26 травня 2019    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2001 рік
14.09.2001

Аналіз
стану реструктуризації державних зовнішніх боргових зобов´язань

Київ 2001

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати

Маліков В.В.

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є.

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

Аналіз стану реструктуризації державних зовнішніх боргових зобов´язань / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 27.02.2001 року / Відпов. за випуск Секретар Рахункової палати. - Київ: Рахункова палата України, 2001. - Випуск 8.


1. Аналіз фінансових передумов та правових підстав проведення реструктуризації
державних зовнішніх боргових зобов`язань

Прийняття тривалий час державних бюджетів із значним дефіцитом, неспроможність Уряду отримувати доходи у визначених законодавством розмірах, що призводило до перевищення планових обсягів дефіциту, наявність значних обсягів прихованого дефіциту вимагало постійного залучення зовнішніх та внутрішніх запозичень, що спричинило нарощування державних боргів.

Дефіцит Державного бюджету України

Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Дефіцит
(млн.грн.)

5,4

102,1

1123,1

3708,3

3975,6

6298,1

2113,7

1965,3

- 0,61

Відс. до ВВП

10,8

6,9

9,3

6,8

4,9

6,7

2,1

1,5

-

1профіцит

Динаміка державного боргу у 1992-2000 роках

До 1996 року основними джерелами фінансування дефіциту державного бюджету були емісія Національного банку України (НБУ), зовнішні запозичення у міжнародних фінансових організацій, в першу чергу, у Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Питома вага джерел фінансування дефіциту

Роки

НБУ

Зовнішнє

ОВДП

1995

72,7

19,8

7,4

1996

40,2

22,8

37,0

1997

1,6

26,7

71,7

1998

0,8

63,5

35,7

Нове джерело фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок облігацій внутрішньої державної позики було запроваджене у 1995 році і вже у 1998 році почало вичерпуватися.

Кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій - МБРР, Європейського Співтовариства (ЄС), що залучалися для фінансування дефіциту бюджету, були у 1997 році обмежені, оскільки основні суми таких позик було отримано у 1995-1996 роках.

Відомості про обсяги позик Міжнародних фінансових організацій
для фінансування дефіциту бюджету

Роки

1993

1994

1995

1996

1997

МБРР

-

100,0

400,0

400,0

200,0

ЄС

-

-

111,7

116,4

111,1

Всього

-

100,0

511,7

516,4

311,1

Необхідність погашення і обслуговування зовнішніх фінансових зобов`язань, накопичених раніше через залучення іноземних товарних кредитів під гарантії Уряду, від випуску під дуже високу дохідність ОВДП, власниками яких стали переважно нерезиденти (у липні 1997 року вони володіли 52 відс. ОВДП) призвело у 1997 році до найбільшого за всі роки абсолютного розміру дефіциту. Такий стан справ змушував Уряд шукати нові джерела фінансування державного бюджету та погашення державного боргу.

У серпні 1997 року Україна через Міністерство фінансів України вперше вийшла на міжнародний фінансовий ринок з метою отримання комерційних позичкових коштів. Ці запозичення здійснювалися у формі фідуціарних* позик.

* Фідуціарні операції це фінансові операції, які банк або трастова компанія проводить від свого імені, але за дорученням і за рахунок клієнтів. Для фінансування кредиту, що надається позичальнику, фідуціар випускає власні облігації з аналогічними умовами, які потім розповсюджує серед інвесторів.

До такої схеми позик Мінфін вдався у зв´язку з відсутністю на той час у чинному законодавстві повноважень на безпосереднє розміщення облігацій зовнішніх державних позик. Тобто, розміщення зовнішніх боргових зобов´язань через облігації здійснювалося за допомогою іноземних посередників.

Надалі більшість цих зовнішніх фінансових зобов´язань було переоформлено в облігації зовнішньої державної позики.

Такі запозичення мали одну позитивну відмінність від традиційних позик міжнародних фінансових організацій та зв`язаних (товарних) кредитів іноземних держав, яка полягає у можливості вільно, без додаткових умов і обмежень, їх використовувати.

Проте, у зв`язку із вкрай низьким кредитним рейтингом України ці позики вважалися високоризиковими для кредиторів і тому надавалися на короткі терміни під відносно дуже високі відсотки та під державні гарантії.

Так, якщо від МБРР позики отримувалися на термін 17-20 років під 7відс., то фідуціарні позики отримувалися Мінфіном України на термін 1-3 роки під відс. від 10 до 17.

Аналіз фінансових умов отримання таких позик свідчить, що Україна отримувала їх на більш жорстких умовах ніж інші країни.

Зокрема, Росія і Казахстан залучали подібні кошти за ставкою 9,25 відс., а Литва 8 відс. річних.

Протягом 1997-1999 років Міністерство фінансів України здійснило комерційних (фідуціарних) запозичень на суму 2,5 млрд. дол. США, у т. ч. у 1997 559 млн. дол.США, у 1998 1652 млн. дол. США, у 1999 році 289 млн. дол. США.

Це відразу позначилося на структурі джерел фінансування дефіциту бюджету (питома вага зовнішнього фінансування у 1998 році перевищила 63 відс.), призвело до зростання державного боргу та погіршило його структуру через короткотерміновий характер цих позик.

За відсутності системної боргової політики, що є складовою частиною бюджетної політики, відсутності фінансово-економічних обгрунтувань наслідків комерційних запозичень вже через рік після початку їх залучення, у серпні та жовтні 1998 року виникли проблеми з їх поверненням, які змусили Уряд та Мінфін України вдатися до локальних реструктуризацій окремих позик шляхом оформлення нових позик, але вже під вищі відсотки.

В умовах сталого зростання обсягів державного боргу, який впродовж 1997-1999 років збільшився на 4,5 млрд. дол.США або у 1,4 раза, а в гривнях - на 60 млрд. грн. або у 4 рази (значне збільшення державного боргу у гривнях пов´язано із знеціненням національної грошової одиниці, 1996 р.-1,840 грн./дол.США.; 1999 р. - 5,216 грн./дол.США), проблеми його погашення та обслуговування накопичувалися і у другій половині 1999 року. Уряд виявився неспроможним виконувати у повних обсягах міжнародні та внутрішні фінансові боргові зобов`язання, що набуло ознак боргової кризи.

Показники

1996 факт

1997 факт

1998 факт

1999 факт

2000 план

Обслуговування державного боргу

1216

1768

2411

3088

5958

Відношення видатків на обслуговування державного боргу до доходів державного бюджету

6%

11%

15%

16%

20%

Загальні боргові зобов´язання на 2000 рік складали 3 млрд. дол. США або понад 16 млрд. грн., що дорівнювало майже половині планових доходів Державного бюджету України. До того ж, у 2000 році необхідно було сплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1 млрд. дол. США, що, практично, дорівнювало розміру всіх валютних резервів НБУ на кінець 1999 року.

На утворення переддефолтної ситуації вплинуло також припинення у 1999 році співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ та МБРР) через невиконання Урядом та НБУ взятих на себе зобов`язань (більше року Україна не отримувала позик від міжнародних фінансових організацій).

Перераховані вище фактори залишили Уряду єдиний спосіб цивілізованого вирішення боргової проблеми оголошення реструктуризації державних боргів.

Аналіз фінансових документів Уряду та Мінфіну України за 1999 рік дає підстави для висновку, що рішення про примусове проведення реструктуризації зовнішніх комерційних запозичень (технічний дефолт) було фактично прийнято ще у процесі складання проекту Державного бюджету України на 2000 рік.

Якщо у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", поданому на перше читання у вересні 1999 року видатки на погашення та обслуговування зовнішніх комерційних (фідуціарних) позик були передбачені у сумі 4 млрд. 553,8 млн. грн. або 910 млн. дол. США, то при поданні проекту Закону на друге читання, у листопаді 1999 року, ці видатки було скорочено вже у 4 рази і доведено до 1 млрд. 193,2 млн. грн. або 238,6 млн. дол. США.

Чинним законодавством повноваження органів державної влади та порядок проведення реструктуризації зовнішніх державних боргових зобов`язань не визначені.

Згідно з міжнародними правилами, реструктуризація боргу це зміна раніше встановлених для позичальника порядку та умов погашення заборгованості для того, щоб забезпечити скорочення зобов´язань з обслуговування боргу, який припадає на консолідаційний період. Здійснюється, головним чином, шляхом зміни режиму погашення заборгованості, але може також досягатися за допомогою свопу (механізм перетворення боргових вимог в інвестиції, в акції відповідного підприємства), бай-бека (викуп боржником власних боргових зобов´язань) або списання.

Реструктуризація є наслідком невдалого управління державним боргом, за яке необхідно сплатити додаткову ціну.

Процес управління державним зовнішнім боргом ускладнюється у зв'язку з відсутністю в Україні спеціального законодавства. Проект Закону України "Про державний борг України", підготовлений на друге читання, не містить положення щодо проблем реструктуризації державного боргу.

Порядок здійснення реструктуризації державного зовнішнього боргу також не визначено і в нормативних документах Уряду. У базовій постанові Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 414 "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу" ця процедура взагалі не передбачена.


2. Перевірка порядку отримання, використання, обслуговування і погашення комерційних (фідуціарних) позик

Всього протягом 1997-1999 років прийнято 8 рішень про отримання комерційних (фідуціарних) позик, 5 з них прийнято Президентом України та 3 - Урядом України, причому 4 з цих рішень приймалося з грифом "не для друку". Всі угоди про позики, гарантійні листи, та сертифікати закриття щодо отримання фідуціарних позик від імені України та від імені Уряду України підписані особисто Міністром фінансів України Мітюковим І.О.

Можливі фінансові наслідки цих запозичень для економіки Урядом та Міністерством фінансів України не прораховувались, що означає відсутність прогнозування платоспроможності країни.

Це підтверджує і Президент України у своєму Посланні до Верховної Ради "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки", де, характеризуючи стан боргової ситуації та причин її погіршення, зокрема, підкреслюється, що наші зовнішні боргові зобов ´ язання є короткотерміновими і потрібно визнати серйозні недоліки та прорахунки у фінансовій, грошовій та валютній політиці Уряду (Міністерства фінансів України), штучність фінансової "піраміди", що сформувалася впродовж 1996-1998 р.р., не завжди кваліфіковані дії фінансових та банківських органів у здійсненні політики внутрішніх та зовнішніх запозичень, їх обслуговуванні.

У Меморандумі Президента МБРР та Міжнародної фінансової корпорації Раді виконавчих директорів щодо стратегії допомоги Україні зазначено:

"Криза ліквідності погашення зовнішнього боргу на початку 2000 р. виникла внаслідок прийнятого наприкінці 1997 на початку 1998 р.р. рішення отримати на міжнародних фінансових ринках значні кошти за допомогою випуску короткострокових облігацій з надзвичайно високими відсотковими ставками та вельми стислим графіком їх погашення у 2000 та на початку 2001 років. Часткова зміна графіка погашення валютних облігацій наприкінці 1998 р. та в середині 1999 р. шляхом додаткового випуску облігацій з тими ж термінами погашення ще більше загострили ситуацію".

По всіх рішеннях щодо залучення фідуціарних позик Міністерством юстиції України надавалися юридичні висновки щодо їх відповідності Конституції України та чинному законодавству, при цьому в жодному з них не наводилося конкретних законів або статей законодавства.

До того ж, як свідчить аналіз цих документів, Мін´юст України безпосередньо до переговорів з іноземними кредиторами та підписання кредитних договорів і супутніх до них документів не залучався. Тому в юридичних висновках окремо зазначалося, що Мін´юст України не несе ніякої відповідальності стосовно відповідності умов та положень договору та додатків до нього інтересам України (юридичний висновок від 09.12.98 № 29-26-4076).

Із 8 юридичних висновків 2 підписано в той же день, що і кредитний договір, а 6 після укладання договорів та здійснення по них фінансових операцій, що свідчить про формальність цих документів.

Згідно з пунктом 3 статті 106 Конституції України та пункту 4 статті 5 Закону України "Про міжнародні договори України" від 22.12.93 № 3767-XII повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України надаються Президентом України, а згідно з підпунктом "б" пункту 4 статті 5 Закону - Урядом України.

Згідно із статтею 7 зазначеного Закону ратифікація міжнародних договорів, у тому числі, щодо позики та кредиту, здійснюється Верховною Радою України.

Проте жодне з рішень про отримання зовнішніх комерційних позик на ратифікацію не подавалося та Верховною Радою України не затверджувалося.

Відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами встановлюються:

 • порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

 • порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.

Відповідно до пункту 14 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України віднесено затвердження рішень про отримання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України.

У той же час, у Державних бюджетах України 1997-2000 років перелік таких позик не визначався, а встановлювалися лише граничні сумарні обсяги запозичень для фінансування державного бюджету та погашення державного боргу. Жодного разу у складі Державного бюджету України не затверджувалися програми державних запозичень, які, згідно з міжнародною практикою, є необхідним елементом ефективного управління державним боргом (наприклад, такі програми щорічно затверджуються у Російській Федерації, як додаток до Федерального бюджету).

Повноваження та порядок випуску облігацій зовнішньої державної позики було визначено лише у червні 1999 року шляхом внесення доповнень у Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (на цей час вже були здійснені всі фідуціарні позики, які передбачали випуск зовнішніх облігацій через іноземних посередників).

Незважаючи на те, що статтею 95 Конституції України визначено, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, у законах про Державний бюджет України не встановлювалися видатки з погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу. І лише у Законі України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" вперше загальні обсяги погашення державного боргу визначено у додатку № 2, але без їх деталізації в розрізі кредиторів та позик.

Таким чином, в Україні до цього часу не створено цілісної законодавчої основи для функціонування прозорої системи управління державним боргом, тому не виконуються положення статей 85, 92 та 95 Конституції України.

При прийнятті рішень про залучення запозичень не виконувалися також вимоги Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов´язань юридичних осіб-резидентів щодо їх погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 414, згідно з яким встановлено порядок розгляду пропозицій щодо надання Україні іноземних кредитів у межах міжнародних договорів, у тому числі й від іноземних банків.

Перевіркою було охоплено документи про підстави на отримання 8 позик на загальну суму 2,5 млрд. дол. США. Встановлено, що фактично на рахунки Державного казначейства України надійшло коштів по 5 позиках протягом 1997-1998 років на загальну суму, еквівалентну 1,6 млрд. дол. США, та у 1999 році на суму
22,6 млн. дол. США в процесі врегулювання питання обміну раніше випущених облігацій. Різниця між сумою 2,5 млрд. дол. США та отриманою сумою 1,6 млрд. дол. США пояснюється тим, що окремі рішення про одержання позик фактично означали переоформлення раніше отриманих позик на нові умови, а кошти від них на рахунки не надходили. Крім того, по окремих позиках кошти надходили за мінусом відсоткових та комісійних видатків.

Дані про залучення та отримання комерційних (фідуціарних) позик у 1997 - 1999 р.р.

№ п/п

Кредитор

Залучено коштів згідно з угодами у валюті
угод/дол. США.

Фактично отримано у валюті угод/дол. США.

Використано для обміну (реструктуризації)

1

"Bankers Trust Luxembourg S.A."

450 млн. дол. США

397 млн. дол. США

53* млн. дол. США

2

"Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A."

109 млн. дол. США

99 млн. дол. США

10* млн. дол. США

3

"Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A."

82 млн. дол. США

-

82 млн. дол. США

4

"Bankers Trust Luxembourg S.A."

500 млн. євро /
531 млн. дол. США

500 млн. євро /
531 млн. дол. США

-

5

"E.M. Soverign Finance В.V."

503 млн. дол. США

-

503 млн. дол. США

6

"Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A.", у т.ч.:

1537млн.нім.марок/
831 млн. дол. США

991 млн. нім.марок/
574 млн. дол. США


249 млн. дол. США

6

1 транш

750 млн. нім.марок/
416 млн. дол. США

732 млн. нім.марок/
406 млн. дол. США


4* млн. дол. США

6

2 транш

250 млн.нім. марок/
140 млн. дол. США

259 млн.нім.марок /
146 млн. дол. США

6

3 транш

537 млн. нім.марок/
275 млн. дол. США

22 млн. дол. США

245 млн. дол. США

Всього по угодах:

2,5
млрд. дол. США

1,6
млрд. дол. США

0,9
млрд. дол. США

*відсотки та комісійні, що входили до основної суми позики

 1. Перша фідуціарна позика отримана на підставі розпорядження Президента України Л.Д. Кучми від 24.07.97 № 267/97-рп, згідно з яким Президент уповноважив Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені України договору позики з банком Bankers Trust Luxembourg S.A. (фідуціарій) та компанією Nomura International, щодо отримання фідуціарної позики на фінансування поточних витрат Державного бюджету України на 1997 рік.

  Договір позики між Україною, що діє через Міністерство фінансів України ("позичальник") та Bankers Trust Luxembourg S.A ("фідуціарій"), у вигляді безвідсоткових облігацій (з нульовим купоном) на суму 450 млн. дол. США, було підписано Міністром фінансів Мітюковим І.О. 1 серпня 1997 року.

  Умовою надання позики передбачено, що Bankers Trust Luxembourg S.A ("фідуціарій") перераховує на користь Державного казначейства України 396 млн. 860,6 тис. дол. США з терміном повернення фідуціарію 12 серпня 1998 року 450 млн. дол. США. Тобто, позика отримана на термін 1 рік під 11,7 відс. річних.

  Відповідно до умов позики, кошти надійшли від банку Bankers Trust Luxembourg S.A. на рахунки Державного казначейства України згідно з м/о № 49/5 від 12.08.97 у сумі
  396 млн. 860,6 тис. дол. США.

  Кошти протягом 38 календарних днів були використані:

  • на вільний продаж валютних коштів у сумі
   322 млн. 393,2 тис. дол. США для фінансування поточних витрат державного бюджету;

  • на погашення зовнішнього боргу - 74млн. 467,4 тис. дол. США.

  Погашення та обслуговування цієї позики відбулося наступним чином:

  6 серпня 1998 року відбулася операція, згідно з якою Міністерство фінансів України підписало з банком ING Barings Угоду про випуск на користь банку ОВДП на загальну суму 92 млн. 20 тис. грн. та розмістило їх на рахунку ING Barings в НБУ. Випуск ОВДП здійснювався відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.98 № 1194 "Про додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року".

  Після виконання Міністерством фінансів України цього зобов'язання ING Barings ліквідувало українські єврооблігації на суму 43 млн. 170 тис. дол.США.

  Надалі облігації внутрішньої державної позики, випущенні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.98 № 1194 та належні банку ING Barings, були знову обміняні на облігації, деноміновані у німецьких марках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.99 р. № 1407, а у 2000 році в черговий раз обміняні на єврооблігації в процесі реструктуризації.

  11.08.98 банку Bankers Trust Luxembourg S.A. була сплачена частина боргу, що залишилася, у сумі 353 млн. 730 тис. дол. США, і відсотки у сумі 53 млн. 130 тис. дол. США.

 2. Згідно з розпорядженням Президента України Л.Д.Кучми від 17.10.97 № 353/9-рп. Міністра фінансів України Мітюкова І.О. було уповноважено на підписання від імені України договору позики з Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. та гарантійного листа і сертифіката закриття з компанією Сhase Manhattan International Limited, щодо отримання фідуціарної позики у розмірі 109 млн. дол. США, для фінансування поточних витрат Державного бюджету України на 1997 рік.

  Договір позики між Україною, що діє через Міністерство фінансів України ("позичальник") та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. ("фідуціарій"), було підписано 17.10.97 Міністром фінансів Мітюковим І.О.

  Умовою надання позики передбачено, що Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. ("фідуціарій"), перераховує на користь Державного казначейства України 98 млн.746,5 тис. дол. США, із терміном поверненням 20.10.98 109 млн. дол. США, у тому числі відсотки, 10 млн. 253,5тис. дол. США або 9,4 відсотка.

  Відповідно до умов позики, кошти надійшли від банку Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. на рахунки Державного казначейства України згідно з м/о № 3/5 від 28.10.97 у сумі 98 млн. 886,5 тис. дол. США.

  Кошти протягом 16 календарних днів були використані:

  • на вільний продаж валютних коштів у сумі 90 млн. дол. США, для фінансування поточних витрат державного бюджету;

  • на часткове погашення зовнішнього боргу та сплату відсотків - 2 млн. 713,5 тис. дол. США;

  • на погашення зовнішнього боргу - 6 млн. 173,1 тис. дол. США;

  1. У зв'язку з неможливістю погашення позики у встановлений договором термін, Президент України Л.Д.Кучма своїм розпорядженням від 19.10.98 № 520/98-рп уповноважив Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені України договору позики з Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. та гарантійного листа і сертифіката закриття з компанією Сhase Manhattan International Limited, щодо отримання фідуціарної позики у розмірі 81 млн. 750 тис. дол. США, для погашення державного боргу України у 1998 році.

   Міністерство фінансів України 20.10.98 сплатило по позиці на користь фідуціара 27 млн. 250 тис. дол. США зовнішнього боргу. З алишок коштів у сумі 81 млн. 750 тис. дол. США, було реструктуризовано.

   Договір позики між Україною, що діє через Міністерство фінансів України, ("позичальник"), та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. ("фідуціарій"), було підписано Міністром фінансів України Мітюковим І.О. 22.10.98.

   Згідно з умовою надання позики була досягнута домовленість про те, що позика, надана фідуціарієм Україні 17.10.97 і належна до погашення у сумі 109 млн. дол. США 20.10.98 ("Первісна позика"), має бути погашена грошовими коштами у сумі 27 млн. 250 тис. дол. США ("платіж"), який і був сплачений, а залишок, у сумі 81 млн. 750 тис. дол. США ("залишок"), має бути рефінансований на умовах цього договору. Умовою позики передбачена відсоткова ставка 16,75 відс. річних терміном на 2 роки (дата остаточного погашення 20.10.2000), дата виплати відсотків - 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня кожного року, перший платіж здійснюється 20.01.99. Погашення основного боргу в розмірі 2 млн. дол. США здійснюється на кожну дату виплати відсотків у 1999 році, та в розмірі 18 млн. 437,5 тис. дол. США на кожну дату виплати відсотків у 2000 році.

   Таким чином, Мінфін України сплатив кошти у сумі
   27 млн. 250 тис. дол. США ще до підписання Угоди, яка визначала порядок сплати.

   Фінансові наслідки проведеної реструктуризації:

   У зв´язку з продовженням терміну повернення позики у сумі 81 млн. 750 тис. дол. США на два роки та збільшенням відсоткової ставки з 9,4 відс. до 16,75 відс. додаткові видатки державного бюджету у 1999-2000 роках склали 18 млн. 295 тис. дол. США, у тому числі, сплачено у 1999 році 13 млн. 190 тис. дол. США та у 2000 році - 5 млн. 105 тис. дол. США.

  2. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.99 № 1407 (за підписом Прем'єр-міністра України В. Пустовойтенка), запропоновано власникам облігацій, випущених Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. на фідуціарній основі загальною номінальною вартістю 81 млн. 750 тис. дол. США з відсотковою ставкою 16,75 відс. річних, що підлягають погашенню 20.10.2000, обміняти їх на облігації і уповноважено Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені Кабінету Міністрів України договору позики між Кабінетом Міністрів України, що діє через Міністерство фінансів України, та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A.

   Умовою зазначеного договору передбачався обмін 100 відс. облігацій, але оскільки таку умову не виконано, ця операція не відбулася.

   У 1999 році по цій позиці було сплачено 8 млн. дол. США на погашення основної суми боргу та 13,2 млн. дол. США відсотки.

   На початок реструктуризації комерційного боргу 2000 року станом на 15.03.2000 сума основного боргу по цій позиці становила 73,8 млн. дол. США та 5,1 млн. дол. США відсотки.

 3. Президент України Л.Кучма своїм Розпорядженням від 14.03.98 № 59/98-РП уповноважив Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені України договору, щодо отримання фідуціарної позики через банк Bankers Trust Luxembourg S.A від банку Swiss Bank Corporation (що діє через свій підрозділ SBS Warburg Dillon Read) для фінансування дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік.

  Договір позики між Україною, що діє через Міністерство фінансів України, ("позичальник"), та Bankers Trust Luxembourg S.A ("фідуціарій"), було підписано 16.03.98 Міністром фінансів України Мітюковим І.О., при цьому передбачено, що Фідуціарій фінансує надання позики шляхом випуску на фідуціарній основі облігацій на суму 500 млн. євро. Умовою надання позики передбачено, що Bankers Trust Luxembourg S.A ("фідуціарій") надасть Україні позику в сумі 488,4 млн. екю з відсотковою ставкою 14,75 відс. річних на 2 роки (термін погашення 17.03.2000). Датою виплати відсотків є 17 березня кожного року, починаючи з 17.03.99. Сума, яка підлягає сплаті кожної дати виплати відсотків складає
  73,8 млн. євро. Загальна вартість фідуціарної позики - 147,5 млн. євро.

  Відповідно до умов позики, кошти надійшли від банку Bankers Trust Luxembourg S.A. на рахунки Державного казначейства України 17.03.98 у сумі 488,4 млн. екю.

  Кошти протягом 24 календарних днів були використані:

  • на вільний продаж валютних коштів у сумі 401,4 млн.дол.США, для фінансування поточних витрат;

  • на сплату відсотків - 29,1 млн. дол. США;

  • на погашення зовнішнього боргу - 100,5 млн. дол.США

  (розбіжність у сумі 146,0 тис. дол. США виникла за рахунок курсових різниць іноземних валют).

  На першу дату виплати відсотків, 16.03.99 Міністерство фінансів України виконало зобов'язання взяті перед Bankers Trust Luxembourg S.A і виплатило зазначені в угоді відсотки в розмірі 73,8 млн. євро або 80,8 млн. дол. США.

  На момент реструктуризації комерційного боргу станом на 15.03.2000 заборгованість по позиці складала 500 млн. євро за основним боргом та 73,8 млн. євро відсотків.

 4. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.98 № 213, підписаною Прем'єр - міністром України В. Пустовойтенком, з метою фінансування дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік, уповноважено Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені Кабінету Міністрів України договору позики між Кабінетом Міністрів України, що діє через Міністерство фінансів, та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A., і додаткової документації стосовно позики від Commerzbank AG та Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, що діють через Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A.

  26 лютого 1998 року договір позики між Україною, що діє через Міністерство фінансів України ("позичальник") та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. ("фідуціарій"), було підписано Мітюковим І.О.

  Умовою надання позики було передбачено, що позика буде надана Україні в сумі 750 млн. нім. марок (806 млн. 400тис. гривень за офіційним (обмінним) курсом гривні до німецької марки на 18.02.98) на 3 роки, з відсотковою ставкою 16 відс. річних. Датою виплати процентів є 26 лютого кожного року, починаючи з 26.02.99. Термін погашення - 26 лютого 2001 року.

  Відповідно до умов позики, кошти надійшли від банку Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A., на рахунки Державного казначейства України 26.02.98 у сумі 732 млн. 295 тис. нім. марок або 406 млн.131,1 тис. дол. США.

  Кошти протягом 5 календарних днів були використані:

  • на вільний продаж валютних коштів у сумі 537млн. 270,3 тис. нім. марок або 297 млн. 970,3 тис. дол. США, для фінансування поточних витрат державного бюджету;

  • на погашення зовнішнього боргу - 195 млн. 24,7 тис. нім. марок або 108 млн. 160,8 тис. дол. США.

  1. В ході перевірки встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.98 № 596 Прем'єр-міністр України В. Пустовойтенко, з метою фінансування дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік, уповноважив Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені Кабінету Міністрів України договору позики між Кабінетом Міністрів України, що діє через Міністерство фінансів України, та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A., та додаткової документації стосовно позики від Comerzbank AG та Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, що діють через Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A.("фідуціарій"). Сума позики 259 млн. 352,8 тис. нім. марки, що становить 295 млн. 691,2 тис. гривень за офіційним (обмінним) курсом гривні до німецької марки, установленим Національним банком на 29.04.98.

   5 травня 1998 року, в рамках договору позики від 26 лютого 1998 року на 750 млн. нім. марок, Міністром фінансів України Мітюковим І.О. було підписано договір позики між Україною і вищезазначеним "фідуціарієм" на 250 млн. нім. марок.

   Умовою надання позики, було передбачено, що позика буде надана Україні в сумі 250 млн. нім. марок на 3 роки з відсотковою ставкою 16 відс. річних (термін погашення 26.02.2001). Згідно з умовами позики датою виплати процентів є 26 лютого кожного року, починаючи з 26.02.99 в розмірі 160 млн. нім. марок.

   Відповідно до умов позики кошти надійшли від банку Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. на користь Державного казначейства України 07.05.98 у сумі 259млн. 352,8 тис. нім. марок або 146 млн. 634,7 тис. дол. США.

   Кошти протягом 21 календарного дня були використані:

   • на вільний продаж валютних коштів у сумі 214 млн. 161,8 тис. нім. марок або 121 млн. 84,8 тис. дол. США, для фінансування поточних витрат державного бюджету;

   • на сплату відсотків - 552 нім. марок або 312 дол.США;

   • на погашення зовнішнього боргу - 45млн. 190,5 тис. нім. марок або 25 млн. 549,5 тис. дол. США.

  2. Встановлено, що Кабінет Міністрів України своєю постановою від 02.08.99 № 1407 (Прем'єр-міністр України В. Пустовойтенко), з метою фінансування дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік запропонував залучити фідуціарну позику від Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A.

   Умовою залучення фідуціарної позики від Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. було залучення не менше ніж 130 млн. нім. марок з відсотковою ставкою за користуванням позикою 16 відс. річних та датою погашення 26.02.2001. Випуск єврооблігацій вважається додатковим до випуску, здійсненого Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. загальною номінальною вартістю 1 млрд. нім. марок з датою погашення 26.02.2001.

   20 серпня 1999 року нову редакцію договору позики між Україною, в особі Кабінету Міністрів України, представленого Міністерством фінансів України та Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A., було підписано Міністром фінансів України Мітюковим І.О. Сторони за цим договором бажали збільшити суму кредиту до 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок.

   Умовою надання позики було передбачено надання третього траншу на суму 537 млн. 960 тис. нім. марок та збільшення кредиту до загальної основної суми у 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок із ставкою дохідності 16 відс., що підлягають погашенню у 2001 році (такі облігації підлягають консолідації та формують єдину серію з облігаціями першого траншу на суму 750 млн. нім. марок із ставкою дохідності 16 відс., які підлягають погашенню у 2001 році, що були випущені 26.02.98, та облігаціями другого траншу на суму 250 млн. нім. марок зі ставкою дохідності 16 відс., які підлягають погашенню у 2001 році, що були випущені 06.05.98).

   Згідно з новою редакцією договору позики сторони погодились про термін "надходження" стосовно нових облігацій - (1) надання фідуціару облігацій з нульовим купоном на суму 245 млн. 323 тис. дол. США, які підлягають погашенню у 2000 році, що були випущені E.M. Soverign Finance B.V (2) суму у німецьких марках, що еквівалентна 25 млн. 5,7 тис. доларів США отриманих при обміні або частковому обміні на нові облігації; (3) передача права власності на, та у власність фідуціара, будь-яких та всіх існуючих прав і вимог проти України утримувачами облігацій внутрішньої державної позики України, що випущені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.98 № 1194 на узгоджену суму у розмірі 74 млн. дол. США або 134 млн. 495 тис. нім. марок. А фідуціар фінансує надання третього траншу шляхом випуску нових облігацій в обмін на надходження. Тобто, ця операція мала на меті здійснити обмін раніше випущених облігацій, у тому числі ОВДП, що належали нерезидентам, на інші облігації. У зв´язку з цим, на рахунки Державного казначейства України із суми 537 млн. нім. марок надійшла лише сума, 22,6 млн. дол. США.

   Згідно з умовою позики, 20.08.99 Міністерство фінансів України здійснило випуск єврооблігацій на фідуціарній основі, деномінованих у німецьких марках з терміном погашення 26.02.2001 у розмірі 537 млн. 960 тис. нім. марок, з яких облігації на суму 134 млн. 495 тис. нім. марок або 74 млн. доларів США були придбані ING Barings (2 серпня 1999 року ING Barings надало зобов´язання щодо придбання інвесторами єврооблігацій на суму 74 млн. дол. США, що випускаються Україною на фідуціарній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.99 № 1407 "Про отримання позики від Chase Manhattan bank Luxembourg S.A."), інша частина цих єврооблігацій була запропонована власникам платіжних зобов'язань України, випущених E.M. Soverign Finance B.V., з терміном погашення 22.09.2000, для добровільної заміни з доплатою на користь України цінової різниці облігацій. В результаті викладеного відбулося дострокове погашення платіжних зобов'язань України, випущених E.M. Soverign Finance B.V., на суму 245 млн. 323 тис. дол. США з доплатою на користь України 22 млн. 638,2 тис. дол. США (з урахуванням сплаченої комісії).

   Сума позики на 20.08.99 склала 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок. Відсотки за перший та другий транші нараховуються з 26.02.98 на загальну суму 1 млрд. нім. марок, відсотки за третій транш нараховуються з 26.02.99. Сума належна до сплати на цю дату, 160 млн. нім. марок, фактично сплачена 26.02.99.

   На момент реструктуризації станом на 15.03 2000 сума боргу по цій позиці становила 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок за основним боргом та 264 млн. 287 тис. нім. марок відсотків.

 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.98 № 1349 "Про додатковий випуск середньострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" був визначений механізм конверсії облігацій, що знаходилися у власності нерезидентів. Впродовж серпня-вересня 1998 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.98 № 1455 "Про додаткові заходи щодо заміни середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року та облігацій внутрішньої державної позики 1997 і 1998 років", було впроваджено програму заміни частки внутрішнього боргу України на нові боргові зобов'язання держави, які обертаються на міжнародних ринках капіталу, деномінованих в доларах США з терміном погашення 22.09.2000, тобто, фактично на облігації зовнішньої державної позики.

  Платіжні зобов'язання було випущено з нульовим купоном на загальну номінальну суму 503 млн. 738 тис. дол. США на виконання розпорядження Президента України Л.Д.Кучми від 30 жовтня 1998 року № 535/98-рп.

  Своїм розпорядженням від 30.10.98 № 535/98-РП Президент України Л.Д. Кучма уповноважив Міністра фінансів України Мітюкова І.О. на підписання від імені України договору позики з E.M. Soverign Finance B.V у розмірі до 510 млн. дол. США для забезпечення заміни середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року та облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998 років на платіжні зобов'язання, які випускаються на міжнародних ринках капіталу.

  Міністр фінансів України Мітюков І.О., 30.10.98 направив інформаційний лист власнику зовнішніх облігацій Merrill Lynch International щодо випуску облігацій та їх заміни, згідно з розпорядженням Президента України Л.Д.Кучми від 30 жовтня 1998 року № 535/98-рп і з постановою Кабінету Міністрів України № 1455. на суму 503 млн. 738 тис. дол. США.

  Угодою, підписаною Міністром фінансів України Мітюковим І.О., від 30.10.98, між Україною, яка діє через Міністерство фінансів України, як гаранта і компанією E.M. Soverign Investments B.V., як партнера, зазначено, що Міністерство фінансів України, як партнер, зобов'язується виплачувати суму, яка рівна основній частині боргу по облігаціях.

  30 жовтня 1998 року E.M. Soverign Finance B.V., будучи дочірньою компанією Stichting U.S.F. Foundation, підписали гарантійну угоду про те, що випущені цінні папери будуть погашені в зазначений термін.

  З портфеля нерезидентів було замінено ОВДП та СОВДП на загальну суму 1 млрд. 70,3 млн. гривень.

  З інвесторами, які не погодились на заміну на нові боргові зобов'язання були повністю проведені розрахунки в сумі 198,9 млн. гривень.

  В подальшому постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.99 № 1407 "Про отримання позики від Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A." (Прем'єр-міністр України В. Пустовойтенко), було запропоновано власникам безвідсоткових облігацій, випущених E.M. Soverign Finance B.V., загальною номінальною вартістю 503 млн. 738 тис. доларів США, що підлягають погашенню 22 вересня 2000 року, обміняти їх на єврооблігації. Фактично, було достроково обміняно платіжних зобов'язань України, випущених E.M. Soverign Finance B.V., на єврооблігації у нім. марках на суму 245 млн. 323 тис. дол. США, які у 2000 році в процесі реструктуризації було обміняно на єврооблігації у доларах та євро.

  Залишок облігацій у сумі 258 млн. 415 тис. дол. США, які не були обміняні на облігації в німецьких марках, також було реструктуризовано у 2000 році на облігації в євро та доларах США.

  Зведена інформація про трансакції в процесі отримання та повернення комерційних (фідуціарних) позик у 1997 2000 роках наведена в табл. 1).

  Із 5 фактично отриманих позик, 4 - згідно з рішенням Президента України та Кабінету Міністрів України призначалися для фінансування поточних витрат державного бюджету та фінансування дефіциту і тільки одна позика, у сумі
  81 млн. 750 тис. дол. США для погашення державного боргу (фактично для реструктуризації раніше отриманої позики).

  Перевіркою встановлено, що із отриманих коштів по 4 позиках, що призначалися для фінансування поточних витрат, 317,7 млн. дол. США фактично витрачено на погашення зовнішнього боргу. Оскільки такі видатки згідно із структурою бюджетної класифікації України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 12.07.96 № 327/96-ВР та наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97 № 265 "Про запровадження нової бюджетної класифікації України", не відносяться до поточних видатків державного бюджету, це означає, що витрачання їх у такий спосіб є незаконним. В порушення відповідних рішень Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення щодо здійснення таких видатків приймалися Міністерством фінансів України, а платежі здійснювалися Державним казначейством України.

Зведена інформація про трансакції в процесі отримання та повернення комерційних (фідуціарних) позик у 1997-2000 р.р.

 

I

II

III

IV

1.

Отримано у 1997 році позику у сумі 450 млн. дол. США від банку "Bankers Trust Luxembourg S.A."

У 1998 р. погашена частина боргу у сумі 407 млн. дол. США, а облігації на 43,1 млн. дол. США замінено на ОВДП у сумі 92 млн. грн.

У 1999 р. ОВДП у сумі 92 млн.грн, замінено на облігації у нім. марках (облігації "ING Barings")

На 15.03.2000 облігації у нім. марках замінено на єврооблігації

2.

Отримано у 1997 році позику у сумі 109 млн. дол. США від банку "Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A."

У 1998 р. погашено частину боргу у сумі 27,25млн. дол. США, а 81,75 млн. дол. США замінено на нові облігації

У 1999 р. погашено основного боргу у сумі 8 млн. дол. США

На 15.03.2000 залишок облігацій у сумі 73,75 млн. дол. США замінено на єврооблігації

3.

Отримано у 1998 році позику у сумі 500 млн. євро від банку "Bankers Trust Luxembourg S.A."

_____

_____

На 15.03.2000 облігації у сумі 500 млн. євро замінено на єврооблігації

4.

Отримано у 1998 році позику у сумі 503,7 млн. дол. США від "E.M. Soverign Finance В.V."

Ця позика використана для заміни ОВДП у сумі 1070,3 млн. грн., які належали нерезидентам

У 1999 р. із облігацій у сумі 503,7 млн. дол. США 245,3 млн. дол. США було замінено на облігації у нім. марках, а облігації у сумі 10,7 млн. дол. США викуплені

На 15.03.2000 залишок облігацій у сумі 247 млн. дол. США замінено на єврооблігації

5.

Отримано у 1998-1999 рр. позику у сумі 1537,9 млн. нім. марок від "Сhase Manhattan bank Luxembourg S. A." у т.ч. :

у 1998 році

 

 

 

 

у 1999 році

 

На 15.03.2000 облігації у нім. марках у сумі 1509 млн. нім. марок, замінено на єврооблігації, а 28,7 млн. нім. марок - не реструктуризовано

5.1

- у сумі 750 млн. нім. марок - (1 транш)

_____

_____

 

5.2

- у сумі 250 млн. нім. марок (2 транш)

______

_____

5.3

 

- у сумі 537,9 млн. нім. марок (3 транш)

У 1999 р. на ці облігації у нім. марках замінено облігації від "E.M. Soverign Finance В.V." у сумі 245,3 млн. дол. США та облігації "ING Barings"

№ п/п

Дата підписання Угоди

Отримано коштів

Фактично використано

Відхилення (+),(-)

На поточні витрати державного бюджету та фінансування дефіциту

Погашення основного боргу

1.

01.08.97 р.

397,0

322,4

74,6

- 74,6

2.

17.10.97 р.

99,0

90,0

9,0

- 9,0

3.

16.03.98 р.

531,0

401,4

100,6

- 100,6

4.

26.02.98 р.

406,0

298,0

108,0

- 108,0

5.

05.05.98 р.

146,6

121,1

25,5

- 25,5

 

Всього

1579,6

1232,9

317,7

- 317,7

 1. Крім комерційних (фідуціарних) запозичень у 2000 році було здійснено і реструктуризацію заборгованості України перед РАТ "Газпром", оформленої облігаціями державної зовнішньої позики.

  Проведеною перевіркою встановлено, що Прем'єр-міністром України Є.Марчуком 18.03.95 підписано Угоду між Урядом України і Російським акціонерним товариством (РАТ) "Газпром" про принципи врегулювання заборгованості за поставки російського природного газу в 1994 році та забезпечення поточних платежів за поставку природного газу в 1995 році.

  Угодою передбачено, що сторони проведуть реструктуризацію частини заборгованості за поставлений газ в 1994 році у сумі
  1 млрд. 400 млн. дол. США шляхом випуску державних цінних паперів (облігацій) України з розстрочкою платежів на 12 років, включаючи дворічний пільговий період, протягом якого виплачується тільки дохід, нарахований у вигляді 8,5 відс. річних на суму цінних паперів (облігацій).

  Українська сторона зобов'язалася забезпечити випуск і передачу зазначених цінних паперів у власність РАТ "Газпром" до 1 вересня 1995 року.

  Президент України Л.Д.Кучма своїм Указом від 05.10.95 № 912/95 зобов'язав Кабінет Міністрів України до 10.10.95 здійснити випуск облігацій державної зовнішньої позики України 1995 року відповідно до угоди між Урядом України і РАТ "Газпром" про принципи врегулювання заборгованості за поставки російського природного газу в 1994 році та забезпечення поточних платежів за поставку природного газу в 1995 році від 18.03.95.

  17 січня 1996 року підписано доповнення до угоди між Урядом України і РАТ "Газпром" про принципи врегулювання заборгованості за поставки російського природного газу в 1994 році та забезпечення поточних платежів за поставку природного газу в 1995 році.

  Згідно з доповненням до угоди сторони домовились, що українська сторона зобов'язується забезпечити випуск і передачу вказаних цінних паперів у власність РАТ "Газпром" до 23.12.95. Датою випуску облігацій є 21 березня 1995 року, по облігаціях нараховується 8,5 відс. річних, починаючи з 21 березня 1995 року, які підлягають сплаті щоквартально.

  Фактично на момент реструктуризації станом на 15.03.2000 сума основного боргу по цих облігаціях складала 1 млрд. 15 млн. дол. США та 161,6 млн. дол. США відсотки.


3. Перевірка порядку та результатів проведення реструктуризації
зовнішніх боргових зобов´язань у 2000 році

У грудні 1999 та січні 2000 року Мінфін України спільно з іноземними радниками провів численні консультації з найбільшими інституційними інвесторами та найбільшими інвестиційними банками щодо технічних питань майбутньої реструктуризації(валюта випуску, процедура обміну тощо). Водночас серед інвестиційних банків проводилася робота щодо відбору кандидатів для участі в синдикаті з виконання програми реструктуризації.

Згідно з протоколом наради у Прем'єр-міністра України В.А.Ющенка з питань призначення синдикату банків для реструктуризації державного боргу України від 12 січня 2000 року, інвестиційний банк ING Barings був визначений лід - менеджером заміни зовнішніх комерційних боргових зобов ' язань України, який разом з Міністерством фінансів України протягом тижня призначив синдикат банків (Commerzbank, CSFB, Salomon Smith Barney) і було прийнято рішення уповноважити Міністра фінансів України провести остаточні переговори з банками - учасниками синдикату щодо умов оплати та після погодження з Прем'єр-міністром України підписати всі необхідні документи для формування синдикату.

Міністерством фінансів України разом з синдикатом банків підготовлено пропозицію інвесторам щодо реструктуризації існуючих боргових зобов'язань та погоджено її з представниками МВФ. 4 лютого Мінфін офіційно повідомив через засоби масової інформації про загальні умови заміни зовнішнього комерційного боргу України. Було заявлено, що реструктуризація поширюватиметься на всю комерційну заборгованість України в іноземній валюті (близько 2,574 млрд. дол. США, з яких
750 млн. дол. США - єврооблігації (німецька марка), 477 млн. дол. США - єврооблігації, 258 млн. дол. США - єврооблігації (Меріл Лінч), 74 млн. дол. США - єврооблігації (Чейз), 1,015 млрд. дол. США - "газпромівки"). За цими облігаціями були зупинені усі платежі з погашення та обслуговування боргу перед іноземними банками, починаючи з 20 січня 2000 року.

Дотримуючись принципу однакового ставлення до всіх кредиторів (крім міжнародних фінансових організацій), Уряд України припинив платежі і державам-кредиторам, що є членами Паризького клубу, та Туркменистану одночасно з платежами комерційним кредиторам.

Кабінет Міністрів України (постанова від 11.02.2000 №360 за підписом Прем'єр-міністра України В. Ющенка) з метою поліпшення структури державного зовнішнього боргу України прийняв рішення випустити облігації зовнішньої державної позики 2000 року, деноміновані в євро, та облігації зовнішньої державної позики 2000 року, деноміновані в доларах США (разом іменуються-облігації 2000 року), і затвердив основні умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2000 року, деномінованих в євро та облігацій зовнішньої державної позики 2000 року, деномінованих в доларах США, та уповноважив Міністерство фінансів України звернутися через відповідних кредиторів - фідуціарів та уповноважених агентів з пропозицією про заміну на облігації 2000 року до всіх власників таких облігацій:

 1. Облігацій, випущених Bankers Trust Luxembourg S.A на фідуціарній основі у зв'язку з наданням Україні фідуціарної позики, відповідно до розпорядження Президента України від 14.03.98 № 59/98-рп, загальною номінальною вартістю 500 млн. євро, з відсотковою ставкою 14,75 відс. річних, що підлягають погашенню 17.03.2000 ("облігації в євро").

 2. Облігацій, випущених Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. на фідуціарній основі у зв'язку з наданням Україні фідуціарної позики, відповідно до розпорядження Президента України від 19.10.98 року № 520/98-рп, загальною номінальною вартістю 73 млн. 750 тис. дол. США, з відсотковою ставкою 16,75 відс. річних, що підлягають погашенню 20.10.2000 ("облігації у доларах США").

 3. Безвідсоткових облігацій, випущених E.M. Soverign Investments B.V. у зв'язку з наданням Україні позики, відповідно до розпорядження Президента України від 30.10.98 № 535/98-рп, загальною номінальною вартістю 258 млн.415 тис. дол. США, що підлягають погашенню 22.09.2000 ("безвідсоткові облігації").

 4. Облігацій, випущених Сhase Manhattan bank Luxembourg S.A. на фідуціарній основі у зв'язку з наданням Україні фідуціарної позики, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.02.98 № 213, від 05.05.98 № 596 та від 02.08.99 № 1407, загальною номінальною вартістю 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок, з відсотковою ставкою 16 відсотка річних, що підлягають погашенню 26.02.2001 ("облігації в німецьких марках").

 5. Облігацій державної зовнішньої позики України 1995 року, випущених відповідно до Указу Президента України від 05.10.95 № 912/95 (із змінами, внесеними Указом Президента України від 06.02.96 № 111/96), загальною номінальною вартістю 280 млн. доларів США з терміном погашення у 2000 - 2001 роках ("ОЗДПУ 1995 року з терміном погашення у 2000 - 2001 роках"), та облігацій державної зовнішньої позики України 1995 року, випущених відповідно до Указу Президента України від 05.10.95 № 912/95 (із змінами, внесеними Указом Президента України від 06.02.96 № 111/96), загальною номінальною вартістю 735 млн. доларів США з терміном погашення у 2002 - 2007 роках ("ОЗДПУ 1995 року з терміном погашення у 2002 - 2007 роках").

Зазначені облігації запропоновано замінити на єврооблігації, деноміновані в доларах США або в євро, із річними відсотковими ставками 11 та 10 відс. відповідно, та передбачено амортизаційні платежі протягом семи років. Відсотки за цими облігаціями сплачуються щокварталу 15 червня, 15 вересня, 15 грудня та 15 березня кожного року, починаючи з 15.06.2000.

За умови прийняття власниками 85 відс. зазначених боргових зобов'язань цієї пропозиції, за борговими зобов'язаннями, що будуть пред'явлені до заміни, будуть сплачені на 15.03.2000 накопиченні відсотки.

Міністерству фінансів, яке діяло від імені Кабінету Міністрів України, запропоновано укласти відповідні угоди з юридичними та фінансовими консультантами, а також уповноваженими агентами з розміщення облігацій 2000 року та заміни існуючих облігацій.

З метою інформування широких кіл комерційних кредиторів з Європи та Північної Америки про умови реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, погашення якого повинно відбутися у 2000 та 2001 роках, група представників Уряду України провела низку презентацій. В період з 14 по 15 лютого 2000 року у м. Лондоні відбулася перша прес-конференція та зустріч делегації України з представниками фінансових кіл Великої Британії, під час яких офіційно були оголошені безпосередні умови заміни комерційного боргу. Делегація Уряду України продовжила серію презентацій з поясненнями умов реструктуризації комерційного боргу України для джерел масової інформації та комерційних кредиторів Німеччини, Італії, Швейцарії та Австрії. В період з 21 по 23 лютого представники Міністерства фінансів України провели детальне обговорення умов заміни єврооблігацій України їх власниками у Сполучених Штатах Америки.

4 квітня 2000 року Мінфін уклав угоду з банком ING Barings, згідно з якою цей банк буде виступати єдиним лід-менеджером Міністерства фінансів України з питання обміну Державного боргу України на умовах, викладених в табл. 1, де зазначено, що Міністерство фінансів України сплатить йому комісійну винагороду у розмірі 1,24 відс., від номінальної вартості нових облігацій, випущених під час обміну, що у дол. США сплачуються Мінфіном протягом 20 днів після завершення обміну і повинні бути сплачені за такою схемою:

 • винагорода за координаційну роботу лід-менеджера - 0,34 відсотка;

 • винагорода за розміщення - 0,90 відсотка.

Міністерством фінансів України за послуги інвестиційного банка ING Barings, який був визначений лід - менеджером заміни зовнішніх комерційних боргових зобов'язань України, сплачено загальну суму 27 млн. 414,7 тис. дол. США, відповідно:

 • платіжного доручення від 24.05.2000 № 88 - 15 млн. 333,4 тис. дол. США або 82 млн. 995,1 тис.гривень;

 • платіжного доручення від 21.06.2000 № 96 - 12 млн. 81,3 тис. дол. США або 65 млн. 694,7 тис. гривень.

Крім того, банком лід-менеджером за послуги з проведення реструктуризації (операційні витрати пов'язані з проведенням операцій щодо обміну нових облігацій відповідно до угоди від 04.04.2000), Міністерству фінансів України пред'явлено рахунок від 10.01.2001 CF 01/010 на загальну суму 1 млн. 381,7 тис. дол. США, а саме:

юридичні послуги 768,3 тис. дол. США; витрати, пов'язані с друкуванням проспекту емісії 118,7 тис. дол. США; витрати щодо розробки та друкування інших документів 24,2 тис. дол. США; проведення роботи з мас-медіа, компанією Gavin Anderson 75 тис. дол. США; рекламна компанія 90,7 тис. дол. США; витрати пов'язані з підготовкою до прес- та телеконференцій 18 тис. дол. США; витрати на організацію та проведення презентацій та зустрічей з інвесторами 286,7 тис. дол. США, (на час перевірки цей рахунок ще не сплачено).

З метою здійснення випуску та забезпечення розміщення, обслуговування обігу і погашення облігацій 2000 року Міністерство фінансів України, що діяло від імені Кабінету Міністрів України, уклало договори -доручення з банком "Deutsche Bank AG London " як реєстратором та головним платіжним агентом, а також з компанією " Deutsche Bank Luxembourg S.A." як платіжним агентом на території Люксембургу, та з іншими уповноваженими агентами.

Міністром фінансів України Мітюковим І.О., і представником "Deutsche Bank AG London", 7 квітня 2000 року підписано корпоративний траст та агентські послуги. В зазначений документ включаються всі операційні та інші винагороди за послуги банку.

05.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 84 на адресу "Deutsche Bank AG London", Міністерством фінансів України було перераховано 2 млн. 832,6 тис. дол. США або 15 млн. 288,4 тис. гривень.

Незважаючи на те, що на дату закінчення обміну боргових зобов'язань, а саме, 15 березня 2000 року, кількість отриманих від інвесторів пропозицій на обмін вже значно перевищила визначену межу - 85 відс., Міністерство фінансів України продовжило в березні термін подачі заявок на обмін до 7 квітня 2000 року з метою збільшення відсотка реструктуризації та створення сприятливих умов для дрібних приватних інвесторів - власників облігацій, які за технічними причинами не встигли подати заявку на обмін.

З метою управління державним боргом України відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" та на підставі узагальнених результатів погодження з власниками боргових зобов'язань України і пропозицій про їх заміну, здійсненого Міністерством фінансів України згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2000 № 360 "Про випуск облігацій зовнішньої державної позики 2000 року", Кабінет Міністрів України постановою від 13.04.2000 № 653 "Про додаткові заходи щодо випуску облігацій зовнішньої державної позики 2000 року" установив такі обсяги випуску облігацій зовнішньої державної позики 2000 року:

облігації 2000 року в євро номінальною вартістю 1000 євро кожна на 1млрд. 133 млн. 331 тис. євро зі ставкою 10 відс. річних;

облігації 2000 року в доларах США номінальною вартістю 1000 доларів США кожна на 1 млрд. 127 млн. 438 тис. дол. США зі ставкою 11 відс. річних;

облігації 2000 року в доларах США, що пропонуються для заміни в США, номінальною вартістю 150 тис. дол. США кожна на 1 млн. 891 тис. дол. США.

Нові облігації в євро і доларах США погашатимуться, починаючи з березня 2001 року до березня 2007 року, а з червня 2000 року по облігаціях щоквартально виплачується купонний прибуток.

Через засоби клірингової системи інвестори погодились запропонувати до заміни близько 99,24 відс. від загальної номінальної вартості облігацій, що погашаються в 2000-2001 роках, у тому числі:

 • облігації в німецьких марках - 99 відс.;

 • облігації в євро -100 відс.;

 • облігації з нульовим купоном деноміновані в доларах США - 100 відс.;

 • облігації, що були випущені на фідуціарній основі банком Сhase Manhattan деноміновані в доларах США - 100 відс.;

 • облігації державної зовнішньої позики 1995 року ("газпромовки") деноміновані в доларах США з терміном погашення 2000-2001 роках - 100 відсотків.

Крім цього, додатково отримана згода на проведення реструктуризації від власників 76 відс. облігацій державної зовнішньої позики України 1995 року ("газпромовок") з терміном погашення у 2002-2007 роках.

Відповідно до встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 11.02.2000 № 360 та від 13.04.2000 № 653 обсягів випуску та заміни облігацій зовнішньої державної позики, Міністерство фінансів України провело заміну облігацій зовнішньої державної позики наступним чином :

 1. Облігації в німецьких марках на суму 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок або 750 млн. 411,1 тис. дол. США, під 16 відс. річних з терміном погашення в лютому 2001 року, замінено на нові облігації в (євро та дол. США) з коефіцієнтом 100 відс. - облігації у сумі 606 млн. 708 тис. євро або 578 млн. 799,4 тис. дол. США, та облігації у сумі 152 млн.499 тис. дол. США, при цьому облігації на суму 28 млн.730 тис. нім. марок не були реструктуризовані, тобто, не набули нових умов.

 2. Облігації в євро на суму 500 млн. євро або 477 млн. 149,3 тис. дол. США під 14,75 відс. річних з терміном погашення в березні 2000 року, замінено на нові облігації в (євро та дол. США) з коефіцієнтом 100 відс. - облігації у сумі 467 млн. 920 тис. євро або 446 млн. 395,7 тис. дол. США та облігації у сумі 27 млн. 495 тис. дол. США, при цьому облігації на суму 3 млн. 140 тис. євро були реструктуризовані без згоди власників, але за рішенням загальних зборів інвесторів.

 3. Облігації в дол. США на суму 73 млн. 750 тис. дол. США під 16,75 відс. річних та терміном погашення у жовтні 2000 році, замінено на нові облігації і (євро та дол. США) з коефіцієнтом 100 відс. - облігації у сумі 566 тис. євро або 540 тис. дол.США та облігації в дол. США у сумі 71 млн. 983 тис. дол. США, при цьому облігації на суму 1 млн. 217 тис. дол. США були реструктуризовані без згоди власників, але за рішенням загальних зборів інвесторів.

 4. Облігації в дол. США на суму 258 млн. 415 тис. дол. США з нульовим купоном та терміном погашення у вересні 2000 року, замінено на нові облігації (євро та дол. США) з коефіцієнтом 94,614 відс. - облігації у сумі 23 млн. 739 тис. євро або 22 млн. 647 тис. дол. США та облігації у сумі 205 млн. 863тис.дол. США, при цьому облігації на суму 3 млн. 904 тис. дол. США були реструктуризовані без згоди власників, але за рішенням загальних зборів інвесторів.

 5. Облігації в дол. США ("газпромовки") на суму 280 млн. дол. США під 8,5 відс. річних та терміном погашення у 2000-2001 р.р., та облігації в дол. США ("газпромовки") на суму 735 млн. дол. США під 8,5 відс. річних та терміном погашення 2002-2007 р.р., замінено на нові облігації в євро та дол. США з диференційованими коефіцієнтами в залежності від терміну погашення від 100 відс. до 67 відс. - облігації у євро у сумі 34 млн. 398 тис. євро або 32 млн. 815,7 тис. дол. США, та облігації в дол. США у сумі 669 млн. 598 тис. дол. США, при цьому облігації у сумі 178 млн. 965 тис. дол. США не були реструктуризовані тобто не набули нових умов.

14 квітня 2000 року кредиторам, які здійснили обмін боргових зобов´язань, були сплачені накопичені на дату реструктуризації відсотки за раніше отримані позики. Сума сплачених відсотків склала 219 млн. дол. США, у тому числі:

 • накопиченні відсотки за угодами від 26.02.98, від 05.0598, від 20.08.99 (загальна сума позики 1 млрд. 538 млн. нім. марок) у сумі 264,3 млн. нім. марок, а еквівалент цієї суми у дол. США склав 128,9 млн. дол. США сплачено в рахунок видатків на обслуговування зовнішнього боргу;

 • накопиченні відсотки за угодою від 18.03.95, між Урядом України і РАТ "Газпром" у сумі 14,6 млн. дол. США, сплачено в рахунок видатків на обслуговування зовнішнього боргу;

 • накопиченні відсотки за угодою від 22 жовтня 1998 року (загальна сума позики 81,75 млн. дол. США) у сумі
  5,1 млн. дол. США сплачено в рахунок видатків на обслуговування зовнішнього боргу;

 • накопиченні відсотки за угодою від 16 березня 1998 року (загальна сума позики 500 млн. євро) у сумі 73,5 євро, а еквівалент цієї суми у дол. США склав 70,1 млн. дол. США сплачено в рахунок видатків на обслуговування зовнішнього боргу.

Вже після проведення реструктуризації, а саме 14 квітня 2000 року, Міністерство юстиції України надало юридичний висновок (№ 21-9-2481) стосовно випуску Україною облігацій зовнішньої державної позики 2000 року (підписав т.в.о. Міністра юстиції Б.С.Стичинський).

Фінансові наслідки реструктуризації
зовнішніх боргових зобов´язань 2000 року

 1. За рахунок використання коефіцієнтів заміни облігацій сума основного боргу після його реструктуризації зменшилася на 152 млн. 56,5 тис. дол. США.

  Розрахунок основної суми боргу після реструктуризації відповідно до постанови КМУ від 11.02.2000 № 360

  № п/п

  Сума боргу, погоджена до реструкту-ризації

  Сума боргу після реструктуризації

  за згодою власників облігацій

  без згоди власників облігацій

  зведена сума

  різниця (2-5)

  1.

  836.035.000

  1.081.536.229

   

   

   

  2.

  247.712.000

  1.129329.000

  3.904.000

   

   

  3.

  477.149.319

   

  2.996.497

   

   

  4.

  736.392.956

   

   

   

   

  5.

  73.750.000

   

  1.217.000

   

   

  Всьо-го

  2.371.039.275

  2.210.865.229

  8.117.497

  2.218.982.726

  152.056.549

 2. Додаткові видатки державного бюджету з обслуговування державного комерційного боргу у зв´язку з реструктуризацією станом на 15.03.2000 становлять 733 млн. 295,8 тис. дол. США і складаються з наступних сум:

  1. Сума обслуговування (відсотки) реструктуризованого боргу "Газпромовок" протягом 2000-2007 р.р. за новими умовами складе 391 млн. 112,9 тис. дол. США. Ця сума за попередніми (до реструктуризації) умовами (8,5 відс. річних) протягом 2000-2007 р.р. складала 273 млн. 28 тис. дол. США. Тобто, в результаті обміну облігацій вона збільшилась на 118 млн. 84,9 тис. дол. США;

  2. Сума обслуговування (відсотки) по позиці (Чейз) у сумі 73 млн. 750 тис. дол. США за попередніми умовами 16,75 відс. з моменту реструктуризації на 15.03.2000 до 20.10.2000 складала 5 млн. 147 тис. дол. США, а сума обслуговування цієї ж позики, деномінованої в нові облігації (дол. США і євро) за цей же період складає 3 млн. 299 тис. дол. США, тобто, в результаті обміну вона зменшилася на 1 млн. 848 тис. дол. США ;

  3. Сума обслуговування (відсотки) по позиці на суму 1 млрд. 537 млн. 960 тис. нім. марок за попередніми умовами 16 відс. річних з терміном погашення до 26.02.2001 складала 120 млн. дол. США, а сума обслуговування цієї ж позики деномінованої в нові облігації (дол. США, євро) за цей же період складає 74,5 млн. дол. США, тобто, в результаті обміну вона зменшилася на 45,5 млн. дол. США ;

  4. Сума обслуговування фідуціарних комерційних позик, деномінованих у нові облігації у зв´язку з продовженням термінів погашення збільшилася на 662 млн. 558,9 тис. дол. США.

 3. Видатки державного бюджету, пов'язані з безпосереднім проведенням реструктуризації у 2000 році, становлять 31 млн. 629 тис. дол. США:

  • за послуги інвестиційного банку ING Barings, який був визначений лід-менеджером заміни зовнішніх комерційних боргових зобов´язань України, у сумі 27 млн. 414,7 тис. дол.США;

  • за додаткові послуги з проведення реструктуризації (операційні витрати, пов´язані з проведенням операцій щодо обміну нових облігацій), у сумі 1 млн. 381,7 тис. дол.США;

  • за послуги із забезпечення розміщення обслуговування обігу і погашення облігацій 2000 року банком "Deutsche Bank AG London", у сумі 2 млн. 832,6 тис. дол.США.

 4. Сума додаткових видатків державного бюджету з обслуговування та погашення державного боргу в результаті проведення реструктуризації у 2000 році складає 612 млн. 868,3 тис. дол. США, у тому числі:

  • збільшення видатків з обслуговування на 733 млн. 295,8 тис. дол. США (позиція 2);

  • безпосередні видатки, пов´язані з проведенням реструктуризації, 31 млн. 629 тис.дол.США (позиція 3);

  • зменшення основної суми за рахунок використання коефіцієнтів заміни облігацій на 152 млн. 56,5 тис. дол.США (позиція 1).

 5. Додаткові витрати державного бюджету у зв´язку з реструктуризацією 1998 року склали 18 млн. 295 тис. дол.США.

 6. Перевірками встановлено, що загальні додаткові видатки державного бюджету з обслуговування та погашення державного боргу в результаті проведених реструктуризацій 1998 та 2000 років дорівнюють сумі 631 млн. 163,3 тис.дол.США (позиція 4 + позиція 5).

  Із цієї суми у 2000 році вже сплачено 184 млн.дол.США або понад 1 млрд. гривень.


Колегія Рахункової палати, на підставі розгляду матеріалів перевірки,
зробила наступні висновки:

 1. Реструктуризація боргових зобов´язань є наслідком невдалого управління Урядом та Міністерством фінансів України державним боргом та відсутності прогнозної оцінки платоспроможності держави.

  Фінансовим результатом проведення реструктуризації зовнішніх комерційних боргових зобов´язань у 2000 році стали додаткові видатки Державного бюджету України протягом 2000-2007 років у сумі 613 млн. дол.США або понад 3,3 млрд. гривень.

 2. Реструктуризація стала наслідком, в першу чергу, необгрунтованих та фінансово не прорахованих на перспективу рішень щодо запозичення у 1997-1998 роках короткотермінових, високовартісних комерційних позик у іноземних банків, а також не повної урегульованості проблеми погашення ОВДП випуску 1996-1998 років, що належали нерезидентам.

 3. Жодне рішення про залучення зовнішніх комерційних позик, всупереч статтям 85, 92 і 95 Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори", Верховною Радою України не затверджувалося та на ратифікацію їй не подавалося.

 4. Верховна Рада України була позбавлена можливості забезпечувати своє конституційне повноваження щодо парламентського контролю за утворенням державного боргу та використанням залучених позик у зв´язку з неподанням Урядом міжнародних договорів про позики їй на ратифікацію.

 5. В Україні не створено цілісної законодавчої основи для функціонування прозорої системи управління державним боргом. Чинним законодавством не визначено повноваження органів державної влади та порядок проведення реструктуризації державних боргових зобов´язань, які призводять до додаткових витрат державних коштів. Врегулювання цієї проблеми не передбачається і у проекті Закону України "Про державний борг".

 6. Міністерство фінансів України та Державне казначейство України неналежно виконували рішення Президента України та Кабінету Міністрів України щодо цільового використання запозичених коштів.

  Так, із залучених коштів по чотирьох позиках, які, згідно з рішенннями Президента України та Кабінету Міністрів України призначалися для фінансування поточних витрат та дефіциту державного бюджету, фактично 317,7 млн. дол. США використано на погашення державного боргу, тобто, не за призначенням, оскільки видатки з погашення державного боргу є капітальними витратами.

 7. Проведена реструктуризація зовнішніх комерційних боргових зобов´язань вирішила загальну боргову проблему лише частково.

  Реструктуризацію боргових зобов`язань Паризькому клубу кредиторів та Туркменистану не здійснено.

  Протягом 2000 року, у зв ´ язку з цим, вже накопичено прострочених зовнішніх боргових зобов ´ язань у сумі майже 250 млн. дол. США (понад 1 млрд. гривень).

 8. Проведена у 2000 році реструктуризація мала обмежений у часі ефект, оскільки сприяла зменшенню навантаження видатків з погашення і обслуговування державного боргу, практично, тільки у 2000 році.

  У Державному бюджеті на 2001 рік ці видатки визначено у сумі майже 16 млрд. грн., що дорівнює їх розміру на момент прийняття рішення про реструктуризацію зовнішніх комерційних боргових зобов´язань.

 9. Проведення реструктуризації зовнішніх комерційних боргових зобов´язань та проголошення їх реструктуризації перед державами-членами Паризького клубу та Туркменистаном, неврегульованість боргових проблем з Росією (неоплачені поставки газу) фактично закрили для України можливість запозичень на міжнародних фінансових ринках, обмеживши їх на тривалий час позиками лише міжнародних фінансових організацій.

 10. Зважаючи на неможливість здійснення у значних обсягах внутрішніх запозичень через реструктуризацію боргу Уряду перед Національним банком України і комерційними банками, та втрачену довіру громадян у зв'язку з незадовільним вирішенням проблеми погашення раніше вилучених заощаджень, Уряд України у тривалій перспективі не має альтернативи складенню та виконанню профіцитних бюджетів, які, в свою чергу, можуть мати негативний вплив на темпи зростання економіки та добробуту громадян.

Відповідно до статей 28,30 Закону України "Про Рахункову палату" висновки і пропозиції за результатами перевірки надіслані Президенту України та Кабінету Міністрів України для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України