19 червня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Офіційні повідомлення » 2011 рік
04.10.2011

Розглянуто Колегією Рахункової палати

14.09.2011

Розвиток чи занепад
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського?

Проведений Рахунковою палатою аудит ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення та розвиток діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського показав, що ідею комплексного її розвитку, який повинен був забезпечити якісно новий рівень доступу суспільства до інформації, зведено нанівець.

Найбільша бібліотека України залишилася осторонь загальнодержавних та міжнародних програм із розвитку нових технологій у бібліотечній справі: в електронний вигляд переведено лише 0,001 відс. з 15 млн. од. документів наявного бібліотечного фонду. Державна програма розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки стала черговим нереалізованим проектом: її завдання забезпечені фінансуванням лише на рівні 12,7 відс. і не виконані.

У результаті не створено умов для становлення бібліотеки як головного науково-інформаційного центру держави, розвитку її діяльності на базі запровадження сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

НАН України не забезпечила координації та контролю за реалізацією проектів зі створення інформаційних мереж бібліотеки і не залучила до цієї роботи потенціал 18 підвідомчих наукових установ, що здійснюють дослідження у сфері інформатизації та авторського права. Відтак сайт бібліотеки - її обличчя у мережі Інтернет - за відсутності єдиної системи пошуку перетворився у нагромадження інформації, яка не має попиту, в тому числі неякісної (непрацюючі посилання, нечітка графічна інформація).

Переважною формою користування фондами бібліотеки є доступ, як і 20 років тому, до друкованих ресурсів, при цьому пошук необхідної літератури з-поміж 5 млн. карток здійснюється вручну, оскільки не підготовлено місця для роботи з електронним каталогом. Не автоматизовано і процесу книговидачі.

НАН України не забезпечила належної роботи з акумулювання в електронному вигляді результатів наукових здобутків. Через безсистемне виконання заходів з перебудови засад діяльності бібліотеки не вдалося досягти поставлених цілей, зокрема, розширити доступ до інформації шляхом її сучасної організації, оцифрування та збереження.

Неефективно використовувалися навіть ті незначні ресурси, які виділялися на виконання завдань Державної програми розвитку бібліотеки. Не розпочалося створення на новітніх носіях інформації страхового фонду рукописів, стародруків, рідкісних видань, а закуплена для цієї мети техніка вартістю понад 0,5 млн. грн. два роки не використовувалася. Припинилося поповнення фондів шляхом передплати і закупівлі літератури.

Аналіз вітчизняного інформаційного простору свідчить, що виявлені аудитом проблеми розвитку Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського є актуальними для всієї бібліотечної системи, а також характеризують сучасний стан впровадження інформаційних технологій на державному рівні. Повільно розвивається і вітчизняне законодавство у сфері авторського права. І досі у відповідності до сучасних вимог не унормовані збереження та поширення інформації в електронному вигляді, тож у бібліотеці ПеПпередбачено лише ксерокопіювання документів.

Колегія Рахункової палати висловила стурбованість таким ставленням держави і НАН України до збереження документальної спадщини нації та забезпечення широкого доступу суспільства до бібліотечних фондів за допомогою нових технологій. Адже заклад, який раніше входив у десятку найбільших бібліотек світу, посідає уже 18 місце в цьому переліку.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України