23 квiтня 2018    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2017 рік
20.06.2017

Рішенням Рахункової палати від 30.05.2017 № 12-4
затверджено ВИСНОВОК про стан виконання
Закону України «Про Державний бюджет України»
на 2017 рік у першому кварталі

 

Рахункова палата зробила Висновок про стан виконання Закону України «Про Державний бюджет України» на 2017 рік у першому кварталі відповідно до вимог Бюджетного кодексу України і Закону України "Про Рахункову палату" за результатами аналізу квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету за перший квартал 2017 року, поданого Державною казначейською службою України Рахунковій палаті листом від 05.05.2017 № 14-08/358-7353, звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної служби статистики України, Національного банку України, Фонду державного майна України, а також окремих головних розпорядників бюджетних коштів.

ПІДСУМОВУЮЧИ ВИСНОВКИ, РАХУНКОВА ПАЛАТА ВІДЗНАЧАЄ:

1. Державний бюджет України в першому кварталі 2017 року виконувався в умовах уповільнення зростання реального валового внутрішнього продукту.

2. При перевиконанні у першому кварталі 2017 року плану доходів загального фонду не виконано плану видатків і надання кредитів. Для фінансування загального фонду державного бюджету залучено 58,2 відс. запланованих на звітний період надходжень, з яких 75 відс. - державні внутрішні запозичення.

3. Доходи державного бюджету в січні - березні поточного року становили 174,8 млрд грн, або 23,8 відс. планового річного обсягу. План доходів загального фонду на перший квартал 2017 року перевиконано на 15,5 млрд грн, при цьому обсяг надміру сплачених до державного бюджету податків і зборів збільшилася з початку поточного року на 10,9 млрд грн, або в 1,6 раза, з них сума надміру сплаченої рентної плати за користування надрами для видобування природного газу зросла на 8,2 млрд грн, що є наслідком проведених взаєморозрахунків за нараховані пільги, субсидії та компенсації населенню.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснювалося нерівномірно, залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість з початку поточного року збільшилися на 25,7 відс., з простроченим терміном відшкодування - в 4,1 раза.

4. Видатки державного бюджету проведені в сумі 184,6 млрд грн, або 23,0 відс. річного плану. При цьому план видатків загального фонду державного бюджету на перший квартал 2017 року не виконано на 15,4 млрд гривень.

У результаті підвищення у минулому році тарифів на житлово-комунальні послуги збільшилися у 2,6 раза видатки державного бюджету на субвенцію для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому рівень виконання річного плану за цією субвенцією становив 68,8 відс. і у 2,4 раза перевищив середній рівень за відповідний період 2012 - 2016 років.

Частка трансфертів із державного бюджету в доходах місцевих бюджетів, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшилася на 5,7 відс. пункту - до 61,7 відс., у тому числі частка субвенцій зросла на 3,2 відс. пункту - до 57,4 відсотка. За рахунок субвенцій проведено 72,8 відс. видатків місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення. Зазначене свідчить про збільшення рівня залежності виконання місцевих бюджетів від трансфертів із державного бюджету, щодо яких органи місцевого самоврядування не мають права визначати напрями використання.

5. Перевищення державних запозичень над витратами на погашення державного боргу призвело до зростання загального обсягу державного і гарантованого державою боргу до 1 трлн 951,8 млрд гривень.

6. На сплату боргових зобов'язань за державним і гарантованим державою боргом з державного бюджету витрачено 42,2 млрд грн, або 19,1 відс. витрат державного бюджету.

Для усунення виявлених відхилень і порушень при виконанні закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому кварталі Рахункова палата вважає за доцільне рекомендувати:

1) Кабінету Міністрів України:

- проаналізувати причини зростання заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах державної та комунальної форми власності і забезпечити її погашення;

- забезпечити затвердження порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами та порядків і умов надання субвенцій, а також розподілів окремих субвенцій, які не затверджені;

- забезпечити затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів та Міністерством фінансів України паспортів бюджетних програм, що застосовуються в процесі виконання бюджету, які не затверджені;

- забезпечити своєчасне впровадження інвестиційних проектів, для реалізації яких залучаються кошти іноземних держав, банків і міжнародних 31 фінансових організацій, зокрема з будівництва високовольтних повітряних ліній, реконструкції автомобільних доріг, розвитку міської інфраструктури;

- ініціювати внесення змін до затвердженого законом про державний бюджет на 2017 рік обсягу субвенції на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг для виконання державних гарантій за такими пільгами;

- забезпечити затвердження державних соціальних стандартів і нормативів, відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України, в описовому та вартісному вигляді за кожним із повноважень, делегованих державою органам місцевого самоврядування;

2) Міністерству фінансів України проаналізувати причини зростання податкової заборгованості та залишків невідшкодованого платникам податку на додану вартість і зобов'язати Державну фіскальну службу України вжити заходів щодо зменшення їх обсягів.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України