16 лютого 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2018 рік
26.01.2018

Стан фондового ринку та діяльність Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку потребують суттєвого
нормативно-правового вдосконалення

 

Рахункова палата під головуванням Т. в. п. Голови Рахункової палати О. С. Яременка розглянула 23 січня 2018 року Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2016-2017 роках Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на державне регулювання ринку цінних паперів.

Період, що перевірявся - 2016-2017 роки. Термін проведення контрольного заходу - листопад-грудень 2017 року.

З доповіддю виступив член Рахункової палати В. П. Пилипенко, який зазначив, що впродовж двох років в межах бюджетних призначень на фінансування Комісії витрачено 136,2 млн грн. Водночас, враховуючи те, що нормативно-правова база щодо регулювання ринку цінних паперів є застарілою та такою, що не відповідає світовим вимогам, визначеної Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», мети державного регулювання (яке забезпечило б створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства) не досягнуто.

Фондовий ринок України характеризується не лише низькою капіталізацією, але й дефіцитом високоліквідних цінних паперів і домінуванням позабіржового сегмента (понад 73 відс. обсягів торгів).

Попри те, що Комісією здійснені окремі заходи щодо упорядкування, контролю і нагляду за ринком цінних паперів, запобігання зловживань і порушень у цій сфері, процес законодавчої трансформації державного регулятора не завершений. Не прийняті законопроекти, які б були спрямовані на комплексне реформування фінансового сектору економіки, не дають можливості об'єктивно забезпечити Комісії ефективне регулювання відносин у зазначеній сфері.

Названі причини, а також незавершення на законодавчому рівні реструктуризації ключових процесів, включаючи механізми управління Комісією, процедури оперативного прийняття нею рішень, відповідальності та системи внутрішнього контролю і запобігання операційним ризикам, створює небезпеку в питаннях захисту прав інвесторів.

Ризики порушень прав інвесторів спричинені також зволіканням Комісією з прийняттям відповідних управлінських рішень, що мали б своєчасно забезпечити виконання законодавчих вимог щодо унормування правового режиму та здійснення економічної діяльності учасників фондового ринку на анексованій Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя, а також тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

Факти аудиту свідчать, що протягом 2016-2017 років Комісія хоч і забезпечувала виконання функцій щодо здійснення контролю за професійними учасниками фондового ринку, емітентами і суб'єктами первинного фінансового моніторингу, однак результативність і ефективність її роботи із застосування штрафних санкцій щодо учасників ринку за допущені ними правопорушення залишається низькою.

На розгляд питання було запрошено Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Т. З. Хромаєва.

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку для розгляду та відповідного реагування.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України, Президента України та Кабінет Міністрів України.

Повний Звіт та рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2016-2017 роках Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на державне регулювання ринку цінних паперів будуть розміщені на офіційному веб-порталі Рахункової палати.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України