26 травня 2018    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2017 рік
06.06.2017

Розглянуто на засіданні Рахункової палати

30.05.2017

Реформування митниці - нагальна потреба сьогодення

 

Рахункова палата розглянула Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Аудит показав, що протягом 2015-2016 років та І кварталу 2017 року Державна фіскальна служба України (ДФС) не забезпечила створення ефективної системи управління процесом митного контролю, протидії контрабанді і порушенням митних правил.

Не дивлячись на те, що органи ДФС протягом зазначеного періоду мобілізували до держбюджету майже 505,6 млрд грн. митних платежів, однак наповнення державної скарбниці такими надходженнями відбувалося, насамперед, за рахунок знецінення національної валюти, законодавчих змін у частині збільшення ставок митних платежів, а також зростання обсягів імпорту товарів.

В 2015 році мало місце невиконання індикативних показників з податку на додану вартість, а в І кварталі 2017 року - з акцизного податку, внаслідок чого недонадходження до держбюджету становили понад 300 млн гривень. Зростав швидкими темпами податковий борг і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з митних платежів. На кінець 2016 року він збільшився в 3,2 рази порівняно з 2015 роком і досяг майже 140,0 млн гривень.

Не зафіксували аудитори в ході контрольних заходів позитивної динаміки і в автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення, покликаної мінімізувати людський фактор. Усі перевірені митні органи не оснащені технічними засобами митного контролю в обсягах, передбачених внутрішніми розпорядчими документами. Така ситуація негативно впливала не лише на якість та своєчасність надання митних послуг, але й створювала корупційні ризики та небезпеку ввезення на територію України або вивезення з України заборонених та контрабандних товарів.

Органи ДФС не приділяли належної уваги перевіркам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Проведені ж заходи були малоефективними. Із донарахованого майже одного мільярда гривень грошових зобов'язань з митних платежів до держбюджету фактично сплачено лише близько 50 млн гривень.

Малорезультативною була робота органів ДФС і щодо контролю за дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митних правил. Митниці ДФС та суди розглянули 43,5 тис. справ про порушення митних правил. Були прийняті рішення про застосування штрафних санкцій на суму понад 2,4 млрд грн.,  однак до державного бюджету надійшло лише 104 млн гривень.

Погіршує роботу митниць та збільшує ризики недоотримання бюджетом належних платежів також відсутність належної взаємодії між органами ДФС та правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби, іншими державними органами, з митними органами інших країн світу.

Наприклад, за відсутності належної співпраці органів ДФС з органами державної міграційної служби та Національною поліцією досі не створена дієва система контролю за дотриманням вимог митного законодавства власниками тимчасово ввезених на територію України транспортних засобів. За оцінками контрольної групи Рахункової палати, недонадходження до державного бюджету за рахунок незастосування санкцій до порушників законодавства при тимчасовому ввезенні та транзиті автомобілів розрахунково могли становити понад 323 млн гривень.

Митницями ДФС не забезпечено належної взаємодії і контролю з органами державної виконавчої служби в частині реалізації переданого їм, за рішенням судів, конфіскованого митницями майна у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Протягом 2015-2016 років митниці передали органам виконавчої служби конфіскованого майна на 280 млн. грн., однак до державного бюджету, після реалізації частини  майна, надійшло лише 35,1 млн. грн. Але найдивовижніше в цьому питанні те, що при звірці, яку проводили органи ДФС, конфіскованого майна, що перебувало на збереженні у органах державної виконавчої служби, було виявлено його нестачу (крадіжку) на суму 35,5 млн. грн. 

Аудитом також встановлено низку порушень та недоліків у роботі органів ДФС при здійсненні контролю:

- за цільовим використанням ввезених на митну територію України товарів іноземними інвесторами з метою інвестування, зокрема предметів розкоші - яхт, елітних автомобілів;

- за своєчасним поданням додаткових декларацій;

- при застосуванні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митного режиму переробки;

- правильності декларування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності митної вартості імпортованих товарів та застосування кодів УКТ ЗЕД.

Не сприяли суттєвому покращенню роботи митниць і проведені заходи внутрішнього аудиту органів ДФС. Формальний підхід до виконання значної кількості рекомендацій, наданих за результатами таких заходів внутрішнього аудиту, а також невиконання окремих рекомендацій негативно впливали на ефективність реалізації заходів.

Потребує удосконалення нормативно-правове забезпечення у сфері державної митної справи, яке залишається неузгодженим і не сприяє спрощенню митних формальностей, прискоренню митного оформлення товарів та покращенню адміністрування митних платежів.

Рахункова палата констатує, що для інтеграції України в європейське співтовариство необхідно провести кардинальну реформу митниці, спрямовану на подолання корупції в цій сфері, забезпечення захисту митних інтересів країни, розвиток її економіки та інтеграцію у світову економіку.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України