26 травня 2018    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2009 рік
08.12.2009

ВИСНОВОК
ЩОДО ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ЗА ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ 2009 РОКУ

КИЇВ 2009

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2009 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати.
Рахункова палата України, 2009.

Відповідальний за випуск:
головний контролер - директор департаменту
з питань бюджетної політики
Головань М.М.

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

Зміст

І. Загальні підсумки виконання державного бюджету та економічної діяльності

ІI. Доходи державного бюджету

ІІІ. Видатки державного бюджету

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

Відповідно до вимог Закону України "Про Рахункову палату" Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2009 року.

Висновок Колегії Рахункової палати підготовлено на підставі експертизи та аналізу квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету станом на 01.10.2009, поданого Державним казначейством 04.11.2009 за № 13-04/1/1204-18915, результатів аудитів, контрольних та експертно-аналітичних заходів, проведених Рахунковою палатою, а також звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

І. Загальні підсумки виконання державного бюджету та економічної діяльності

1.1. Доходи державного бюджету у цілому становили за дев'ять місяців поточного року 148 млрд. 916,9 млн. грн., або 59,9 відс. запланованого на рік обсягу (248 млрд. 562,8 млн. гривень). Видатки державного бюджету проведені в сумі 170 млрд. 914,9 млн. грн., або 61,7 відс. річного плану (277 млрд. 149,2 млн. гривень).

До загального фонду державного бюджету надійшло 107 млрд. 416,1 млн. грн., або 58,4 відс. річного обсягу (183 млрд. 980,7 млн. гривень). План надходжень до загального фонду на січень-вересень (107 млрд. 155,9 млн. грн.) перевиконано на 260,2 млн. грн., або лише 0,2 відсотка. Видатки загального фонду становили 131 млрд. 711,5 млн. грн. при річному плані 193 млрд. 606,9 млн. грн., або 68 відсотків. Планові призначення на січень-вересень у сумі 134 млрд. 172,1 млн. грн. не виконані на 2 млрд. 460,6 млн. грн., або 1,8 відсотка.

До спеціального фонду державного бюджету зараховано 41 млрд. 500,8 млн. грн., або 64,3 відс. планового річного обсягу (64 млрд. 582,1 млн. гривень). Видатки спеціального фонду становили 39 млрд. 203,4 млн. грн., або 46,9 відс. планових річних призначень (83 млрд. 542,3 млн. грн.) та 94,5 відс. доходів спеціального фонду.

Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету становив 240 млрд. 90,1 млн. грн., у тому числі надійшло доходів на суму 148 млрд. 916,9 млн. грн., отримано надходжень для фінансування бюджету - 87 млрд. 766,3 млн. грн., повернуто кредитів - 3 млрд. 406,9 млн. гривень.

Фінансові ресурси державного бюджету спрямовані на проведення видатків - 170 млрд. 914,9 млн. грн., погашення державного боргу, розміщення коштів на депозитах та придбання цінних паперів - 56 млрд. 420,4 млн. грн., надання кредитів - 5 млрд. 427,9 млн. гривень. Крім того, обсяги готівкових коштів з урахуванням інших розрахунків зросли на 7 млрд. 326,9 млн. гривень.

1.2. Підсумки економічної діяльності за дев'ять місяців підтвердили висновки Колегії Рахункової палати щодо нереальності урядового прогнозу основних макроекономічних показників, затверджені за результатами експертизи проекту державного бюджету на поточний рік та його виконання. Зокрема, згідно з експертною оцінкою Рахункової палати падіння реального валового внутрішнього продукту у звітному періоді на 17,5 відс. при запланованому Урядом річному зростанні на 0,4 відс. (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні прогнозні макроекономічні показники


з/п

Показники

2008 рік, січень-вересень, фактично

2009 рік

враховано при затвердженні державного бюджету

січень-вересень, фактично

відхилення від:

січня-вересня 2008 року

врахованого при затвердженні державного бюджету

1.

Валовий внутрішній продукт реальний, у відс. до відповідного періоду попереднього року

106,3

100,4

82,5*

-23,8

-17,9

2.

Індекс споживчих цін, у відс. до грудня попереднього року

116,1

109,5

109,1

-7,0

-0,4

3.

Індекс цін виробників промислової продукції, у відс. до грудня попереднього року

134,0

112,0

110,6

-23,4

-1,4

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, млрд. грн.

104,0**

171,1

-3,1**

-107,1

-174,2

5.

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн.

125,1**

247,6

76,3**

-48,8

-171,3

6.

Збиток збиткових підприємств, млрд. грн.

21,0**

76,5

79,4**

+58,4

+2,9

7.

Індекс реальної заробітної плати, у відс. до грудня попереднього року

108,4

100,9

89,7

-18,7

-11,2

8.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млрд. дол.

-9,8**

-7,1

-1,7**

+8,1

+5,4

* За оцінкою Рахункової палати.

** Січень-серпень.

За дев'ять місяців поточного року відбулося скорочення ділової активності практично за всіма видами економічної діяльності, хоча порівняно із січнем вказаний процес уповільнився. Так, у промисловості падіння виробництва становило 28,4 відс. порівняно з 34,1 відс. у січні, що зумовлено впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Зокрема, внаслідок погіршення зовнішньої кон'юнктури найбільш суттєво знизився випуск продукції машинобудування, металургії та хімії (на 51,4-30,4 відс.), частка якої в загальних обсягах реалізованої промислової продукції перевищила третину.

Падіння у промисловості призвело до скорочення на чверть фізичних обсягів перевезених вантажів та вартісних обсягів обороту оптової торгівлі - секторів економіки, що є індикаторами ділової активності. При цьому обсяг обороту роздрібної торгівлі за рахунок зниження споживчого попиту у зв'язку з падінням реальних доходів населення скоротився на 16,2 відсотка.

1.3. Спад виробництва, брак обігових коштів призвели до збиткового фінансового результату в діяльності суб'єктів господарювання. Як наслідок, сума недоотриманих у наступних податкових періодах доходів державного бюджету, за експертною оцінкою Рахункової палати, перевищить 15 млрд. гривень.

Вперше, починаючи з 1997 року, обсяги збитків, що зазнали суб'єкти господарювання у січні-серпні поточного року (79,4 млрд. грн.) перевищили прибутки рентабельних підприємств, щомісяця збільшуючись майже на 10 млрд. гривень. Кожне друге підприємство отримало збитки, тоді як у відповідному періоді минулого року - кожне третє. Найбільші збитки зазнали підприємства промисловості - 28,4 млрд. грн., що втричі більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Фінансові установи отримали 27,3 млрд. грн. збитків, або в 20 разів більше. Основними причинами збитковості банківської системи є відтік депозитів, скорочення операцій з кредитування економіки і різке збільшення відрахування коштів на створення резервів під проблемні кредити.

Незважаючи на здійснене Національним банком рефінансування, майже всі провідні банківські установи мали збитковий результат. За січень-вересень поточного року банки отримали збитки в сумі 20,9 млрд. грн., тоді як за відповідний період минулого року прибутки становили 8 млрд. гривень. За експертною оцінкою Рахункової палати, внаслідок збиткової діяльності банківських установ недоотримання доходів державного бюджету в наступних податкових періодах становитиме більше 5 млрд. гривень.

Водночас прибутки рентабельних підприємств зменшилися порівняно з відповідним періодом минулого року на 48,8 млрд. грн., або 39 відс., і становили 76,3 млрд. гривень.

1.4. Неконтрольована та безсистемна політика запозичень у попередніх роках призвела до необхідності погашення значних обсягів зовнішніх зобов'язань, а відтак вишукування відповідних валютних коштів. Це при незначних залученнях іноземних інвестицій зумовило формування у січні-серпні поточного року дефіциту платіжного балансу в сумі 10,8 млрд. дол. порівняно з профіцитом у сумі 6,2 млрд. дол. у відповідному періоді минулого року.

Від'ємне сальдо фінансового рахунку платіжного балансу становило 9,7 млрд. дол., тоді як у січні-серпні минулого року воно було позитивним (14,2 млрд. доларів). Зокрема, чисті погашення зобов'язань за операціями з кредитами та облігаціями становили 7,1 млрд. дол. порівняно з чистими залученнями кредитних ресурсів у сумі майже 12 млрд. дол. у відповідному періоді минулого року. Водночас прямих іноземних інвестицій в економіку країни надійшло лише 2,5 млрд. дол., або втричі менше.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1,1 млрд. дол. і порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 6,9 млрд. дол., або у 7,3 раза. Зазначене зумовлено скороченням від'ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу на 8,1 млрд. дол., або у 5,8 раза, до 1,7 млрд. доларів. Так, вартісні обсяги експорту товарів зменшилися на 22,9 млрд. дол., або 48,4 відс., і становили 24,4 млрд. доларів. Зниження відбулося практично за всіма товарними групами, особливо метало- та машинопродукції, мінеральних і хімічних продуктів. Вартісні обсяги імпорту товарів скоротилися на 31 млрд. дол., або 53 відс., до 27,5 млрд. доларів. Найбільше зменшився імпорт машинобудівної продукції.

Офіційний обмінний курс гривні до долара впродовж звітного періоду девальвував на 31 коп., або 4,1 відс., до 8,01 грн. за долар. З використанням обмінного курсу гривні до долара обчислюються податок на додану вартість та акцизний збір з ввезених на територію України товарів, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції тощо, сума яких становить більше третини доходів державного бюджету, а також окремі його витрати. За експертною оцінкою Рахункової палати, в результаті відхилення фактичного офіційного обмінного курсу гривні до долара від врахованого при затвердженні державного бюджету на 2009 рік (7,5 грн. за дол.) за січень-вересень до державного бюджету додатково надійшло більше ніж 1,7 млрд. гривень.

1.5. Згідно з урядовим прогнозом інфляція на поточний рік визначена на рівні 9,5 відсотка. Проте за підсумками дев'яти місяців вона вже досягла 9,1 відсотка. За експертною оцінкою Рахункової палати, до кінця року зростання споживчих цін перевищить 15 відсотків.

1.5.1 Зростання цін виробників промислової продукції вперше у звітному періоді перевищило рівень споживчої інфляції, що є результатом певного пожвавлення у промисловості та водночас створює додаткові відкладені інфляційні очікування (діаграма 1).

Найбільше на споживчому ринку подорожчали тютюнові вироби (на 64,2 відс.), паливо і мастила (на 59,6 відс.), цукор (на 57,4 відс.) та фармацевтична продукція (на 31 відсоток). Водночас продукти харчування, ціни на які у січні-вересні минулого року зросли майже на 22 відс., подорожчали на 5,7 відсотка.

Діаграма 1. Індекси споживчих цін та
цін виробників промислової продукції

(до грудня попереднього року)

У промисловому виробництві індекс цін становив 110,6 відс., при цьому у вересні ціни зросли на 3,6 відс., що стало найбільшим приростом з липня минулого року. Суттєво подорожчала продукція переробної промисловості (на 13,2 відс.), передусім нафтоперероблення, цукор та хімічні товари, а також сира нафта та природний газ. Стримуючим фактором зростання цін виробників був мораторій на підвищення тарифів на перевезення вантажів та цін на електроенергію для підприємств хімічної та металургійної промисловості, встановленого урядовою постановою від 14.10.2008 № 925 "Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі".

1.5.2. Додаткові інфляційні ризики створювали здійснені у січні-вересні поточного року Національним банком операції з викупу в значних обсягах облігацій внутрішньої державної позики, рефінансування банків та капіталізації окремих з них, що стало джерелом грошової емісії.

На кінець звітного періоду обсяг придбаних Національним банком ОВДП становив 35,8 млрд. грн. (діаграма 2), що у 4,2 раза більше, ніж на початок року (8,5 млрд. гривень). У результаті, якщо у січні поточного року у власності Національного банку перебувала третина державних цінних паперів в обігу, то на кінець вересня - більше половини.

Діаграма 2. Придбання Національним банком
облігацій внутрішньої державної позики

Упродовж звітного періоду рефінансування банків здійснено на суму 59,5 млрд. гривень. Розпочата Урядом у серпні поточного року капіталізація ряду банків на суму 10,5 млрд. грн., що здійснювалася шляхом придбання акцій додаткової емісії цих банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики, в разі їх викупу Національним банком призведе до посилення емісійних процесів.

1.5.3. Висока інфляція призвела до реального зниження розмірів державних соціальних гарантій та стандартів.

Згідно зі статтею 55 закону про державний бюджет мінімальна заробітна плата у січні поточного року становила 605 грн., у вересні - 630 гривень. Порівняно із січнем її розмір номінально підвищився на 4,1 відс., проте в реальному обчисленні, з урахуванням індексу споживчих цін у розмірі 109,1 відс., він знизився на 4,6 відсотка.

Мінімальний розмір пенсії за віком відповідно до статті 54 закону про державний бюджет у січні становив 498 грн., а у вересні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" - 512,2 гривні. Таким чином, мінімальна пенсія номінально зросла на 2,9 відс., тоді як реально вона знизилася на 5,7 відсотка.

Водночас в умовах фактичного збереження на рівні жовтня минулого року (626 грн.) розмір прожиткового мінімуму з урахуванням інфляції за останні дванадцять місяців реально знизився на 15 відсотків.

Реальна заробітна плата за дев'ять місяців зменшилася на 10,3 відс., що є найгіршим показником з 1999 року за цей період. Одночасно заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася в 1,4 раза, до 1,7 млрд. гривень.

ІI. Доходи державногобюджету

2.1. За дев'ять місяців поточного року до державного бюджету надійшло 148 млрд. 916,9 млн. гривень. Згідно з експертною оцінкою Рахункової палати за підсумками року недонадходження запланованих доходів становитимуть понад 40 млрд. гривень.

Виконання державного бюджету за січень-вересень поточного року за основними джерелами доходів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Виконання державного бюджету за доходами

млн. грн.

з/п

Показники

Виконано

Відхилення показників 2009 р. від 2008 р.

січень-вересень 2008 року

січень-вересень 2009 року

всього

у т. ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

+ ; -

відс.

+ ; -

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

ВСЬОГО ДОХОДІВ

169 164

134 354

107,2

76,4

148 917

107 416

100,2

58,4

- 20 247

- 12,0

- 26 938

- 20,1

з них:

1.

Податок на прибуток підприємств

31 693

30 548

121,1

75,2

23 412

22 768

108,6

57,4

- 8 281

- 26,1

- 7 780

- 25,5

2.

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

33 962

33 962

92,4

66,7

34 132

34 132

99,3

68,8

170

0,5

170

0,5

3.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

- 25 452

- 25 452

143,8

103,8

- 28 989

-28 989

100,0

79,4

3 537

13,9

3 537

13,9

4.

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

63 697

62 116

126,5

96,4

50 873

46 218

97,1

56,9

- 12 824

- 20,1

- 15 898

- 25,6

5.

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

7 289

5 673

93,1

68,5

12 134

9 641

109,6

74,6

4 845

66,5

3 968

69,9

6.

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів

1 936

312

98,2

69,4

2 668

562

99,3

63,0

732

37,8

250

80,1

7.

Ввізне мито

9 359

6 139

122,4

84,7

4 584

3 845

79,3

43,6

- 4 775

- 51,0

2 294

- 37,4

8.

Надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України

2 860

2 860

100,0

75,0

4 455

4 455

222,3

111,2

1 595

55,8

1 595

55,8

9.

Рентна плата

7 938

7 242

115,8

82,4

5 735

3 208

74,8

55,9

-2 203

- 27,8

- 4 034

- 55,7

2.1.1. Доходи загального фонду становили 107 млрд. 416,1 млн. грн., або лише 58,4 річного обсягу (183 млрд. 980,7 млн. гривень). Визначений бюджетним розписом на звітний період плановий показник доходів загального фонду (107 млрд. 155,9 млн. грн.) перевищено лише на 260,2 млн. грн., або 0,2 відс., і забезпечено за рахунок зменшення планових сум. За умови збереження плану в попередньо визначеному обсязі недонадходження запланованих доходів становило б 22 млрд. 740,5 млн. грн., або 17,5 відсотка. За експертною оцінкою Рахункової палати, недонадходження доходів до загального фонду в поточному році становитиме понад 30 млрд. гривень.

Бюджетним розписом план доходів загального фонду на січень-вересень поточного року попередньо визначався в сумі 130 млрд. 156,6 млн. грн., що становило 70,8 відс. річного обсягу (183 млрд. 698,2 млн. гривень). Внаслідок внесення змін зазначений плановий показник у цілому зменшено на суму понад 23 млрд. грн., надходження яких перенесено на четвертий квартал поточного року (діаграма 3).

Діаграма 3. Планові показники доходів загального фонду
на 2009 рік

Зокрема, планові надходження податку на додану вартість зменшено на 14 млрд. 342,2 млн. грн., податку на прибуток підприємств - на 6 млрд. 350 млн. грн. тощо. У результаті плановий обсяг доходної частини загального фонду державного бюджету на три квартали 2009 року визначено в сумі 107 млрд. 155,9 млн. грн., або 58,2 відс. річного обсягу. Таким чином, план доходів державного бюджету на четвертий квартал збільшено до 76 млрд. 824,8 млн. грн., або 41,8 відс. річного обсягу, що на 14,3 відс. пункта вище середнього показника за останні три роки (27,5 відсотка).

Водночас сума переплат податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету на 1 жовтня поточного року, у цілому, становила 13 млрд. 178,1 млн. грн. і з початку року зросла на 4 млрд. 573,9 млн. грн., або більш як у півтора раза. Надміру сплачені до державного бюджету платежі, які згідно з чинним законодавством підлягають поверненню на вимогу платника, становили 9 млрд. 883,1 млн. грн., що на 1 млрд. 611,7 млн. грн., або 19,5 відс., більше, ніж на початок поточного року.

Крім того, Національним банком перераховано до державного бюджету 4 млрд. 455,3 млн. грн. суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, що на 2 млрд. 451,2 млн. грн., або у 2,2 раза, більше плану звітного періоду та на 447,1 млн. грн., або 11,2 відс., - затвердженого на рік обсягу (4 млрд. 8,1 млн. гривень). Відповідно до норм статті 4 закону про державний бюджет на поточний рік зазначені кошти Національний банк мав вносити до державного бюджету щокварталу рівними частинами.

Однак за окремими доходними джерелами до загального фонду не надійшло 6 млрд. 150,6 млн. грн., запланованих бюджетним розписом з урахуванням внесених змін. Зокрема, внаслідок надпрогнозованого скорочення імпорту (за вісім місяців поточного року - на 53 відс. при прогнозованих 9,5 відс.) на 1 млрд. 384,3 млн. грн. не виконані планові обсяги надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів; на 1 млрд. 137,6 млн. грн. - мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, на 1 млрд. 297,1 млн. грн. не виконано планових показників надходження коштів, що надходять з інших бюджетів; на 1 млрд. 24,3 млн. грн. - рентної плати за нафту, що видобувається в Україні; на 247,7 млн. грн. - податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг); на 206,3 млн. грн. - платежів за користування надрами тощо.

2.1.2. Доходна частина спеціального фонду виконана в сумі 41 млрд. 500,8 млн. грн., або 75,1 відс. затвердженого та 64,3 відс. планового річного обсягу. При цьому під час виконання державного бюджету Урядом порушено норми Бюджетного кодексу в частині визначення доходних джерел спеціального фонду.

Найбільшу частку в структурі доходів спеціального фонду, або 44,6 відс. загального обсягу, становили загальнодержавні податки і збори в сумі 18 млрд. 515,9 млн. грн., з яких 42,3 відс. - платежі, враховані в спеціальному фонді для проведення клірингових розрахунків згідно з нормами статей 6 і 34 закону про державний бюджет на поточний рік. У звітному періоді такі доходи становили 7 млрд. 835,2 млн. грн., або 85,7 відс. затвердженого на рік обсягу, що у 2,1 раза більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Зокрема, у спеціальному фонді враховано податкову заборгованість і розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств в сумі 1 млрд. 346,4 млн. грн., які спрямовано з державного бюджету як субвенція місцевим бюджетам для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування тощо.

Також у спеціальному фонді враховано надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності в сумі 868,8 млн. грн. та рентної плати за транзитне транспортування природного газу в сумі 1 млрд. 473,8 млн. грн., які спрямовуються на компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, що споживається населенням.

Всупереч вимогам пункту 1 статті 2 закону про державний бюджет на поточний рік, згідно з якими податок на додану вартість визначено як доходне джерело загального фонду, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 306-р "Деякі питання митного оформлення природного газу та проведення у 2009 році компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням" до спеціального фонду спрямовано 4 млрд. 654,9 млн. грн. податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах. Зазначене розпорядження порушує норми пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу, згідно з яким джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України.

Власні надходження бюджетних установ у січні-вересні виконані в сумі, що перевищила річний обсяг, - 16 млрд. 955,2 млн. грн., або 104 відс. затвердженого на рік та 74,9 відс. плану з урахуванням змін, внесених до кошторисів розпорядниками бюджетних коштів. Частка власних надходжень бюджетних установ у доходах спеціального фонду становила 40,8 відс. і порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 7,9 відс. пункта. Обсяги зазначених надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 5 млрд. 518,2 млн. грн., або 48,2 відсотка. Понад дві третини власних надходжень становила плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

2.2. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи державного бюджету зменшилися на 20 млрд. 247,4 млн. грн., або 12 відсотків. Протягом звітного періоду до державного бюджету в середньому за місяць надходило 16,5 млрд. грн., що на 2,3 млрд. грн., або 12,2 відс., менше, ніж у січні-вересні минулого року (діаграма 4). Доходна частина загального фонду скоротилася на 26 млрд. 938,2 млн. грн., або 20,1 відс., спеціального - зросла на 6 млрд. 690,8 млн. грн., або 19,2 відсотка.

Діаграма 4. Динаміка надходження доходів
державного бюджету

2.2.1 За експертною оцінкою Рахункової палати, зменшення надходження окремих платежів державного бюджету на суму майже 30 млрд. грн. спричинене економічними факторами.

Внаслідок скорочення обсягів товарного імпорту на 53 відс. надходження платежів, які справляються при ввезенні товарів на митну територію України, зменшилися на суму понад 17,8 млрд. гривень.

Погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання спричинило зменшення надходжень податку на прибуток підприємств майже на 7,8 млрд. гривень.

Застосування коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, який обчислюється Мінекономіки для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти Urals на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду на базову ціну нафти (100 дол.), за умови зниження світових цін на нафту спричинило зменшення відповідних надходжень до державного бюджету на суму понад
2 млрд. грн., а зниження обсягів видобутку нафти та газового конденсату на 4,7 і 5,9 відс. відповідно - на суму понад 230 млн. гривень.

Зменшення обсягів реалізації легкових автомобілів та нерухомості призвело до скорочення надходжень збору, що справляється при відчуженні легкових автомобілів, на суму майже 860 млн. грн., продажу нерухомого майна - на суму понад 200 млн. гривень.

Зниження на 30,5 відс. обсягів купівлі-продажу валюти на міжбанківському ринку призвело до скорочення надходжень з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти на суму понад 700 млн. гривень.

Скорочення споживання електричної енергії на 14,7 відс. спричинило зменшення надходжень збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на суму понад 200 млн. гривень.

Зменшення доходів підприємств мобільного зв'язку на 18,5 відс. спричинило зниження надходжень збору з послуг стільникового рухомого зв'язку на 160 млн. гривень.

2.2.2. Загрозливу тенденцію щодо зменшення надходження доходів державного бюджету проти минулого року вдалося деякою мірою компенсувати адміністративними чинниками, що сприяло приросту надходжень окремих видів платежів на загальну суму понад 9,7 млрд. гривень.

Зокрема, за рахунок власних надходжень бюджетних установ, головним чином, з інших джерел, що включають благодійні внески, гранти та дарунки, а також надходжень, які отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, доходна частина зросла на 5,5 млрд. гривень.

Навіть за умов зменшення виробництва тютюнових виробів на 13,7 відс., пива - на 7,6 відс., бензину - на 3,7 відс. підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, пиво та нафтопродукти згідно з законами від 25.12.2008 № 797-VІ "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування", від 23.06.2009 № 1534-VІ "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі види (продукцію)" сприяло зростанню доходної частини державного бюджету на суму понад 5 млрд. гривень.

Продаж частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбачений статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, забезпечив збільшення доходів державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року на суму майже 3 млрд. гривень.

Національний банк протягом січня-вересня поточного року перерахував до державного бюджету перевищення валових доходів над видатками на 1,6 млрд. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Введення тимчасової надбавки до ставок ввізного мита на товари, що ввозяться (пересилаються) суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами, сприяло збільшенню доходів державного бюджету на суму понад 200 млн. гривень.

Водночас окремі адміністративні чинники зумовили зменшення надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року. Так, при розрахунку збору цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності на обсяги природного газу, що постачається бюджетним організаціям та установам, промисловим та іншим суб'єктам господарювання та їх відокремленим підрозділам, у першому кварталі минулого року діяла ставка у розмірі 4 відс., з квітня - 8 відс., а з червня - 12 відсотків. З 1 січня поточного року застосовувалася нульова ставка збору, а з 1 травня - 2 відсотки. Як наслідок, надходження збору зменшилися майже на 1 млрд. гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилося як бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами, так і переплати цього податку на загальну суму понад 4,6 млрд. грн., що зумовило відповідне зменшення надходжень державного бюджету.

2.3. За недостатності фінансового ресурсу Урядом упродовж звітного періоду прийнято низку рішень стосовно адміністрування платежів та проведення розрахунків з бюджетом. При цьому окремі постанови та розпорядження приймалися в порушення законодавчих норм, що призвело як до їх зупинення указами Президента України, так і скасування власними рішеннями.

2.3.1. Урядом запроваджено цільове відшкодування податку на додану вартість, що має ознаки взаємозаліку та не передбачено Законом України "Про податок на додану вартість" і створює нерівні умови отримання платниками вказаного відшкодування. При цьому порушується визначений Законом України "Про систему оподаткування" один з принципів її побудови - принцип рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, який передбачає забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання при визначенні податкових зобов'язань.

Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 86 придбання експортерами зерна з державного продовольчого резерву (інтервенційного фонду) здійснюється в рахунок відшкодування податку на додану вартість за визначеним порядком. Зазначені розрахунки проводяться протягом одного операційного дня на підставі висновку органу державної податкової служби та платіжного доручення суб'єкта господарювання на перерахування коштів з відкритого йому рахунка в органах
Державного казначейства на рахунок з обліку надходжень спеціального фонду від повернення коштів, наданих Міністерством аграрної політики для формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом.

Надалі до вказаного нормативно-правового акта постановою від 23.09.2009 № 1001 внесено зміни щодо його поширення також на експортерів борошна пшеничного і житнього, спирту та олії соняшникової. Станом на 1 жовтня поточного року суб'єктам господарювання, які придбавали зерно з державного продовольчого резерву та державного інтервенційного фонду, відшкодовано 1 млрд. 938,3 млн. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 312 затверджено Порядок погашення у 2009 році заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями), що утворилася станом на 1 квітня 2009 р., за рахунок сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. За даними Державного казначейства, у звітному періоді з використанням зазначеного механізму відшкодовано 95,2 млн. гривень.

2.3.2. Ряд урядових рішень щодо адміністрування окремих податків і зборів, прийнятих у звітному періоді з метою поліпшення стану виконання доходної частини державного бюджету, суперечили чинному законодавству, а тому не тільки не сприяли вирішенню наявних проблем, а і через оскарження та подальше скасування вносили у бюджетний процес додаткову невизначеність.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 895 "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток" всупереч нормам закону про оподаткування прибутку підприємств включення суб'єктами господарювання до складу валових витрат збитків, отриманих від курсової переоцінки заборгованості в іноземній валюті, дозволялося лише в частині погашеної платником заборгованості. У такому ж порядку дозволялося враховувати у складі валових витрат збитки від перерахунку іноземної валюти, яка обліковується на банківських рахунках платника податку або у його касі. Зважаючи на порушення законодавства, дію постанови зупинено Указом Президента України від 08.09.2009 № 717/2009.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 757-р "Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" передбачалося анулювання реєстрації платників податку на додану вартість у разі встановлення органами державної податкової служби виписки податкових накладних, згідно з якими не задекларовано (не сплачено) податкові зобов'язання, обсяг яких за оподаткованими операціями перевищив 300 тис. грн., що також суперечило чинному законодавству. Так, пунктом 9.8 статті 9 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" анулювання реєстрації платника податку на додану вартість з причини, наведеної у названому розпорядженні, не передбачено. Зазначене призвело до зупинення цієї норми Указом Президента України від 04.09.2009 № 706/2009 і визнання такою, що втратила чинність відповідно до урядового розпорядження від 09.09.2009 № 1120-р "Деякі питання адміністрування податку на додану вартість". Зазначеним розпорядження Уряд також визнав таким, що втратило чинність, його розпорядження від 17.07.2009 № 838-р "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість".

Розпорядженням Уряду від 23.09.2009 № 1178-р запроваджено реєстрацію податкових накладних платників податку - продавців товарів (робіт, послуг) у Загальному реєстрі податкових накладних. Відповідно до статті 1 Закону України від 25.06.1991 № 1251-ХІІ "Про систему оподаткування" механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюється або змінюється законами про оподаткування. Президент України Указом від 29.10.2009 № 872 зупинив дію зазначеного розпорядження Уряду.

2.4. Низький рівень виконання доходної частини державного бюджету спричинив зростання залишків невідшкодованого платникам податку на додану вартість, які з початку року зросли більше, ніж на чверть, і на 1 жовтня поточного року перевищили 18 млрд. грн. (діаграма 5). Зростання сум заявленого платниками до відшкодування податку на додану вартість відбулося за умов істотного падіння економічної діяльності та експорту, що вкотре підтверджує висновки Колегії Рахункової палати про невідповідність зазначеного податку сучасним економічним реаліям. Механізм справляння податку на додану вартість та порядок його адміністрування створюють умови для численних зловживань.

Діаграма 5. Обсяги невідшкодованого податку на додану вартість

За даними Державної податкової адміністрації, платниками податку на додану вартість у січні-вересні поточного року до відшкодування заявлено 43 млрд. 128,1 млн. грн., що на 8 млрд. 654,5 млн. грн., або 25,1 відс., більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З урахуванням зменшення заявлених сум за рішеннями податкових органів та залишку невідшкодованого на початок поточного року податку, до відшкодування його платникам належало 50 млрд. 190,7 млн. грн., що на 12 млрд. 190 млн. грн., або 32,1 відс., більше, ніж на 1 жовтня минулого року.

Упродовж січня-вересня поточного року органами Державного казначейства грошовими коштами відшкодовано платникам податку на додану вартість 28 млрд. 989,4 млн. грн., або на 5,6 млн. грн. більше плану звітного періоду (28 млрд. 995 млн. грн.) і на 3 млрд. 537 млн. грн., або 13,9 відс., більше ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому у вересні платникам повернено 7 млрд. 115,2 млн. грн., або майже чверть загальної суми податку на додану вартість, відшкодованого у звітному періоді.

Враховуючи суми, відшкодовані у рахунок майбутніх платежів цього податку, у цілому, платникам відшкодовано 32 млрд. 72,6 млн. грн. податку на додану вартість.

Таким чином, на 1 жовтня поточного року залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість становили 18 млрд. 118 млн. грн. і з початку року зросли на 4 млрд. 24,9 млн. грн., або 28,6 відсотка.

2.5. Аудитом Рахункової палати, проведеним у червні-серпні поточного року, встановлено відсутність дієвої системи контролю за формуванням та використанням коштів податку на додану вартість, які отримують сільськогосподарські підприємства через спеціальний режим оподаткування.

За рахунок державних коштів у вигляді податку на додану вартість сільськогосподарські товаровиробники у 2007-2008 роках та першому півріччі 2009 року отримали 15,7 млрд. грн., що в 1,5 раза перевищує обсяг фінансування галузі з бюджету. Зазначені кошти не забезпечили суттєвого збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, що зросли лише на один відсоток, та подолання її збитковості.

У зв'язку з тим що вказані кошти згідно з чинним законодавством не включаються до складу державного бюджету, Міністерство фінансів не здійснювало прогнозування та планування обсягів зазначених коштів, а також аналіз ефективності їх використання.

Виплату державних дотацій, сформованих за рахунок коштів податку на додану вартість, делеговано переробним підприємствам, що, як правило, перебували у недержавній власності. Водночас обсяги та розміри дотацій залежали від фінансового стану переробних підприємств, що створювало дискримінаційні умови в частині отримання коштів у формі податку на додану вартість окремими сільськогосподарськими товаровиробниками та особистими селянськими господарствами.

В умовах недосконалого, суперечливого законодавства та за відсутності дієвого контролю з боку Міністерства аграрної політики та Державної податкової адміністрації встановлені факти порушень переробними підприємствами в частині формування та виплати коштів дотації, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 1,9 млн. грн., а 1,7 млн. грн. дотації за рахунок коштів податку на додану вартість виплачені посередникам і підприємствам, які не мали права на її отримання.

2.6. Заборгованість платників податків перед бюджетом з початку року зросла на 215,2 млн. грн., або 2,4 відс., до 9 млрд. 344,8 млн. гривень. При цьому чинні розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань та сума списаної податкової заборгованості у цілому становили 20 млрд. 498,2 млн. грн. і перевищили суму податкового боргу більше, ніж у 2 рази (діаграма 6).

Діаграма 6. Обсяги податкової заборгованості,
розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань та
списання податкового боргу

Стрімке зростання податкової заборгованості, яке відбулося у першому півріччі поточного року (в 1,7 раза порівняно з початком року), спричинило прийняття Урядом рішення, спрямованого на скорочення заборгованості платників податків перед бюджетом. Скориставшись досвідом минулих років, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 17.07.2009 № 837-р "Про додаткові заходи щодо мобілізації доходів бюджету у другому півріччі 2009 року" запропонував утворити у тижневий строк спеціальні комісії з питань податкового боргу із застосуванням практики заслуховування керівників підприємств-боржників. Крім того, зазначеним розпорядженням передбачалося провести інвентаризацію податкового боргу, забезпечити оприлюднення щомісяця переліку суб'єктів господарювання, які мають податковий борг станом на кінець останнього звітного періоду, що суперечить положенням статті 36 Господарського кодексу, а також довести до державних податкових адміністрацій та інспекцій скорочення податкового боргу в розмірі не менш як 10 відс. його загальної суми залежно від результатів інвентаризації та обсягів податкового боргу, що утворився на 01.07.2009, тощо.

Однак зменшення суми податкового боргу, порівняно з його обсягом на 1 липня, на 6 млрд. 256,5 млн. грн. насамперед досягнуто за рахунок списання та розстрочення податкових зобов'язань, які впродовж липня-вересня зросли на 4 млрд. 931,6 млн. грн., або в 1,3 раза.

При цьому обсяги розстрочень і відстрочень податкових зобов'язань (боргу) перед зведеним бюджетом становили 14 млрд. 119,9 млн. грн., що на 3 млрд. 561,1 млн. грн., або 33,7 відс., більше, ніж на відповідну дату минулого року, та на 4 млрд. 94,9 млн. грн., або 40,8 відс., більше ніж на початок поточного року. Понад 60 відс. загальної суми, або 8 млрд. 526,4 млн. грн., становили розстрочені податкові зобов'язання підприємств НАК "Нафтогаз України" перед державним бюджетом.

Також упродовж звітного періоду платникам податків списано 6 млрд. 378,3 млн. грн. податкової заборгованості, що на 2 млрд. 35,4 млн. грн., або майже ніж у півтора раза, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, та на 1 млрд. 372,9 млн. грн., або 27,4 відс., перевищило суми списання за весь минулий рік.

Податкова заборгованість платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (з урахуванням позовів минулих років) та прийнято рішення суду про зупинення стягнення, зменшилася впродовж звітного періоду на 272,1 млн. грн., або 6,8 відс., і на 1 жовтня становила 3 млрд. 758,7 млн. гривень.

ІІІ. Видатки державногобюджету

3.1. Видатки державного бюджету за січень-вересень поточного року в цілому проведені на суму 170 млрд. 914,9 млн. грн., або 63,9 відс. затвердженого річного обсягу (267 млрд. 677,4 млн. грн.) та 61,7 відс. річного плану з урахуванням змін (277 млрд. 149,2 млн. гривень). Видатки загального фонду становили 131 млрд. 711,5 млн. грн., або 98,2 відс. планових обсягів звітного періоду (134 млрд. 172,1 млн. грн.) та 68 відс. річного плану (193 млрд. 640,5 млн. гривень).

Виконання планових призначень за основними державними функціями наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Виконання державного бюджету
за видатками

млн. грн.

з/п

Показники

Виконано

Відхилення показників
2009 р. від 2008 р.

січень-вересень 2008 року

січень-вересень 2009 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

+; -

відс.

+; -

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

165 124

134 197

96,9

69,8

170 915

131 711

98,2

68,0

5 791

3,5

-2 486

-1,9

з них:

1.

Загальнодержавні функції

13 808

13 122

89,2

59,1

16 402

15 338

96,9

50,4

2 594

18,8

2 216

16,9

2.

Оборона

8 069

5 929

93,1

65,1

6 693

5 554

98,7

69,8

-1 376

-17,1

-375

-6,3

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

16 556

13 923

92,5

67,1

17 411

14 361

97,5

70,9

855

5,2

438

3,1

4.

Економічна діяльність

25 992

12 536

88,9

64,5

25 864

5 186

95,5

74,0

-128

-0,5

-7 350

в 2,4 р. м.

5.

Охорона навколишнього природного середовища

1 246

837

89,2

62,6

1 115

759

94,5

63,4

-131

-10,5

-78

-9,3

6.

Житлово-комунальне господарство

124

113

58,5

24,9

49

46

67,9

43,2

-75

в 2,5 р. м.

-67

в 2,5 р. м.

7.

Охорона здоров'я

4 347

3 539

83,0

54,4

4 685

3 646

94,6

66,4

338

7,8

107

3,0

8.

Духовний і фізичний розвиток

1 808

1 685

84,7

58,0

1 952

1 406

86,5

64,0

144

7,9

-279

-16,5

9.

Освіта

14 499

9 939

94,7

66,2

16 985

11 812

97,5

71,1

2 486

17,1

1 873

18,8

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

33 656

29 093

97,3

76,1

37 557

34 615

99,3

73,6

3 901

11,6

5 522

18,9

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

45 019

43 481

107,5

77,2

42 202

38 988

99,4

70,5

-2 817

-6,3

-4 493

-10,3

Порівняно з відповідним періодом минулого року касові видатки загального фонду зменшилися на 2 млрд. 486 млн. грн., або 1,9 відсотка. Видатки загального фонду, спрямовані на економічну діяльність, скоротилися на 7 млрд. 349,7 млн. грн., або в 2,4 раза, на оборону - на 374,4 млн. грн., або 6,3 відс., міжбюджетні трансферти - на 4 млрд. 492,8 млн. грн., або 10,3 відс., духовний та фізичний розвиток - на 278,3 млн. грн., або 16,5 відс., охорону навколишнього природного середовища - на 78,1 млн. грн., або 9,3 відс., на житлово-комунальне господарство - на 67,6 млн. грн., або в 2,5 раза.

Водночас внаслідок збільшення порівняно з минулим роком обсягу дотацій Пенсійному фонду та коштів на покриття його дефіциту видатки, спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення, зросли на 5 млрд. 521,6 млн. грн., або 18,9 відс., і проведені у звітному періоді у сумі 34 млрд. 614,9 млн. гривень. У зв'язку зі зростанням планового обсягу видатків на обслуговування боргу видатки на загальнодержавні функції проведені в сумі 15 млрд. 338,3 млн. грн., що на 2 млрд. 216,3 млн. грн., або 16,9 відс., більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

3.2. Упродовж звітного періоду Міністерством фінансів, Державним казначейством і головними розпорядниками при плануванні бюджетних коштів, їх виділенні та проведенні видатків допускалися порушення і недоліки, які негативно впливали на виконання державного бюджету та платіжну дисципліну.

3.2.1. Виконання видаткової частини загального фонду державного бюджету здійснювалося в умовах постійного коригування річного та помісячного розпису асигнувань.

Помісячним розписом асигнувань загального фонду на січень-вересень поточного року видатки планувалися в сумі 135 млрд. 10,9 млн. грн., проте в результаті численних змін обсяг видатків у цілому зменшено на 838,8 млн. грн. і визначено в сумі 134 млрд. 172,1 млн. гривень. При цьому зменшення видатків відбулося лише за окремими бюджетними програмами, тоді як за їх більшістю, навпаки планові призначення перенесені з наступних періодів на звітний. Так, необŽрунтоване планування коштів на проведення видатків з обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу, бюджетної тваринницької дотації та державної підтримки виробництва продукції рослинництва дало змогу зменшити передбачені розписом призначення відповідно на 3 млрд. 811,7 млн. грн. і 141,7 млн. грн., а "зекономлені" кошти спрямувати на збільшення планових обсягів видатків за іншими бюджетними програмами окремих розпорядників бюджетних коштів.

Зокрема, план звітного періоду збільшено Міністерству фінансів на 1 млрд. 16 млн. грн., або 19,6 відс., з них наближено асигнування на поповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передбачені розписом на грудень, у сумі 1 млрд. грн.; Міністерству внутрішніх справ - на 758,6 млн. грн., або 14,6 відс., з них на забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорону громадського порядку - на 631,8 млн. грн., або 16,1 відс.; Службі безпеки - на 246,6 млн. грн., або 20 відс., з них на забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи - на 229,4 млн. грн., або 20,8 відс.; Міністерству освіти і науки - на 178,4 млн. грн., або 2 відс., з них на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для навчальних закладів - на 127,8 млн. грн., або в 93 рази, та Міністерству оборони - на 173,9 млн. грн., або 3,4 відс., з них на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки - на 72,2 млн. грн., або в 3,6 раза.

Крім цього, законом про державний бюджет, як і в минулих роках, дозволено головним розпорядникам коштів за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у виняткових випадках перерозподіляти призначення за бюджетними програмами у межах загального обсягу передбачених асигнувань. Проте кількість і обсяг вказаних змін свідчать не про їх винятковість, а те, що такі перерозподіли набули системного характеру при виконанні видаткової частини державного бюджету. Впродовж січня-вересня поточного року до затверджених призначень внесено зміни за 115 бюджетними програмами, в результаті чого перерозподілено 353,8 млн. гривень. Зокрема, Міністерством внутрішніх справ внесено зміни до 9 бюджетних програм, за якими перерозподілено 102,9 млн. грн., Міністерством аграрної політики - 58,5 млн. грн. (3 програмами), Міністерством оборони - 32,3 млн. грн. (6 програм), Міністерством охорони здоров'я - 28,7 млн. грн. (14 програм), Службою безпеки - 24,6 млн. грн. (5 програм).

3.2.2. У звітному періоді видаткова частина загального фонду (без урахування загальнодержавних видатків головних розпорядників, резервного фонду та обслуговування державного боргу) не виконана на 1 млрд. 994,3 млн. грн., з яких майже половина видатків соц іально-культурного спрямування.

Зокрема, у повних обсягах проведено видатки за 82 бюджетними програмами на загальну суму 42 млрд. 356,5 млн. грн., з яких половина соціально-культурного спрямування - 34 млрд. 272,7 млн. гривень. Так, Пенсійному фонду на покриття його дефіциту для виплати пенсій та дотацій на пенсійне забезпечення окремих категорій пенсіонерів за різними пенсійними програмами надано 29 млрд. 338,3 млн. грн., на видатки з пенсійного забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей, що проводяться через Міністерство вугільної промисловості, - 3 млрд. 56,9 млн. грн., на забезпечення медичних заходів для боротьби з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих - 331,9 млн. гривень.

За 604 бюджетними програмами видатки проведені в обсягах, що менше планових, на суму 1 млрд. 901,6 млн. грн., з яких на проведення видатків соціально-культурного спрямування не використано 845,3 млн. грн. (269 бюджетних програм). Зокрема, на виконання бюджетних програм у сфері освіти спрямовано на 284,2 млн. грн. менше, ніж передбачалося планом; соціального захисту та соціального забезпечення населення - на 205,3 млн. грн., з них на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - на 158 млн. грн.; духовного і фізичного розвитку - на 199,6 млн. грн., з них на підготовку і участь національних збірних команд у Параолімпійських і Дефлімпійських іграх - на 120,2 млн. грн.; охорони здоров'я - на 156,2 млн. грн., з них на державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи - на 18,1 млн. грн., спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я, - на 14,9 млн. грн., санаторно-курортне оздоровлення інвалідів - на 14,7 млн. грн. менше.

За наявності планових призначень на січень-вересень поточного року взагалі не розпочато виконання 36 бюджетних програм на суму 92,6 млн. грн., з них соціального спрямування - на суму 22,1 млн. гривень. Зокрема, на забезпечення службовим житлом молодих спеціалістів підприємств космічної галузі - на суму 6,2 млн. грн., забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету - на суму 6 млн. грн., придбання (будівництво) житла для інвалідів сліпих та інвалідів глухих - на суму 1,2 млн. гривень.

3.2.3. Державним казначейством несвоєчасно виділялися асигнування, у результаті чого головні розпорядники недоотримали 300 млн. грн. для проведення запланованих видатків. Водночас окремими головними розпорядниками не здійснено повного розподілу бюджетних призначень, що призвело до неспрямування на проведення бюджетних програм 372,1 млн. гривень.

Зокрема, Міністерству промислової політики на виконання бюджетних програм виділено на 60,2 млн. грн., або 41,9 відс., менше плану дев'яти місяців, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - на 22,8 млн. грн., або 1,1 відс., Національному космічному агентству - на 18,5 млн. грн., або 10 відс., Центральній виборчій комісії - на 18,1 млн. грн., або 26,1 відс., Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту - на 17,3 млн. грн., або 2,4 відсотка.

Крім цього, окремими головними розпорядниками не проводився своєчасний та у повних обсягах розподіл виділених асигнувань. Так, Міністерством фінансів не розподілено 168,4 млн. грн. виділених у січні-вересні асигнувань, Службою безпеки - 35,2 млн. грн., Міністерством оборони - 32,9 млн. грн., Міністерством аграрної політики - 28,6 млн. гривень.

3.2.4. У звітному періоді головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечено належного використання коштів для виконання захищених статей видатків.

Видатки, що статтею 27 закону про державний бюджет на 2009 рік визначені захищеними, передбачені в сумі 183 млрд. 842,8 млн. грн., або 94,9 відс. запланованого річного обсягу загального фонду державного бюджету. У звітному періоді видатки за захищеними статтями проведено в сумі 125 млрд. 645,1 млн. грн., або 68,3 відс. річного плану. Повністю проведено видатки з компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки збору на обов'язкове пенсійне страхування (449,3 млн. грн.) і забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (158,8 млн. гривень). Інші бюджетні програми, що визначені захищеними, залишилися не виконаними.

Зокрема, Міністерством оборони на реформування та розвиток Збройних Сил України використано 35,2 млн. грн., або 90,2 відс. запланованих призначень, на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння - 11,6 млн. грн., або 87,2 відсотка.

На розвідувальну діяльність за трьома бюджетними програмами з направлених 458,7 млн. грн. використано 441,5 млн. грн., що становить 96,2 відс. направлених асигнувань і 65 відс. річних планових призначень. Аналогічна ситуація з використанням коштів, виділених Державному комітету у справах національностей та релігії на виконання бюджетної програми, пов'язаної з розселенням та облаштуванням депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, - 12,3 млн. грн., що становило 96,3 відс. направлених асигнувань і 23,1 відс. річних планових призначень.

Також не в повному обсязі або взагалі не використовувалися кошти за захищеними видатками, пов'язаними з утилізацією звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого зберігання. Так, із направлених 4,5 млн. грн. Міністерством промислової політики використано 4 млн. грн., або 97,6 відс. направлених асигнувань, а решта коштів Національним космічним агентством не використовувалася.

3.3. Головними розпорядниками вкрай незадовільно використовувалися кошти резервного фонду державного бюджету та порушувалися терміни подання звітності про їх використання.

За січень-вересень поточного року Кабінетом Міністрів України прийнято 61 розпорядження та три постанови про виділення з резервного фонду коштів на суму 848 млн. грн., що становить 84,8 відс. річного плану (1 млрд. грн.), у тому числі на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, передбачено виділити 414,4 млн. грн., або 48,9 відс., а на інші заходи - 433,6 млн. грн., або 51,1 відсотка. У січні - вересні поточного року Державним казначейством виділено головним розпорядникам кошти резервного фонду в сумі 674,7 млн. грн., або 79,6 відс. передбачених нормативними актами, у тому числі на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 372,5 млн. грн., з яких використано 316,4 млн. грн., або 84,9 відс. виділених асигнувань, а на інші заходи - 302,2 млн. грн., з них використано 191,4 млн. грн., або 63,3 відсотка.

Низький рівень використання коштів резервного фонду державного бюджету головними розпорядниками зумовлено тим, що майже всі кошти виділяються на капітальні видатки і тому мають використовуватися лише після проведення тендерних процедур та фактичного виконання робіт.

Зокрема, відповідно до розпорядження Уряду від 22.04.2009 № 499-р із виділених Міністерству регіонального розвитку та будівництва з резервного фонду коштів для проведення невідкладних аварійно-ремонтних робіт на пам'ятці архітектури "Андріївська церква" 10 млн. грн. використано лише 3,1 млн. грн., або 31,1 відс.; Міністерству юстиції із передбачених коштів у сумі 25 млн. грн. для здійснення обов'язкових реєстраційних платежів, інших платежів та внесків, а також оплати послуг юридичних радників, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, що розглядаються у закордонних юрисдикційних органах, виділено 20,5 млн. грн. (розпорядження Уряду від 18.03.2009 № 323-р), з яких використано 6,8 млн. грн., або 31,1 відс.; Севастопольською міськдержадміністрацією із виділених 11,3 млн. грн. на проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у квітні поточного року, використано 4 млн. грн., або 35,7 відс. (розпорядження Уряду від 17.06.2009 № 653-р).

У звітному періоді Уряд продовжував приймати рішення про виділення коштів на заходи, які мають плановий характер і могли бути передбачені при затвердженні державного бюджету, що є порушенням вимог статті 24 Бюджетного кодексу та Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Уряду від 29.03.2002 № 415. Зокрема, відповідно до розпорядження від 22.07.2009 № 845-р "Про виділення коштів для будівництва навчального корпусу загальноосвітньої школи № 15 у м. Кіровограді" Кіровоградській облдержадміністрації виділено 4,9 млн. грн., які станом на 1 жовтня поточного року не використано; Міністерству економіки для забезпечення видання інформаційного бюлетеню "Вісник державних закупівель" та функціонування веб-порталу передбачено виділити з резервного фонду державного бюджету 1,5 млн. грн. (розпорядження Уряду від 03.09.2009 № 1077-р).

3.4. Видатки спеціального фонду за дев'ять місяців поточного року проведено в сумі 39 млрд. 203,5 млн. грн., або 52,9 відс. затвердженого (74 млрд. 36,8 млн. грн.) та 46,9 відс. планового (83 млрд. 571,6 млн. грн.) річного обсягу, що на 8 млрд. 276,6 млн. грн., або 26,8 відс., більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

3.4.1. Порівняно із січнем-вереснем минулого року поточні видатки спеціального фонду державного бюджету збільшилися на 9 млрд. 801,8 млн. грн., або 41 відсотка.

Так, переважну частину коштів - 33 млрд. 709,3 млн. грн., або 86 відс. загального обсягу, спрямовано на поточне споживання, що на 8,7 відс. пункта більше, ніж за дев'ять місяців минулого року (77,3 відсотка). При цьому у структурі поточних видатків зменшилася питома вага видатків на трансферти населенню на 9,9 відс. пункта, до 8,1 відс.; дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - на 3,8 відс. пункта, до 15,4 відс.; на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - на 2,2 відс. пункта, до 5,2 відсотка. За зазначеними напрямами використано відповідно 2 млрд. 725,8 млн. грн. (на 1 млрд. 585,3 млн. грн., або 36,8 відс., менше, ніж у відповідному періоді минулого року), 5 млрд. 202,1 млн. грн. (на 614,3 млн. грн., або 13,4 відс., більше), 1 млрд. 743 млн. грн. (на 35 млн. грн., або 2 відс., менше). При цьому питома вага видатків на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки збільшилася на 11,3 відс. пункта, до 24,5 відс., на що спрямовано 8 млрд. 245,7 млн. грн., на 5 млрд. 94,9 млн. грн., або в 2,6 раза, більше, ніж за дев'ять місяців минулого року.

На капітальні видатки використано 5 млрд. 494,2 млн. грн., або 14 відс. загального обсягу спеціального фонду, що на 8,7 відс. пункта менше, ніж у відповідному періоді 2008 року (22,7 відсотка). У їх структурі частки видатків на створення державних запасів і резервів та капітальні трансферти зменшилися на 15,1 та 0,3 відс. пункта відповідно, до 9,1 та 59,6 відсотка. За вказаними напрями використано 502,1 млн. грн. та 3 млрд. 273,3 млн. грн., що на 1 млрд. 195,7 млн. грн., або в 3,4 раза, та на 932,2 млн. грн., або 22,2 відс., менше, ніж за дев'ять місяців минулого року. Водночас питома вага видатків на капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію і реставрацію, а також на придбання обладнання і предметів довгострокового користування збільшилася на 11,9 та 3,3 відс. пункта відповідно, до 20,8 та 10,3 відсотка. У звітному періоді за зазначеними напрямами спрямовано 1 млрд. 141,7 млн. грн. та 567,7 млн. грн., що на 519,3 млн. грн., або в 1,8 раза, та 76,6 млн. грн., або 15,6 відс., більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

3.4.2. Невиконання плану надходжень за деякими джерелами доходів та неспроможність окремих головних розпорядників бюджетних коштів забезпечити використання наявних ресурсів у повних обсягах призвели до зменшення порівняно з відповідним періодом минулого року рівня виконання затвердженого і планового річних обсягів видаткової частини спеціального фонду на 13,8 та 12 відс. пунктів.

Зокрема, внаслідок ненадходження коштів у рамках програм допомоги Європейського співтовариства, передбачених на рік у сумі 662,2 млн. грн., не розпочато реалізації заходів щодо підтримки Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю. Надходження та використання вказаних коштів до кінця року є сумнівними.

Водночас головними розпорядниками бюджетних коштів не повною мірою використовувалися наявні фінансові ресурси спеціального фонду. Так, до спеціального фонду державного бюджету надійшло 8,8 млн. грн. коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, однак Міністерством промислової політики та Національним космічним агентством не розпочато проведення відповідних видатків на утилізацію звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання та зберігання.

За рахунок коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбачених статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Міністерством охорони навколишнього природного середовища у поточному році планувалося проведення видатків на суму 50 млн. гривень. У звітному періоді за вказаним джерелом надійшло 2 млрд. 957,1 млн. грн., однак зміни щодо збільшення планових обсягів видатків не внесені. Крім того, порядок і напрями використання вказаних коштів затверджено лише 16.09.2009 постановою Уряду № 1034, тому за підсумками дев'яти місяців Міністерством використання коштів не розпочато, а їх освоєння до кінця року в повних обсягах є малоймовірним.

До того ж вказаним головним розпорядником на заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, за 6 бюджетними програмами використано 27,1 млн. грн., або 34,8 відс. річного плану (78 млн. грн.), а проведення видатків на фінансову підтримку природоохоронної діяльності не розпочато (план - 2 млн. гривень). При цьому у січні-вересні поточного року надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища, що визначено джерелом проведення зазначених видатків, становили 262 млн. гривень.

При надходженні коштів до Фонду соціального захисту інвалідів у сумі 216,1 млн. грн. Міністерством праці та соціальної політики видатки на соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів проведені в сумі 101 млн. грн., або 47 відс. річного плану (214,7 млн. гривень).

3.5. Напрями використання коштів Стабілізаційного фонду не відповідають законодавчо встановленій меті його створення- підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та забезпечення стабілізації макроекономічної ситуації у країні.

3.5.1 Протягом звітного періоду Урядом розподілено 8 млрд. 807,3 млн. грн. коштів Стабілізаційного фонду, або 44,1 відс. обсягу, передбаченого на поточний рік (19 млрд. 964,9 млн. гривень).

З урахуванням залишку коштів у сумі 5 млрд. 902,4 млн. грн., що не використані у минулому році, фінансовий ресурс Стабілізаційного фонду в січні-вересні мав становити 16 млрд. 454,4 млн. гривень. Фактично його сформовано у сумі 9 млрд. 250,8 млн. грн., що менше запланованого на 7 млрд. 203,6 млн. грн., або 43,8 відсотка.

Рішеннями Уряду кошти Стабілізаційного фонду розподілено за 19 напрямами, визначеними статтею 76 закону про державний бюджет, зокрема на здійснення заходів з операцій фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки; підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів; реалізацію інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування та соціально-економічного розвитку регіонів; державну підтримку будівництва та технічного переоснащення об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств; проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, згідно з пунктом 22 зазначеної статті, яким передбачені "інші видатки" кошти фонду в сумі 3 млрд. 627,9 млн. грн. спрямовано на виплату шахтарям заробітної плати (з нарахуваннями); погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам шахтовуглебудівельних підприємств, за житло, придбане у 2008 році для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за ремонтно-реставраційні роботи і роботи з інвентаризації та паспортизації пам'яток архітектури, виконані у минулому році; проведення капітального ремонту корпусів державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Долоси" Міністерства охорони здоров'я; здійснення заходів щодо безоплатного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки; забезпечення речовим майном військовослужбовців та задоволення інших невідкладних потреб Збройних Сил України, забезпечення охорони приміщень державних архівів тощо.

3.5.2. У січні-вересні поточного року планувалося використати 7 млрд. 741,5 млн. грн. за 75 бюджетними програмами. Фактично освоєно 6 млрд. 321,3 млн. грн., або 81,7 відс. передбачених обсягів (діаграма 7).

Діаграма 7. Використання коштів Стабілізаційного фонду

У повних обсягах використано кошти за шістнадцятьма бюджетними програмами на загальну суму 4 млрд. 831,5 млн. грн., або 62,4 відс. планових призначень. Зокрема, використано:

Міністерством вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівників вугледобувних та шахтобудівельних підприємств та виплату шахтарям заробітної плати в поточному році - 2 млрд. 931,4 млн. грн., на державну підтримку будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств - 300,5 млн. гривень;

Міністерством транспорту та зв'язку на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві - 330 млн. гривень;

Міністерством промислової політики на реалізацію інвестиційних проектів в авіабудівельній галузі - 260 млн. грн., на поповнення статутних фондів державних підприємств авіаційної промисловості та оборонно-промислового комплексу - 218,5 млн. гривень;

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на придбання спеціальної техніки у національних виробників для забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки за державним оборонним замовленням - 249,6 млн. гривень.

Не розпочато проведення видатків за тринадцятьма бюджетними програмами в сумі 354,2 млн. грн., або 4,6 відс. плану, з них:

Міністерством охорони навколишнього природного середовища на безоплатне оформлення та видачу громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки - 128,1 млн. гривень;

Міністерством аграрної політики на державну підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - 35 млн. гривень;

Міністерством з питань житлово-комунального господарства на реконструкцію системи теплозабезпечення м. Шостка з переведенням водогрійних і парових котлів на альтернативні види палива - 25,6 млн. гривень;

Міністерством регіонального розвитку та будівництва на реконструкцію та реставрацію будинку-музею Т.Г. Шевченка - 22,4 млн. гривень;

Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством у справах сім'ї молоді та спорту не розпочато фінансування бюджетних програм, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 з футболу, у сумі 122,7 млн. гривень.

3.6. До державного бюджету від повернення раніше наданих кредитів надійшло 3 млрд. 406,9 млн. грн., або 86,1 відс. річного обсягу (3 млрд. 955,2 млн. грн.) та надано з державного бюджету кредитів у сумі 5 млрд. 427,9 млн. грн., або 69,5 відс. річного плану (7 млрд. 813,3 млн. гривень).

На січень-вересень 2009 року надходження від повернення кредитів до загального фонду державного бюджету передбачені в сумі 321,7 млн. грн., або 54,4 відс. річного плану. Фактично за звітний період надійшло 238,2 млн. грн., або 40,3 відс. річного обсягу та 74 відс. плану звітного періоду. Запланований обсяг повернення кредитів не виконано за двома з трьох бюджетних програм на загальну суму 87,3 млн. гривень. Зокрема, повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати, становило лише 0,1 млн. грн., або 1,4 відс. плану звітного періоду (10,5 млн. гривень). Не забезпечено повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, і при плані 307,9 млн. грн. до бюджету надійшло 231 млн. гривень.

До спеціального фонду державного бюджету повернено кредитів у сумі 3 млрд. 168,7 млн. грн., або 94,2 відс. річного плану (3 млрд. 363,4 млн. гривень). При цьому повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель, становило 3 млрд. 39,5 млн. грн., що на 12,3 млн. грн. більше річного плану (3 млрд. 27,2 млн. грн.), і становило 95,9 відс. загального обсягу повернення кредитів у звітному періоді. Надходження коштів у понадпланових обсягах забезпечено запровадженням механізму погашення зобов'язань за раніше проведеними суб'єктами господарювання операціями шляхом зарахування коштів, отриманих за придбане ними зерно, борошно пшеничне і житнє з державного продовольчого резерву та державного інтервенційного фонду в рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, передбаченого постановою Уряду від 04.02.2009 № 86. У результаті проведення розрахунків за такою схемою до державного бюджету зараховано 1 млрд. 938,3 млн. гривень.

Надання кредитів із загального фонду державного бюджету становило 918,4 млн. грн., що у шість разів більше плану звітного періоду та понад як у 4 рази перевищує річний план. При цьому в порушення вимог статті 95 Конституції України, якою встановлено, що виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави, їх розмір та цільове спрямування, Урядом на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, які отримали кредити під державні гарантії, надано 845 млн. грн., що майже в 10 разів більше затвердженого річного обсягу (86,2 млн. гривень).

Із спеціального фонду державного бюджету надано кредитів у сумі 4 млрд. 509,4 млн. грн., або 59,3 відс. річного плану (7 млрд. 603,8 млн. гривень). З них у запланованих річних обсягах надано кредитів лише за трьома програмами з чотирнадцяти, у тому числі на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних і заставних закупівель товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку (2 млрд. 962,6 млн. грн.); реалізацію інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування (260 млн. грн.); надання кредитів фермерським господарствам (8,1 млн. гривень). У той же час на розвиток автомагістралей та реформу дорожнього сектору спрямовано 557,9 млн. грн., або 38,2 відс. річних призначень (1 млрд. 460 млн. грн.); заходи з операцій фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки - 68,4 млн. грн., або 44,7 відс.
(153 млн. грн.); надання державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників - 23,5 млн. грн., або 67,1 відс. (35 млн. гривень).

3.7. Аудитами, проведеними у звітному періоді Рахунковою палатою, встановлено, що головні розпорядники та підпорядковані їм установи при використанні бюджетних коштів допускали порушення чинних законодавчих та нормативно-правових актів, а також неефективне використання державних ресурсів.

3.7.1. Міністерством внутрішніх справ допускалося неефективне використання бюджетних коштів при закупівлі обладнання для створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у червні-серпні 2009 року, встановлено, що закупівля обладнання та програмного забезпечення для створення та функціонування вищезазначеної системи Міністерством внутрішніх справ здійснювалася відповідно до переліку, затвердженого технічним проектом створення системи. Протягом 2004-2009 років закуплено обладнання на загальну суму 96 млн. грн., з яких 69,2 млн. грн. використано на придбання устаткування, не передбаченого зазначеним переліком. Придбане за бюджетні кошти обладнання не обліковувалося в бухгалтерському обліку Міністерства, а передано державному підприємству "Державний центр персоналізації документів", створеному з метою формування та функціонування автоматизованої паспортної системи, що може призвести до втрати державою права власності на високовартісне та ліквідне обладнання.

Крім цього, дві робочі лінії для заповнення паспортних документів на пластиковій основі загальною вартістю 13,1 млн. грн., які придбані Міністерством внутрішніх справ і передані на баланс зазначеного підприємства, вже п'ять років не використовуються у зв'язку з відсутністю законодавчого врегулювання питання виготовлення та видачі паспорта-картки. Таким чином, вказані бюджетні кошти використано неефективно.

3.7.2. Державним комітетом телебачення та радіомовлення не забезпечено ефективності і законності при використанні коштів державного бюджету на виробництво і розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб, а його управлінські рішення не сприяли економному використанню бюджетних ресурсів.

Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у травні-липні 2009 року, встановлено, що протягом останніх трьох років не приведено у відповідність із Законом України від 21.12.1993 № 3759 "Про телебачення та радіомовлення" статус державних телерадіоорганізацій, в результаті бюджетні кошти виділяються не на виконання державного замовлення, а на їх утримання. Крім того, встановлено, що Державним комітетом телебачення і радіомовлення та підпорядкованими йому телеорганізаціями бюджетні кошти використовувалися з порушенням нормативно-правових актів.

У порушення статті 23 Закону України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення та радіомовлення" Державним комітетом телебачення і радіомовлення за укладеними державними контрактами на виробництво і розповсюдження телепрограм з трьома телерадіокомпаніями за відсутності у них ліцензій на мовлення спрямовано в першому півріччі 2009 року 9,7 млн. гривень. Крім того, за відсутності підписаного міжнародного договору про членство України в Європейській мовній спілці планувалися і проводилися видатки в сумі 0,9 млн. грн. із сплати членських внесків до зазначеної організації.

До того ж Комітетом у межах годин, передбачених на теле- та радіомовлення, оплачено Інтернет-мовлення в сумі 1,8 млн. грн., проте обсягом державного замовлення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 384, розповсюдження теле- і радіопрограм у такий спосіб не передбачено.

Державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "УТР", підпорядкованою Комітету, виконані роботи за договорами підряду на суму 0,8 млн. грн. оплачувалися за рахунок коштів, запланованих на оплату праці, проте згідно з наказом Державного казначейства від 04.11.2004 № 194 оплата таких робіт повинна здійснюватися за кодом економічної класифікації видатків 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки". Національною телекомпанією кошти, отримані від здачі в оренду майна, у сумі 3,9 млн. грн. використані на виплату заробітної плати. Проте постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" зазначені кошти мали використовуватися лише на утримання та ремонт майна вказаної установи.

3.7.3. Міністерством праці та соціальної політики не здійснювалося належного контролю за якісним наданням послуг з оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що призвело до використання бюджетних коштів неефективно та з порушенням нормативно-правових актів.

За результатами проведеного Рахунковою палатою у липні-вересні 2009 року аудиту встановлено, що передбачене Законом України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" оздоровлення відповідних категорій громадян за рахунок державних коштів не виконується у зв'язку з відсутністю достатніх бюджетних коштів. Протягом останніх років державних коштів вистачило лише на оздоровлення кожного п'ятого постраждалого.

У поточному році за відсутності контролю з боку Міністерства праці та соціальної політики за проведенням тендерів укладено угоди з порушенням нормативно-правових актів і неефективно використано 152 млн. грн. із 330 млн. грн., запланованих на вказану мету в державному бюджеті на 2009 рік.

Зокрема, договори щодо надання послуг з оздоровлення вищезазначеної категорії громадян укладалися із санаторіями, в тендерних пропозиціях яких відсутні ліцензії на медичну практику, акредитаційні сертифікати та сертифікати відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання) у курортних закладах. У 2009 році таких договорів укладено на 98 млн. гривень.

Міністерством праці та соціальної політики в порушення Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 № 800, у поточному році придбано путівок на суму 34,2 млн. грн. у закладів, розташованих у зоні посиленого радіоекологічного контролю, а не в екологічно чистій місцевості.

Крім цього, аудитом встановлено неефективне використання 19,8 млн. грн., спрямованих санаторію "Феміда", розташованому в м. Євпаторія та підпорядкованому Державній судовій адміністрації, для надання послуг з оздоровлення і проживання дітей, фактична якість яких не відповідала укладеному договору та тендерній пропозиції. Зокрема, санаторій не мав аптечного пункту та учбового корпусу, спальні палати не були забезпечені санітарно-технічним обладнанням, побутовою технікою та належним меблевим інвентарем, хоча їх наявність передбачалася угодою. До того ж не виконано вимог щодо навантаження на одного вихователя: замість 15 дітей, у групах налічувалося 21-30.

3.7.4. Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у червні-серпні 2009 року в Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту, встановлено, що незадовільне бюджетне фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 № 1089, не дає можливості вирішити житлові проблеми молоді.

У 2006-2008 роках у зв'язку з недостатністю бюджетних ресурсів поліпшити житлові умови за доступну плату змогли лише 1,4 відс. сімей, які перебували на квартирному обліку. При цьому на початок 2009 року в черзі перебувало 122 тис. молодих сімей.

У 2009 році бюджетні призначення на надання пільгових кредитів взагалі не передбачені, а кошти на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла задовольняють потребу менше ніж на 40 відсотків. Як наслідок, у першому півріччі 2009 року виплата компенсацій здійснювалася із затримкою у 3-6 місяців, що призвело до утворення простроченої кредиторської заборгованості та нарахування штрафних санкцій до позичальників, а також унеможливило виконання ними зобов'язань перед банками. Крім цього, у поточному році зупинено прийняття нових рішень, а кошти використовуються на покриття вже існуючих договірних зобов'язань.

Несвоєчасне завершення будівництва житла та неодноразові продовження термінів будівництва призводять до збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та створюють ситуацію, коли певна частина позичальників для завершення добудови житла, розпочатого у 1999-2005 роках, може розраховувати лише на власні кошти. При цьому, незважаючи на відсутність збудованого житла, позичальники здійснюють повернення кредитів та сплачують відсотки за ними. На початок 2009 року залишалося недобудованим житло за 1113 кредитами вартістю 177,8 млн. грн., за якими позичальниками вже виконуються договірні зобов'язання щодо повернення коштів та сплати відсотків.

Крім того, внаслідок змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1651 до Порядку часткової компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків, такий вид державної підтримки став доступним лише для забезпечених громадян через встановлення терміну, згідно з яким така компенсація з бюджету надається на п'ять років.

3.8. Міністерство фінансів, Державне казначейство, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не забезпечили належного контролю за бюджетними розрахунками і, як результат, рівень платіжної дисципліни в бюджетній сфері залишається незадовільним. Звітні дані підтверджують нарощування головними розпорядниками кредиторської заборгованості, що збільшилася за вісім місяців поточного року на 1 млрд. 889,9 млн. грн., або 19,8 відс., і становила 11 млрд. 441,6 млн. гривень.

3.8.1. Кредиторська заборгованість загального фонду з початку року зросла на 271,9 млн. грн., або 4,7 відс., і на 01.09.2009 становила 6 млрд. 44,4 млн. гривень. При цьому заборгованість, пов'язана з основною діяльністю розпорядників бюджетних коштів, зросла на 237,3 млн. грн., або 21,1 відс., і становила 1 млрд. 363,7 млн. грн., з неї прострочена - 32,6 відс. (445 млн. гривень).

Кредиторська заборгованість за поточними видатками збільшилася на 329,4 млн. грн., або 39,4 відс., і її обсяг становив 1 млрд. 164,8 млн. грн. (85,4 відс.), з неї прострочена - 296,5 млн. грн., або 25,5 відс., у тому числі заборгованість за поточними трансфертами населенню порівняно з початком року зросла на 337,9 млн. грн., або в 3,1 раза, і становила 501,4 млн. грн. (36,8 відс.), з неї прострочена - 110,7 млн. грн., або 22,1 відсотка. Зокрема, у Міністерстві праці та соціальної політики кредиторська заборгованість зросла на 273,4 млн. грн., або в 2,8 раза, з 151,4 млн. грн. до 424,8 млн. грн., з якої прострочена - 106 млн. грн. (25 відс.), у Міністерстві у справах сім'ї молоді та спорту -відповідно на 41,9 млн. грн., або в 83,9 раза, з 0,5 млн. грн. до 42,4 млн. грн., та 2 млн. гривень.

Проведення головними розпорядниками розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у неповному обсязі призвело до збільшення кредиторської заборгованості на 56,1 млн. грн., або у 6,2 раза, яка на 1 вересня поточного року досягла 66,9 млн., з неї прострочена - 21,3 млн. грн. (31,8 відсотка). Також неналежний стан розрахунків за придбання предметів постачання і матеріалів, оплати послуг та інших видатків призвів до збільшення кредиторської заборгованості на 106,2 млн. грн., або в 1,8 раза, яка становить 247,3 млн. грн. (прострочена - 111,2 млн. грн., або 45 відсотків). Найбільше зростання заборгованості допустили Міністерство оборони - на 59,8 млн. грн., або у 2,4 раза, до 103,9 млн. грн. (прострочена - 57,8 млн. грн. (55,7 відс.) та Міністерство охорони здоров'я - на 18,1 млн. грн., або у 50 разів, до 18,5 млн. гривень.

За капітальними видатками платіжна дисципліна поліпшилась, як наслідок, заборгованість зменшилася на 92,1 млн. грн., або в півтора раза, з 291 млн. грн. до 198,9 млн. гривень. Проте залишається непогашеною значна частина простроченої заборгованості - 148,5 млн. грн., або 74,7 відсотка.

3.8.2. Кредиторська заборгованість спеціального фонду з початку року збільшилася на 1 млрд. 618 млн. грн., або 42,8 відс., і становила 5 млрд. 397,2 млн. грн., у тому числі з основної діяльності - на 1 млрд. 674,7 млн. грн., або у 2,5 раза, до 2 млрд. 801,9 млн. гривень.

Заборгованість з основної діяльності в частині видатків збільшилася на 1 млрд. 239,5 млн. грн., або у 9,7 раза, і становила 1 млрд. 381,5 млн. грн., з неї прострочена - 180,7 млн. грн., або 13,1 відсотка. Збільшення кредиторської заборгованості відбулося як за поточними, так і за капітальними видатками. За поточними видатками заборгованість збільшилася на 628,1 млн. грн., або в 7,8 раза, до 720,7 млн. грн. (прострочена 108,6 млн. грн., або 15 відсотків), а за капітальними видатками - на 611,4 млн. грн., або в 13,4 раза, і становить 660,8 млн. грн. (прострочена 72 млн. грн., або 10,9 відсотка).

3.9. За січень-серпень поточного року дебіторська заборгованість зменшилася на 118,5 млн. грн., або 1,1 відс., і становила 11 млрд. 15,3 млн. гривень.

3.9.1. Заборгованість загального фонду зменшилася на 1 млрд. 909,4 млн. грн. (40,2 відс.), з 4 млрд. 747,6 млн. грн. до2 млрд. 838,2 млн. грн., у тому числі з основної діяльності - на 821,4 млн. грн. (40,9 відс.), з 2 млрд. 7,4 млн. грн. до 1 млрд. 186 млн. грн., з неї прострочена - 542,6 млн. грн., або 45,8 відсотка.

Дебіторська заборгованість, пов'язана з основною діяльністю, в основному зменшилася за капітальними видатками на 693 млн. грн., або 58,6 відс. (з 1 млрд. 181,8 млн. грн. до 488,8 млн. грн.), а за поточними видатками - на 128,4 млн. грн., або 16,3 відс. (з 788,1 млн. грн. до 659,7 млн. гривень).

3.9.2. Дебіторська заборгованість спеціального фонду з початку року збільшилася на 1 млрд. 790,9 млн. грн., або 28 відс., і на 01.09.2009 становила 8 млрд. 177,1 млн. грн., у тому числі з основної діяльності - на 760,7 млн. грн., або 64,3 відс., до 1 млрд. 943 млн. грн., з неї у частині видатків - на 637,4 млн. грн., або 86,5 відс., до 1 млрд. 373,9 млн. гривень.

Заборгованість з початку року збільшилася, головним чином, унаслідок поширення Урядом практики надання дозволів на попередню оплату розпорядниками бюджетних коштів закупівель обладнання, інших товарно-матеріальних цінностей, проведення авансування оплати отриманих послуг.

Так, заборгованість з основної діяльності в частині поточних видатків збільшилася на 445,7 млн. грн., або в 3,7 раза, і на звітну дату становила 611,9 млн. грн., або 44,5 відс. загального обсягу, а капітальних видатків - на 191,7 млн. грн., або 33,6 відс., до 762 млн. грн., або 55,5 відс., з неї прострочена - 240,5 млн. грн., або 31,6 відсотка.

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

4.1. Державний бюджет за дев'ять місяців поточного року виконано в цілому з дефіцитом у сумі 24 млрд. 19 млн. грн., що на 7 млрд. 159,3 млн. грн. менше граничного річного розміру (31 млрд. 178,3 млн. грн.) і на 16 млрд. 253 млн. грн. - плану на звітний період (40 млрд. 272 млн. гривень). Дефіцит державного бюджету профінансовано в основному за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень, що призвело до зростання державного боргу.

4.1.1. Загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 24 млрд. 975,6 млн. грн., або 93 відс. плану на звітний період (26 млрд. 849,6 млн. грн.), що зумовлено неповним проведенням запланованих видатків на 2 млрд. 460,6 млн. грн. (таблиця 4). Дефіцит загального фонду профінансовано в основному за рахунок зовнішніх запозичень.

Для фінансування дефіциту (26 млрд. 849,6 млн. грн.), погашення державного боргу (15 млрд. 430,9 млн. грн.) та придбання цінних паперів в обмін на облігації внутрішньої державної позики (29 млрд. 73,8 млн. грн.) планувалося залучити до загального фонду державного бюджету 71 млрд. 354,3 млн. грн., у тому числі внутрішніх запозичень - 42 млрд. 750,6 млн. грн., зовнішніх запозичень - 14 млрд. 625 млн. грн., частину залишку коштів на початок року - 2 млрд. 155,4 млн. грн. і кошти єдиного казначейського рахунку - 11 млрд. 823,3 млн. гривень.

Фактично у звітному періоді залучено 83 млрд. 216,8 млн. грн., або на 16,6 відс. більше плану, у тому числі від внутрішніх і зовнішніх запозичень - 78 млрд. 233,8 млн. грн., що майже в 1,4 раза більше плану на звітний період і становить 97,9 відс. річного плану, а також надходження від повернення коштів з депозитів - 4 млрд. 983 млн. грн., які не планувалися.

Збільшення ставки доходності облігацій внутрішньої державної позики та їх викуп Національним банком не забезпечили планового обсягу фінансування в частині внутрішніх запозичень. Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики надійшло 38 млрд. 159,8 млн. грн., що на 10,7 відс. менше планової суми. Обсяг облігацій внутрішньої державної позики, що знаходяться у власності Національного банку, з початку року збільшився на 27 млрд. 302 млн. грн., або у 4,2 раза, до 35 млрд. 849,1 млн. гривень. Викуп Національним банком облігацій внутрішньої державної позики за своєю суттю є емісією, кошти якої відповідно до статті 15 Бюджетного кодексу не можуть бути джерелом фінансування дефіциту державного бюджету.

Таблиця 4

Показники дефіциту та фінансування загального фонду державного бюджету

млн. грн.

з/п

Показники

2009 рік

план на:

виконано, січень-вересень

відхилення від:

рік

січень-вересень

річного плану

плану на
січень-вересень 2009 року

сума

відс.

сума

відс.

І.

ДЕФІЦИТ (ряд. 1.1 - ряд. 1.2 - ряд. 1.3 + ряд. 1.4)

9 244

26 850

24 976

15 732

в 2,7 р. б.

-1 874

-7,0

1.1

Доходи

183 981

107 156

107 416

-76 565

-41,6

260

0,2

1.2

Видатки

193 607

134 172

131 712

-61 895

-32,0

-2 460

-1,8

1.3

Надання кредитів

210

155

918

708

в 4,4 р. б.

763

в 5,9 р. б.

1.4

Повернення кредитів

592

321

238

-354

-59,7

-83

-26,0

ІІ.

ФІНАНСУВАННЯ
(ряд. 2.1 - ряд. 2.2)

9 244

26 850

24 976

15 732

в 2,7 р. б

-1 874

-7,0

2.1

Фінансування в частині надходжень - всього,

79 958

71 355

83 217

3 459

4,3

12 062

16,9

у тому числі:

внутрішні запозичення

65 288

42 751

38 160

-26 928

-41,2

-4 391

-10,3

зовнішні запозичення

14 625

14 625

40 074

25 449

в 2,7 р. б.

25 449

в 2,7 р. б.

повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

-

-

4 983

4 983

-

4 983

-

зміни обсягів готівкових коштів

45

13 979

-

-45

-

-13 979

-

2.2

Фінансування в частині витрат - всього,

70 714

44 505

58 241

-12 473

-17,6

13 736

30,9

у тому числі:

погашення внутрішнього боргу

14 518

3 726

3 726

-10 792

-74,3

-

-

погашення зовнішнього боргу

12 196

11 705

11 705

-491

-4,0

-

-

розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

44 000

29 074

40 237

-3 763

-8,6

11 163

в 1,4 р.б.

зміни обсягів готівкових коштів

-

-

2 573

2 573

-

2 573

-

Із зовнішніх джерел надійшло 40 млрд. 74 млн. грн., або в 2,7 раза більше плану на звітний період, у тому числі від Міжнародного валютного фонду за програмою "Стенд-бай" - 36 млрд. 879,2 млн. грн., Міжнародного банку реконструкції та розвитку за системним проектом "Перша програмна позика на реабілітацію фінансового сектору" - 3 млрд. 194,8 млн. гривень.

На погашення державного боргу, розміщення коштів на депозитах та придбання цінних паперів витрачено 55 млрд. 667,8 млн. грн., або на 25,1 відс. більше плану, у тому числі на погашення боргу - 15 млрд. 430,9 млн. грн., або 100 відс., розміщення коштів на депозитах і придбання цінних паперів - 40 млрд. 236,9 млн. грн., або 138,4 відсотка.

Залишки коштів загального фонду протягом дев'яти місяців поточного року змінювалися залежно від надходжень міжнародних фінансових організацій, зокрема від Міжнародного валютного фонду в рамках стабілізаційного кредиту "Стенд-бай" у травні надійшла частина другого траншу - 11 млрд. 529,2 млн. грн., у липні третій транш - 25 млрд. 350 млн. грн., і з початку року залишки зросли на 3 млрд. 407,9 млн. грн., або в 2,6 раза, до 5 млрд. 563,3 млн. грн. (діаграма 8).

Діаграма 8. Виконання загального фонду державного бюджету
за дев'ять місяців 2009 року

У звітному періоді Міністерство фінансів взяло участь відповідно до статті 2 Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у капіталізації банків. Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 432, від 10.06.2009 № 566, № 567 і № 580 в обмін на облігації внутрішньої державної позики придбано акції акціонерного комерційного банку "Київ", публічних акціонерних товариств "Державний експортно-імпортний банк України", "Родовід Банк" і АБ "Укргазбанк" на загальну суму 10 млрд. 473,8 млн. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 711 "Деякі питання поповнення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (зі змінами) збільшено статутний фонд НАК "Нафтогаз України" на суму 18,6 млрд. грн. в обмін на облігації внутрішньої державної позики, що законом про державний бюджет на поточний рік не передбачалося.

4.1.2. Внаслідок неповного проведення видатків за наявності достатніх фінансових ресурсів спеціальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у сумі 956,6 млн. грн. при затвердженому річному дефіциті 21 млрд. 934,4 млн. грн. і плановому розмірі на січень-вересень
13 млрд. 422,4 млн. грн., що призвело до збільшення залишків коштів фонду на 2 млрд. 600,9 млн. грн., або 25,8 відс., до 12 млрд. 698,7 млн. грн. (діаграма 9).

Діаграма 9. Виконання спеціального фонду державного бюджету за дев'ять місяців 2009 року

Відповідно до бюджетного розпису в січні-вересні поточного року для фінансування спеціального фонду передбачалося залучити 14 млрд. 417 млн. грн., у тому числі від приватизації державного майна - 7 млрд. 500 млн. грн., зовнішніх позик від міжнародних та іноземних організацій - 2 млрд. 692,9 млн. грн., внутрішніх запозичень від цільового розміщення державних цінних паперів - 1 млрд. 900 млн. грн., а також частину залишку коштів на початок року - 2 млрд. 324,1 млн. гривень. Отримані надходження планувалося витратити на фінансування дефіциту - 13 млрд. 422,4 млн. грн., погашення зовнішнього боргу - 733,1 млн. грн. та придбання цінних паперів у сумі 261,5 млн. гривень.

Фактично за дев'ять місяців до джерел фінансування спеціального фонду надійшло 4 млрд. 549,5 млн. грн., або 31,6 відс. планового обсягу, у тому числі від цільового розміщення державних цінних паперів, що спрямовуються на формування Стабілізаційного фонду у складі спеціального фонду державного бюджету, - 2 млрд. 382,2 млн. грн., або 125,4 відс., від міжнародних організацій економічного розвитку на реалізацію інвестиційних проектів - 1 млрд. 394,8 млн. грн., або 51,8 відс., від приватизації державного майна -735,6 млн. грн., або 9,8 відсотка. Також залучено кошти єдиного казначейського рахунку в сумі 36,9 млн. грн., що планом не передбачалося. На погашення боргу витрачено 752,7 млн. грн., або 102,7 відс. планового обсягу.

4.2. За дев'ять місяців поточного року внаслідок перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу більше ніж у 5 разів, надання державних гарантій та девальвації гривні до окремих іноземних валют, в яких номіновано борг, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс майже в 1,5 раза, до 279 млрд. 622,1 млн. грн. (діаграма 10). За експертною оцінкою Рахункової палати, у поточному році загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зросте майже у два рази.

Зростання відбулося як за державним, так і за гарантованим державою боргом унаслідок отримання надходжень від міжнародних фінансових організацій, перевищення надходжень від випуску облігацій внутрішньої державної позики над їх погашенням та надання державних гарантій за внутрішніми і зовнішніми запозиченнями.

Внаслідок отримання кредиту Міжнародного валютного фонду на фінансування державного бюджету в спеціальних правах запозичення, випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії банків та НАК "Нафтогаз України", структура боргу дещо змінилася: збільшилася частка державного боргу на 4 відс. пункта, до 73 відс., з відповідним зменшенням гарантованого державою боргу, до 27 відс.; зменшилася питома вага зовнішнього боргу на 9,2 відс. пункта, до 66,2 відс., з відповідним збільшенням внутрішнього боргу, до 33,8 відсотка.

У структурі боргу за валютою погашення зменшилася частка боргу в іноземній валюті на 10,3 відс. пункта, до 69,1 відсотка. Так, зменшилася частка боргу в доларах США на 17,4 відс. пункта, до 30,3 відс., швейцарських франках - на 2,9 відс. пункта, з повним погашенням, євро - на 2,2 відс. пункта, до 5,6 відс., японських єнах - на 0,5 відс. пункта, до 1,4 відс., та зросла частка боргу в спеціальних правах запозичення - на 12,7 відс. пункта, до 31,8 відс., гривнях - на 10,3 відс. пункта, до 30,9 відсотка.

Діаграма 10. Державний та гарантований державою борг

Державний борг внаслідок перевищення надходжень від внутрішніх та зовнішніх запозичень над погашенням державного боргу зріс майже в 1,6 раза, або 73 млрд. 348,1 млн. грн., до 204 млрд. 37,7 млн. гривень. За експертними розрахунками Рахункової палати, державний борг на 01.01.2010 становитиме 210 млрд. грн. і на 17 млрд. грн. перевищить граничний розмір, встановлений законом про державний бюджет на 2009 рік.

Зовнішній державний борг зріс на 35 млрд. 467,3 млн. грн., або 41,2 відс., до 121 млрд. 490,4 млн. гривень. Зростання відбулося за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, на 43 млрд. 341,1 млн. грн., або в 2,8 раза, до 67 млрд. 897,1 млн. грн., в результаті перевищення надходжень, отриманих від Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку над погашенням. Зменшення боргу відбулося в результаті погашення боргу за облігаціями зовнішньої державної позики на 7 млрд. 630,9 млн. грн., або 15,8 відс., до 40 млрд. 554,9 млн. грн., і позиками, одержаними від органів управління іноземних держав, на 242,9 млн. грн., або
1,8 відс., до 13 млрд. 37,8 млн. гривень. За позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, заборгованість не змінилася і становила 0,6 млн. гривень.

Внутрішній державний борг з початку року зріс на 37 млрд. 880,8 млн. грн., або в 1,8 раза, до 82 млрд. 547,3 млн. грн., у тому числі за облігаціями внутрішньої державної позики в результаті перевищення запозичень над погашенням - на 37 млрд. 570,5 млн. грн., до 71 млрд. 92,3 млн. грн., і за позиками, одержаними від Національного банку, внаслідок девальвації гривні до долара США - на 310,3 млн. грн., або 2,8 відс., до 11 млрд. 455 млн. гривень.

Гарантований державою борг зріс на 16 млрд. 863,6 млн. грн., або 28,7 відс., до 75 млрд. 584,4 млн. грн., за рахунок перевищення надходжень над погашенням та девальвації гривні до окремих іноземних валют. За експертною оцінкою Рахункової палати, виходячи з прийнятих Урядом постанов, гарантований державою борг на кінець року становитиме 130 млрд. гривень.

Внутрішній гарантований державою борг збільшився на 9 млрд. 869,9 млн. грн., або майже в 6 разів, до 11 млрд. 870,9 млн. грн., що спричинено наданням державних гарантій, зокрема, за кредитами, залученими Державною службою автомобільних доріг у ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та "Державний ощадний банк України", за зобов'язаннями щодо випуску облігацій Харківським авіаційним виробничим підприємством і державним підприємством "Київський авіаційний завод "Авіант" на суму 874,7 млн. грн. і 486,3 млн. грн. відповідно.

Зовнішній гарантований державою борг зріс на 6 млрд. 993,7 млн. грн., або 12,3 відс., до 63 млрд. 713,5 млн. гривень. Зокрема, відбулося зростання в частині позик, одержаних від міжнародних організацій економічного розвитку, у зв'язку з отриманням Національним банком кредитних ресурсів від Міжнародного валютного фонду на 13 млрд. 295,8 млн. грн., або 34,4 відс., до 51 млрд. 952,2 млн. грн., за іншою заборгованістю внаслідок залучення зовнішніх кредитних ресурсів Державною службою автомобільних доріг - на 1 млрд. 569,5 млн. грн., або 31 відс., до 6 млрд. 632,3 млн. гривень. Зменшення боргу відбулося у зв'язку з його погашенням за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, - на 7 млрд. 856,3 млн. грн., або 60,5 відс., до 5 млрд. 129 млн. грн., від органів управління іноземних держав - на 15,3 млн. грн., або 100 відсотків.

Кабінет Міністрів України, крім гарантій за зобов'язаннями НАК "Нафтогаз України" за зовнішніми запозиченнями, за дев'ять місяців поточного року прийняв постанови щодо надання державних гарантій на загальну суму понад 60 млрд. грн., що в 1,6 раза перевищило обсяг, встановлений статтею 14 закону про державний бюджет на 2009 рік (37 млрд. грн.), чим порушив статтю 17 Бюджетного кодексу. Зокрема, державні гарантії надано за векселями Укравтодору, які видаються службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі для проведення розрахунків із суб'єктами господарювання за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, тобто за негрошовими розрахунками.

4.3. Боргове навантаження на державний бюджет порівняно з відповідним періодом минулого року зросло і продовжуватиме зростати у наступних роках внаслідок значних запозичень у поточному році. Витрати на погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу перевищили обсяги, заплановані на звітний період.

Витрати на погашення та обслуговування державного боргу, а також виконання гарантійних зобов'язань становили 21 млрд. 977,6 млн. грн., що на 799,7 млн. грн., або 3,8 відс., більше планового розміру на звітний період (21 млрд. 177,9 млн. гривень).

Витрати на погашення та обслуговування зовнішнього боргу з урахуванням виплат за гарантованими зобов'язаннями у звітному періоді становили 16 млрд. 9,1 млн. грн., що на 5,3 відс. більше плану (15 млрд. 209,4 млн. гривень). На погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу витрачено 5 млрд. 968,5 млн. грн., або 100 відс. плану, у тому числі на погашення - 3 млрд. 725,5 млн. грн., обслуговування - 2 млрд. 243 млн. гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати державного бюджету на погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу збільшилися на 15 млрд. 621 млн. грн., або майже в 3,5 раза, у тому числі в частині внутрішнього боргу - на 3 млрд. 104,8 млн. грн., або в 2 рази, зовнішнього - на 12 млрд. 516,2 млн. грн., або в 4,6 раза. Значне зростання витрат за зовнішнім боргом спричинено в основному запланованими виплатами за облігаціями зовнішньої державної позики 2004 року в сумі 500 млн. дол. та достроковим погашенням усіх пред'явлених облігацій зовнішньої державної позики 2006 року в сумі 768 млн. швейцарських франків.

Співвідношення сумарних виплат на погашення та обслуговування державного боргу із загального фонду державного бюджету до його доходів зросло на 15,4 відс. пункта, до 19,8 відс. (за дев'ять місяців минулого року - 4,4 відсотка).

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

5.1. У звітному періоді погіршився рівень фінансової спроможності регіонів, що негативно вплинуло на виконання повноважень органами місцевого самоврядування. За умови зменшення доходів державного бюджету на 20 млрд. 269,8 млн. грн., або 12 відс., порівняно з відповідним періодом минулого року доходи місцевих бюджетів зменшилися на 5 млрд. 735,7 млн. грн., або 5,8 відсотка. Як наслідок, збільшився на 12 млрд. 996,9 млн. грн., або у 3,6 раза, обсяг короткотермінових позичок, які надавалися місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку з метою своєчасного забезпечення проведення видатків насамперед на оплату праці працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

5.1.1. Доходна частина місцевих бюджетів на 45,1 відс. сформована за рахунок трансфертів з державного бюджету, а в окремих регіонах - майже на 70 відсотків.

У звітному періоді місцеві бюджети отримали із державного бюджету трансферти в загальній сумі 42 млрд. 201,5 млн. грн., або 98,7 відс. плану на січень-вересень (42 млрд. 775,7 млн. грн.) та 69,1 відс. річних призначень (61 млрд. 108,3 млн. грн.), у тому числі субвенцій - 18 млрд. 84,5 млн. грн., або 96,7 відс., та 67,3 відс., дотацій - 24 млрд. 117 млн. грн., або 100,2 відс. Та 70,5 відс. відповідно.

Надання дотацій понад планові призначення зумовлено порядком перерахування дотацій вирівнювання шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів державного бюджету, що надійшли на відповідних територіях. Згідно з вказаним порядком у разі надходження доходів державного бюджету понад обсяги, затверджені розписом на відповідний період, перерахування дотацій вирівнювання продовжується до виконання річного плану. При цьому коригування показників розпису державного бюджету не здійснюється.

5.1.2. Незважаючи на перевиконання планових призначень в цілому, місцеві бюджети дев'яти регіонів унаслідок недонадходження доходів державного бюджету, які визначені джерелом надання дотації вирівнювання, недоотримали кошти в загальній сумі 458,6 млн. грн., або 5,8 відс. планових призначень у цих регіонах.

За дев'ять місяців поточного року місцеві бюджети отримали з державного бюджету дотацію вирівнювання в сумі 23 млрд. 611 млн. грн.,або 100,2 відс. плану на звітний період (23 млрд. 566 млн. грн.), що на 1 млрд. 46,6 млн. грн., або 4,2 відс., менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

У зв'язку з недонадходженням на відповідних територіях доходів державного бюджету, визначених джерелом надання дотації вирівнювання, понад третину зазначених коштів (7 млрд. 600,2 млн. грн.) перераховано Державним казначейством з центрального рівня за рахунок доходів загального фонду державного бюджету, тоді як за відповідний період 2008 року у такий спосіб надано лише 1 млрд. 101,5 млн. грн., або 4,5 відс. отриманої дотації. При цьому цей показник у Луганській, Волинській, Закарпатській та Донецькій областях перевищив 50 відсотків.

5.1.3. Із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам передбачалося надати у звітному періоді тринадцять субвенцій на суму 15 млрд. 171,3 млн. гривень. Фактично місцеві бюджети отримали дванадцять субвенцій у сумі 14 млрд. 871,5 млн. грн., або 98 відс., із яких у запланованих обсягах - чотири.

У звітному періоді не розпочато надання передбаченої у державному бюджеті субвенції міському бюджету міста Канева Черкаської області на завершення у 2009 році ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об'єкті Шевченківського національного заповідника "Будинок-музей Т.Г. Шевченка" в сумі 9 млн. гривень.

Незважаючи на надання міському бюджету міста Львова субвенції на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення міста у запланованому обсязі 100 млн. грн., використано лише 29,3 млн. грн., або 29,3 відсотка.

Потреба в коштах для забезпечення виконання зобов'язань держави з надання населенню допомог, пільг, компенсацій та житлових субсидій у звітному періоді була меншою ніж планувалося, тому відповідні субвенції надані місцевим бюджетам не в повному обсязі. Так, для виконання вказаних державних гарантій у січні-вересні поточного року передбачалося спрямувати місцевим бюджетам п'ять субвенцій на загальну суму 14 млрд. 712,2 грн., фактично перераховано 14 млрд. 434,2 млн. грн., або 98,1 відс., що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 1 млрд. 400 млн. грн., або 10,7 відсотка.

Зокрема, для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховано субвенцію в сумі 377,7 млн. грн., або 63,9 відс. плану звітного періоду та 57,1 відс. річних призначень. На надання пільг з послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян місцеві бюджети отримали 862,6 млн. грн., або 95,9 відс. запланованих обсягів на звітний період та 62,9 відс. плану на рік. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перераховано з державного бюджету 111,6 млн. грн., або 86,8 відс. плану на дев'ять місяців та 63,2 відс. річних призначень.

5.1.4. За рахунок визначених законом про державний бюджет на поточний рік надходжень до спеціального фонду державного бюджету у звітному періоді передбачалося спрямувати місцевим бюджетам п'ять субвенцій на суму 3 млрд. 532,5 млн. грн., які надані в сумі3 млрд. 213 млн. грн., або 91 відсоток.

Внаслідок надходження до спеціального фонду державного бюджету в менших, ніж передбачалося, обсягах платежів, пов'язаних з виконанням Угоди між урядами України і Російської Федерації щодо розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, у звітному періоді місцеві бюджети м. Севастополя, Сімферопольського району та м. Феодосії недоотримали субвенцію в загальній сумі 16,3 млн. грн., або 54,5 відс. плану.

Не в повному обсязі місцеві бюджети отримали субвенцію на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів щодо виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" (3,9 млн. грн., або 8,9 відс. плану на січень-вересень), надання якої здійснюється за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

5.2.Доходи місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду в цілому виконано в сумі 93 млрд. 478 млн. грн., або 67 відс. річного обсягу, затвердженого відповідними радами (139 млрд. 473,2 млн. гривень).

Доходи загального фонду становили 82 млрд. 228,4 млн. грн., або 68,1 відс. річного плану (120 млрд. 768,3 млн. грн.), спеціального фонду - 11 млрд. 249,6 млн. грн., або 60,1 відс. річного обсягу (18 млрд. 704,9 млн. гривень). Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів виконано в сумі 51 млрд. 276,5 млн. грн., або на рівні 65,4 відс. річного плану (78 млрд. 364,8 млн. гривень).

У цілому доходи місцевих бюджетів порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися на 5 млрд. 735,6 млн. грн., або 5,8 відс., у тому числі загального фонду - на 5 млрд. 33,9 млн. грн., або 5,8 відс., спеціального - на 701,7 млн. грн., або 5,9 відсотка. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів зменшилися на 2 млрд. 919,4 млн. грн., або 5,4 відс., а їх частка у загальному обсязі надходжень збільшилася на 0,3 відс. пункта і становила 54,9 відсотка.

Суттєво скоротилися надходження податку з доходів фізичних осіб - на 1 млрд. 295,6 млн. грн., або 3,9 відс., надходження від продажу землі - на 1 млрд. 75,2 млн. грн., або 54,8 відс., цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, - на 985,9 млн. грн., або 65,5 відсотка. При цьому зросли надходження плати за землю - на 1 млрд. 255,8 млн. грн., або 25,6 відс., власні надходження бюджетних установ - на 431,4 млн. грн., або 12,4 відсотка.

5.3. Видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені в загальній сумі 93 млрд. 974,1 млн. грн., або 65,8 відс. річних обсягів (142 млрд. 732,6 млн. грн.), затверджених відповідними радами, що більше відповідного показника за минулий рік на 3 млрд. 674,7 млн. грн., або 4,1 відсотка.

Частка видатків місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті порівняно з аналогічним періодом 2008 року зменшилася на 0,6 відс. пункта і на 01.10.2009 становила 40,8 відсотка.

У результаті недонадходження до місцевих бюджетів доходів, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, упродовж звітного періоду до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховано 5 млрд. 58,8 млн. грн., або лише 79,6 відс. плану на січень-вересень (6 млрд. 355,9 млн. гривень).

5.3.1. За рахунок загального фонду місцевих бюджетів проведено видатки в сумі 82 млрд. 646,1 млн. грн., що становить 68,3 відс. затвердженого плану (121 млрд. 34,9 млн. грн.) і на 5 млрд. 466,3 млн. грн., або 7,1 відс., більше, ніж за відповідний період минулого року. Частка видатків загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) у загальному фонді зведеного бюджету порівняно з минулим роком збільшилася на 1,3 відс. пункта, до 45,5 відсотка.

У січні-вересні поточного року видатки загального фонду місцевих бюджетів спрямовано переважно на утримання установ соціально-культурної сфери − 68 млрд. 363,2 млн. грн., або 82,7 відсотка. Обмеженість ресурсної бази місцевих бюджетів не дає змоги в повному обсязі проводити видатки, пов'язані із здійсненням повноважень, покладених на місцеве самоврядування та неврахованих при розрахунку міжбюджетних трансфертів.

Так, у структурі загального фонду місцевих бюджетів найбільш значною була частка видатків на освіту − 35,1 відс. (29 млрд. 16,2 млн. грн.); охорону здоров'я − 22,9 відс. (18 млрд. 961,6 млн. грн.); соціальний захист та соціальне забезпечення − 20,7 відс. (17 млрд. 74,7 млн. грн.); духовний та фізичний розвиток − 4 відс. (3 млрд. 310,7 млн. гривень). Водночас украй незначними залишаються видатки на житлово-комунальне господарство − 4,4 відс. (3 млрд. 590,7 млн. грн.); економічну діяльність − 0,6 відс. (482,6 млн. гривень).

Видатки загального фонду місцевих бюджетів залишилися майже незмінними і спрямовувалися на споживання. Поточні видатки становили 98 відс. загального обсягу (80 млрд. 988 млн. грн.), з яких захищені статті − 87,9 відс. (72 млрд. 649,2 млн. грн.), що на 11,2 відс. (7 млрд. 295,1 млн. грн.) більше показника відповідного періоду минулого року (65 млрд. 354,1 млн. гривень).

За дев'ять місяців 2009 року видатки на оплату праці з нарахуваннями досягли 43 млрд. 402 млн. грн., що більше показника відповідного періоду минулого року на 5 млрд. 189,3 млн. грн., і їх частка збільшилася на 3 відс. пункти. Також значно збільшилися видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на які направлено 5 млрд. 167,9 млн. грн., що на 1 млрд. 426,3 млн. грн., або 38,1 відс., більше відповідного періоду минулого року.

Зменшилися порівняно з відповідним періодом 2008 року видатки на виплату допомог - на 872,8 млн. грн., або 27,2 відс., до 2 млрд. 338,9 млн. грн., та капітальні видатки без трансфертів до бюджету розвитку, які проведені в сумі 1 млрд. 658,1 млн. грн., що становить лише 2 відс. загальних обсягів проведених видатків, і менше показника минулого року на 1 млрд. 937,8 млн. гривень.

5.3.2. Нестача ресурсів у місцевих бюджетах зумовила значне збільшення отриманих короткотермінових і безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Місцевим бюджетам для забезпечення видатків загального фонду надано позичок з державного бюджету в сумі 17 млрд. 905,6 млн. грн., що на 12 млрд. 996,9 млн. грн., або в 3,6 раза, більше, ніж у відповідному періоді минулого року (діаграма 11). Так, найбільше позичок надано бюджету м. Києва − 3 млрд. 249,3 млн. грн., або понад п'ятої частини наданих позичок, місцевим бюджетам Донецької області − 1 млрд. 384,1 млн. грн., або 7,7 відс., Дніпропетровської − 1 млрд. 205,7 млн. грн., або 6,7 відс., Харківської − 1 млрд. 111,6 млн. грн., або 6,2 відс., Одеської області − 1 млрд. 29,3 млн. грн., або 5,8 відсотка. Заборгованість за короткотерміновими позичками станом на 01.10.2009 становила 1 млрд. 156,2 млн. гривень.

Діаграма 11. Надання короткотермінових позичок місцевим бюджетам з єдиного казначейського рахунку

Крім того, в результаті невиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, місцеві бюджети отримали безвідсоткових позичок на суму 120,2 млн. грн. згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 25.02.2008 № 157. Станом на 01.10.2009 заборгованість за зазначеними позичками становила 144,2 млн. грн., з яких 24 млн. грн. - за отриманими у грудні минулого року.

5.3.3. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведені в сумі 11 млрд. 328,1 млн. грн., або 52,2 відс. плану, затвердженого відповідними радами на рік (21 млрд. 697,6 млн. гривень). Порівняно з відповідним періодом минулого року їх обсяг зменшився на 1 млрд. 791,6 млн. грн., або 13,7 відсотка.

Структура видатків спеціального фонду місцевих бюджетів порівняно із січнем-вереснем минулого року значно змінилася. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення збільшилися на 2 млрд. 72,7 млн. грн., або у 6,1 раза, і становили 2 млрд. 476,7 млн. грн., або 21,9 відс. видатків спеціального фонду місцевих бюджетів. За більшістю функцій видатки зменшилися, насамперед на економічну діяльність − на 3 млрд. 418,2 млн. грн., або 50,6 відс., загальнодержавні функції − на 569,7 млн. грн., або 42,8 відс., духовний та фізичний розвиток − на 36,3 млн. грн., або 14,8 відсотка.

* * *

Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає:

1. Суттєве скорочення ділової активності вкрай ускладнило виконання державного бюджету. Згідно з експертною оцінкою Рахункової палати, за підсумками дев'яти місяців поточного року реальний валовий внутрішній продукт знизився на 17,5 відс. при запланованому Урядом річному зростанні на 0,4 відсотка. Споживча інфляція у звітному періоді зросла на 9,1 відс., що лише на 0,4 відс. пункта нижче урядового річного прогнозу. Як наслідок, реально знизився прожитковий мінімум, а відтак основні державні соціальні гарантії.

2. Доходи державного бюджету в цілому становили 148,9 млрд. грн., або 62,3 відс. затвердженого та 59,9 відс. планового річного обсягу. Перевиконання доходів загального фонду на 0,3 млрд. грн., або 0,2 відс., забезпечено за рахунок зменшення планового показника на 23 млрд. грн., надходження яких перенесено на четвертий квартал поточного року.

Видатки державного бюджету в цілому проведені в сумі170,9 млрд. грн., або 63,9 відс. затвердженого річного обсягу та 61,7 відс. річного плану. Навіть за умов використання 33,5 млрд. грн., або 90,8 відс. кредиту МВФ, що надійшов до державного бюджету, планові видатки загального фонду не виконано на 2,5 млрд. грн., або 1,8 відсотка. За рахунок вказаного кредиту проведено чверть видатків загального фонду.

3. Урядом не вирішені системні проблеми податкової та бюджетної політики, зокрема:

сума переплат податків і зборів до державного бюджету зросла на 4,6 млрд. грн., або у півтора раза, до 13,2 млрд. гривень;

навіть при істотному падінні економічної діяльності та експорту сума заявленого платниками до відшкодування податку на додану вартість зросла на чверть, до 43 млрд. грн., а залишки невідшкодованого податку перевищили 18 млрд. гривень;

за умов розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань і списання податкової заборгованості в сумі понад 20 млрд. грн. податковий борг зріс;

частка поточних видатків державного бюджету перевищила 96 відсотків. Не забезпечено виконання в передбачуваних обсягах захищених статей видатків, плановий обсяг яких досяг 95 відс. видатків загального фонду, що свідчить про втрату сенсу запровадження зазначеної бюджетної категорії;

у результаті недосконалого управління бюджетними ресурсами, недотримання бюджетними установами фінансової дисципліни при взятті зобов'язань та проведенні платежів їх кредиторська заборгованість зросла з початку року на 1,9 млрд. грн. і становила 11,4 млрд. гривень;

кошти Стабілізаційного фонду спрямовувалися на заходи, що не впливали на стабілізацію макроекономічної ситуації і слугували додатковим ресурсом Уряду, а не засобом підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері, як це передбачено законодавством;

внаслідок перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу більше ніж у 5 разів, надання державних гарантій та девальвації гривні до окремих іноземних валют, в яких номіновано борг, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс майже в 1,5 раза, до 279,6 млрд. гривень.

4. Виконання державного бюджету здійснювалося Кабінетом Міністрів України з численними порушеннями чинного законодавства, зокрема:

всупереч вимогам пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу податок на додану вартість, що справлявся при митному оформленні природного газу, ввезеного в минулих періодах, зараховано до спеціального фонду;

у порушення статті 17 Бюджетного кодексу надані державні гарантії перевищили обсяг, встановлений статтею 14 закону про державний бюджет;

запозичення шляхом викупу облігацій внутрішньої державної позики Національним банком за своєю суттю є емісією, кошти якої відповідно до статті 15 Бюджетного кодексу не можуть бути джерелом фінансування дефіциту державного бюджету;

цільове відшкодування податку на додану вартість експортерам у рахунок придбання ними зерна з державного інтервенційного фонду, а також суб'єктам господарювання на погашення заборгованості з виплати заробітної плати не передбачено Законом України "Про податок на додану вартість" і порушує визначений Законом України "Про систему оподаткування" принцип рівності та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

передбачене анулювання реєстрації платників податку на додану вартість у разі недекларування зобов'язань обсягом понад 300 тис. грн. суперечить статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість";

у порушення норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" обмежено включення платниками до валових витрат збитків, отриманих від курсової переоцінки заборгованості в іноземній валюті;

всупереч статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", що передбачає законодавче регулювання механізму справляння податків, запроваджено реєстрацію податкових накладних продавців товарів (робіт, послуг) у Загальному реєстрі податкових накладних;

у порушення статті 36 Господарського кодексу дозволено оприлюднення переліку суб'єктів господарювання, що мають податковий борг.

5. За результати проведеного Рахунковою палатою аналізу та експертизи виконання державного бюджету у звітному періоді встановлено, що за підсумками року недонадходження запланованих доходів становитиме понад 40 млрд. грн., у тому числі загального фонду - більше 30 млрд. гривень. Отже, Уряду необхідно зосередити зусилля на забезпеченні найнеобхідніших видатків, передусім соціального спрямування. Наявні недоліки в податковій та бюджетній політиці необхідно враховувати при доопрацюванні проекту закону про державний бюджет на 2010 рік та його затвердженні.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України