20 сiчня 2019    
Пошук
Головна » Оголошення, анонси
14.11.2017

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантних посад державної служби

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
начальника фінансового управління

Загальні умови

Посадові обов'язки

- здійснення керівництва управлінням та забезпечення виконання покладених на управління завдань;

- забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, фінансового планування та аналізу;

- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій;

- забезпечення оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею, відшкодуванням втрат від нестачі, псування активів Рахункової палати.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 9537 грн.;

- надбавки відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (роздрукований примірник заповненої е-декларації).

До заяви можуть додаватись інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 29.11.2017

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

05.12.2017 о 10 год. 00 хв.
м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дяченко Ірина Анатоліївна, тел. 206-07-46,

ukz@ac-rada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

освіта вища за освітньо-кваліфікаційним ступенем не нижче магістра, підготовка за спеціальностями ««Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2

Досвід роботи

на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш 2-х років;

у сфері економіки, фінансування та бухгалтерських структурах.

3

Володіння державною мовою

вільне

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1. Вміння обґрунтовувати власну позицію;

2.Досягнення кінцевих результатів.

2

Прийняття ефективних рішень

1. Вміння вирішувати комплексні завдання;

2. Вміння працювати з великими масивами інформації;

3. Вміння працювати при багатозадачності;

4. Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3

Комунікація та взаємодія

1. Співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2. Відкритість.

4

Впровадження змін

1. Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2. Оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1. Організація і контроль роботи;

2. Вміння працювати в команді та керувати командою;

3. Оцінка і розвиток підлеглих;

4. Вміння розв'язання конфліктів.

6

Особистісні компетенції

1. Аналітичні здібності;

2. Дисципліна і системність;

3. Самоорганізація та орієнтація на саморозвиток;

4. Вміння працювати у стресових ситуаціях.

Професійні знання

1

Знання законодавства

1. Конституція України;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Закон України «Про Рахункову палату»;

2. Закон України «Про Державний бюджет України»;

3. Бюджетний кодекс України;

4. Законодавство України у сфері фінансування і бухгалтерського обліку, зокрема закони України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці»; «Про відпустки», «Про здійснення державних закупівель», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи;

5. Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій», «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів»

3

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Word, Excel, Outlook Еxpress, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
заступника начальника відділу з питань охорони здоров'я, спорту
та молодіжної політики департаменту з питань науки та гуманітарної сфери

Загальні умови

Посадові обов'язки

- контроль видатків за дотриманням законності при виконання видаткової частини на охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику у закладах та установах;

- контроль за дотриманням законності при фінансуванні загальнодержавних програм соціального і національно-культурного розвитку;

- аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України щодо видатків на охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт та молодіжну політику. Підготовка пропозицій про їх усунення;

- забезпечення проведення відділом контрольно-ревізійних та контрольно-аналітичних заходів, очолює та приймає в них участь;

- організація та прийняття участі у підготовці проектів звітів, висновків за результатами контрольних заходів;

- організація та прийняття участі у здійсненні контролю за виконанням рішень та висновків Рахункової палати, прийнятих за результатами контрольних заходів;

- підготовка відповідей на запити, звернення народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих адміністрацій, підприємств, установ і організацій що стосується компетенції відділу;

- підготовка запитів державним органам, місцевим адміністраціям, підприємствам, установам і організаціям щодо отримання оперативних даних, звітів, довідкових матеріалів з питань що належать до сфери діяльності відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 7260 грн.;

- надбавки відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (роздрукований примірник заповненої е-декларації).

До заяви можуть додаватись інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 29.11.2017

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

05.12.2017 о 10 год. 00 хв.
м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дяченко Ірина Анатоліївна, тел. 206-07-46,

ukz@ac-rada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

освіта вища за освітньо-кваліфікаційним ступенем не нижче магістра, підготовка за спеціальностями ««Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»

2

Досвід роботи

на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш 2-х років;

у галузях державного управління, права, економіки та фінансів.

3

Володіння державною мовою

вільне

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1. Вміння обґрунтовувати власну позицію;

2. Досягнення кінцевих результатів.

2

Прийняття ефективних рішень

1. Вміння вирішувати комплексні завдання;

2. Вміння працювати з великими масивами інформації;

3. Вміння працювати при багатозадачності;

4. Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3

Комунікація та взаємодія

1. Співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

2. Відкритість.

4

Впровадження змін

1. Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2. Оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1. Організація і контроль роботи;

2. Вміння працювати в команді та керувати командою;

3. Оцінка і розвиток підлеглих;

4. Вміння розв'язання конфліктів.

6

Особистісні компетенції

1. Аналітичні здібності;

2. Дисципліна і системність;

3. Самоорганізація та орієнтація на саморозвиток;

4. Вміння працювати у стресових ситуаціях.

Професійні знання

1

Знання законодавства

1. Конституція України;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Закон України «Про Рахункову палату»;

2. Закон України «Про Державний бюджет України»;

3. Бюджетний кодекс України;

4. Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про фізичну культуру і спорт", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про публічні закупівлі";

5. Інші нормативно-правові документи, які регулюють питання у сфері охорони здоров'я, спорту та молодіжної політики, а також питання бюджету і фінансів;

6. Знання методики проведення аудиту

3

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Word, Excel, Outlook Еxpress, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України