осіб.

За підсумками розгляду звіту на засіданні Рахункової палати було зазначено, що на сьогодні потребує нагального реформування система фінансово-економічних відносин у сфері здобуття вищої освіти, в тому числі удосконалення та підвищення ефективності державної підтримки у сфері вищої освіти з метою посилення відповідальності МОН при виконанні повноважень з формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері, а також підвищення якості та доступності послуг із здобуття вищої освіти для населення.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України. Рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України і Державній фіскальній службі України для вжиття відповідних заходів.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України