16 грудня 2018    
Пошук
Головна » Діяльність Рахункової палати » Офіційні повідомлення
21.02.2018

Фінансові проблеми ветеранських об'єднань

 

13 лютого 2018 року Рахункова палата під головуванням Тимчасово виконуючого повноваження Голови Рахункової палати О.С. Яременка відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» розглянула Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів.

Доповідач Член Рахункової палати М. Я. Шулежко.

Аналіз спрямування фінансової підтримки всеукраїнським громадським об'єднанням ветеранів (далі - ВГОВ), проведений аудиторами, показав, що у 2016 році тридцять п'ять ВГОВ отримали 19,8 млн грн, а у 2017 році тридцять чотири ВГОВ - 13,8 млн грн такої підтримки за рахунок Державного бюджету України. Однак використання цих коштів відбувалося в умовах невизначеності. Хоч Уряд і задекларував на вимогу громадськості перехід на конкурсні засади при наданні фінансової підтримки, але зволікання з розподілом бюджетних коштів за цим напрямом і більше того щорічне відтермінування майже на півроку початку реалізації бюджетної програми за КПКВК 2501220 призвело до небажаного загострення напруги у середовищі потенційних отримувачів такої допомоги.

Недостатньою продовжує бути і координація дій Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) та Робочої групи як дорадчого органу, створеного для надання пропозицій до розподілу коштів фінансової підтримки між громадськими об'єднаннями ветеранів. Не сприяло вирішенню проблеми й недосконале нормативно-правове та організаційне забезпечення використання коштів за даною бюджетною програмою. Зокрема, не були враховані рекомендації Рахункової палати за результатами попереднього аудиту, а саме: в частині визначення поняття «матеріальне заохочення», яке носить ознаки заробітної плати. Не встановлено обмеження кількості працівників, які мають право на його отримання, та розмірів виплат. Норми порядку використання бюджетних коштів на цю мету не приведено у відповідність із статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з якою ветеранські організації звільнено від оплати комунальних послуг і оренди приміщень. Не включені норми щодо заборони оплати послуг посередників.

Зволікання щодо розподілу коштів фінансової підтримки і неврахування відмов окремих ВГОВ від її отримання унеможливили в цілому використання у 2017 році на потребу ветеранських об'єднань 6,4 млн грн. Крім того, з причини неефективного управління бюджетними асигнуваннями, а також накопичення впродовж звітних кварталів залишків коштів на рахунках окремих ВГОВ, до державного бюджету у кінці 2016-2017 років повернено відповідно 0,1 млн грн і 2,5 млн гривень.

Аудитори звернули увагу й на проблеми відсутності конкурсного підходу та обмежень у чинному законодавстві при наданні фінансової підтримки, що дозволяло окремим громадським об'єднанням ветеранів використовувати її без будь-яких обмежень. З метою запобігання в подальшому виникнення ризиків неекономного використання бюджетних коштів аудитори Рахункової палати рекомендували Службі розробити невідкладні заходи щодо обґрунтованого планування показників на фінансову підтримку ВГОВ і ефективного управління виділеними асигнуваннями. Сформувати повноцінний підрозділ внутрішнього аудиту Служби. Посилити внутрішній контроль за використанням коштів державного бюджету, зокрема в частині складання планових і звітних показників. Забезпечити належний моніторинг заходів, які провадяться ВГОВ, дотримання ними, як одержувачами бюджетних коштів, вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», законодавства у сфері закупівель.

За результатами аудиту Рахунковою палатою надані відповідні рекомендації щодо переходу на конкурсні засади надання державної підтримки Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Про висновки та надані рекомендації повідомлено Верховну Раду України.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України