16 грудня 2018    
Пошук
Головна » Гласність » Події
28.02.2018

Звернення до журналістів, публіцистів, блогерів

 

Масова інформаційна система в Україні сьогодні відзначається рухливістю й динамізмом і відображає зміни й еволюцію усіх сфер суспільно-політичного життя. І саме від ЗМІ залежить не в останню чергу, куди ж рушить Україна, на засадах яких цінностей буде сформована суспільна свідомість її народу. ЗМІ орієнтують, або дезорієнтують читачів, глядачів, слухачів, в залежності від принципів, якими керуються працівники журналістського цеху.

Останнім часом думки та інтерес політологів, блогерів та активістів різних громадських формувань привернуто до вирішення кадрових питань у державних інститутах влади, до предмета їх форми і змісту роботи за вимогами часу та суспільства.

Чимало публікацій висвітлено з нагоди діяльності і нашої установи - Рахункової палати як єдиного в Україні незалежного конституційного державного органу зовнішнього фінансового контролю. Громадськість стурбована тривалим процесом ротації членів Рахункової палати, що у свою чергу затримує кардинальні зміни у реалізації визначених законодавством повноважень.

Ми цілком поділяємо таку точку зору і вдячні за активну громадянську позицію.

Дійсно, проблема кадрового оновлення органу державного контролю у сфері публічних фінансів уже давно на часі і потребує принципового підходу Парламенту України з тим, щоб створити правові підґрунтя для кардинальних змін у процесі створення єдиної та прозорої системи контролю в державі.

При цьому необхідно врахувати наявність серйозних ризиків, що, на жаль, мають місце при підборі фахового складу до Рахункової палати та усунути всі надмірні фактори політичної залежності у формуванні такого важливого інституту контролю.

Нам важлива думка громадськості та її участь у сприянні процесам реформування державних органів. Водночас розраховуємо на об'єктивність оцінки та думок експертів і консультантів сучасності, їх неупередженість і бажання, насамперед, посприяти позитивному висвітленню діяльності Рахункової палати, а не навпаки.

Окремі дописувачі, на превеликий жаль, не зовсім обізнані з природою функціонування такої інституції, як Рахункова палата, не розрізняють, що таке державний зовнішній контроль (аудит), не кажучи вже у чому полягає суть аудиту ефективності чи фінансового аудиту. Рідко читають, а деколи і взагалі не вивчають матеріали результатів контрольно-експертних заходів, які є основою для дій практично всіх органів державної влади.

Проте, незважаючи на складні процеси, які взаємопов'язані у системі реформи державного управління, в силу об'єктивних причин, що стримують реформаторські зміни, наша інституція ні на крок не відступає від виконання своєї основної функції - контролю за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України.

Саме в цей надзвичайно складний, але вкрай важливий період, Рахункова палата активно продовжує організацію контролю за рухом бюджетних коштів, особливо в частині їх надходження до державного бюджету. Висновки та пропозиції аудиторів лягли в основу сотень законодавчих змін та урядових нормативних актів. Про це бажано і необхідно знати, в першу чергу тим громадським активістам, які турбуються за долю нашої інституції, за чистоту та прозорість процесу контролю.

Виходячи з умов, що склалися, та заради об'єктивності, честі і справедливості, ми запрошуємо всіх, хто прагне активної громадянської позиції, до співпраці, конструктивізму та відкритості.

Глибоко переконані, що думка, навіть коли вона є замовною, має бути об'єктивною, а для цього потрібно детально знати предмет і глибину питання.

Принагідно дозвольте запевнити, що незалежно від будь-яких обставин, Рахункова палата виконувала, виконує і буде виконувати визначені законодавством України повноваження заради зміцнення бюджетної дисципліни в країні та поліпшення добробуту її громадян.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України